Eesti uudised

Oudekki Loone: inimeste küüditamisel ei olnud põhjust ega põhjendust, keegi ei püüdnudki neid leida

Toimetas Marge Sillaots, 15. juuni 2017 14:05

69 KOMMENTAARI

õ
Õpetaja/ 24. märts 2019 08:09
Mina püüdsin kunagi leida oma vanaisa Siberisse saatmise kohta põhjendust ( ta polnud rikas, ei kasutanud nn võõrast tööjõudu), aga arhiivis polnud midagi ja kui kunagi pakuti tööd miilitsa lastetoas (enne 80 a.), siis kuulsin, et mu toimikus on märge vanaisa kohta, et süüd pole leitud. Vanaisa ütles, et palun ära mine sinna tööle, sest võib-olla ikka veel otsitakse süüd. Ma ei läinud sinna tööle erinevatel põhjustel.
k
Küüditajad olid/ 16. juuni 2017 14:15
meie endi eestlased,kaasmaalased,kahjuks.Eestlase kadedus,teise eestlase vastu on alati olnud ja on nüüd samuti. Tahetakse teisele halba,aga vanasõna ütleb,ET KÕIK MIS TEED TEISELE,TULEB SULLE ENDALE KÄTTE. Küüditati lihtsaid eesti inimesi,kellel polnud süüd,aga kes armastas oma kodumaad ja ei olnud kommunistide sõber.Kommunistid ja pugejalik,kadedusest rõkkav eestlane,nendele peame küüditamise eest olema tänulikud.
N
!/ 16. juuni 2017 17:56
Need küüditamise oranisaatorid olid oma rahva juudased või karjeristid. Nagu näiteks mõlema suurküüditamise üldjuht, pol.uver.nikust julgeolekuminister Boriss Kumm. Või nagu hhiidlase Siberissesaarja Arnod Meri. Kelle pere oli Eestist emigreerunud, kes oli ristitud vene õigeusku, äkinud vene koolis kus omandas hariduse ning kes oli ära venestunud. Ja hiljem kangelastähe kandjana NLKP süsteemis head karjäär teinud. Seega karjerist.
m
Moderaator korjas ära. Kirjutan uuest, Silutult ja jupikaupa./ 16. juuni 2017 17:59
Need küüditamise oranisaatorid olid oma rahva ju.ud.as.ed või kar.jeristid. Nagu näiteks mõlema suurküüditamise üldjuht, poolvenelasest julgeolekuminister Boriss Kumm. Või nagu hiidlase Siberissesaatja Arnod Meri. Kelle pere oli 1926.a. pahast Eestist emigreerunud, kes oli võõrsil ristitud vene õigeusku, Kes oli käinud venekoolis kus omandas hariduse ning vaated. Ja hiljem kangelastähe kandjana NLKP süsteemis head karjäär teinud. Seega karjerist.
o
Oi pekki joome/ 16. juuni 2017 13:21
Kuidas see maailma pilt ikka nii sassi saab minna?
k
Kelle poolt vaadata?/ 16. juuni 2017 11:53
Loone vassib - küüditamiste "põhjused ja põhjendused" (imelik sõnamäng, need on kattuvad?) olid täielikult olemas. Kommunistid kindlustasid oma režiimi. Kommunistide vaatevinklist, ideoloogilis-majanduslikest alustest lähtuvalt oli vajalik ühiskonna senine, ikka veel toimiv struktuur purustada, et "uut elu alustada" Või arvab Loone, küüditatati "ülekohtuselt" ideoloogiatruiud "elementi"?
s
See,mis see aferistist loll tädi plädiseb -/ 16. juuni 2017 09:57
ei maksa tõsiselt võtta,ei tasu vihastamist.Ilmaruumis on veenvat
jõudu,mis omade seaduste kohaselt kõik paika paneb,ka idiootsused
ja sigadused.Peab ainult ära ootama,see ei sünni momentaalselt.
ä
ätt./ 16. juuni 2017 06:51
Oi kui valus on tõde kuulata.Minu ema sünniküla Saaremaal veeti tühjaks just tänu "suurele vabadusvõitlejast metsavennale" Ilp`ule kes tegelikkuses oli tühipaljas mõrvar.
Küüditamist ei saa õigustada aga nii on toiminud võitjad Rooma riigi aegadest alates ja selline plaan oli ka sakslastel võidu korral.
Küüditatute mälestus elagu igavesti meie südametes aga see pidev hala tuleks jätta !
k
16. juuni 2017 09:20
kuule punaätt,kas sa teispool narva jöge ei tahaks kolida?vöta oudekki ka kaasa,siis saate koos kingissepas vene södurite haudadele nelke viia.
j
jah, ja niisugused ongi / 16. juuni 2017 00:03
90 % meie arvamusliidritest, seega keda kotib ? kui üldse küsimusest aru saab
k
Kurb tõsiasi/ 15. juuni 2017 21:49
See mutt ei saa kohe millestki aru..

15. juuni 2017 21:42
"Washington Post" (7.02.1988) toob ära tuntud sionist Vladimir Jabotinsky kirja (2.11.1939) oma mõttekaaslastele, kus soovitab palestiinlasi küüditada samamoodi nagu seda kavatsetakse varsti teha Balti riikide elanikega.
Seoses Punaarmee väeosade paigutamisega piiri äärde ja piiritõkete mahavõtmisega küüditati kohalik elanikkond alates 1941. aasta 13. juunist Mustast merest kuni Valge mereni 100 km laiusel alal.
Sama tegid ka Rumeenia ja Saksamaa teiselpool piiri, ainult et 20 km laiusel alal.
15. juuni 2017 21:26
k
15. juuni 2017 20:11
Kümne tuhande küüditatu hulgas oli ka 3 500 endist vene valgekaartlast ja 500 juuti, põhiliselt trotskistid.
e
eestlased/ 15. juuni 2017 22:15
Et sina Kremli tallalakkuja, Loone, juba oma otsad annaksid! Eestlased sülitavad sinu peale!
k
kolla/ 15. juuni 2017 23:27
Oleks pidanud vanaonu asemel hoopis selletouloki vanaisa siberisse saatma,ehk oleks munad ära külmetanud ja ei oleks meil praegu seda nuhtlust kaelas.
u
UU ju/ 15. juuni 2017 18:23
No sellel tädil ei ole kõik korras. Mis see ettepanek siis on- et küüditamise osas anname punastele kõik kuriteod andeks- unustame kohe päris ära. Aga samas Isamaasõja aastpäeva ei tohi mingil juhul ära unustada ja seda tuleks igal kevadel meelde tuletada. Ja mIda Oupekki arvab näiteks holokausti unustamisest? Aga samas Savi Tsaari kriminaalsed teod tuleks kohe unustada.
w
Wiki-Hiir/ 15. juuni 2017 17:58
Vana Rabi oleks öelnud et kõigil on õigus. Seisukoht sõltub vaatepunktist. Eestlastele oli see tragöödia, sovjettidele oli see võõrelemendiga võitlemine, des-informeeritud kaasajooksikutele võis see tunduda töökäte saatmisena.
Aga wikis on kirjutatud niiviisi: "NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ja ÜK(b)P Keskkomitee võttis 14. mail 1941 vastu ühismääruse nr 1299-526ss, mis kinnitas „Direktiiv sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti liiduvabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenest ja Moldaaviast" eriasumisele saatmise läbiviimise kohta."
https://et.wikipedia.org/wiki/Juuniküüditamine
n
Nonoh/ 15. juuni 2017 17:34
Põhjuseks oli metsavendade toetajate vähendamine. Metsades varjasid ennast saksa armeest deserteerunud relvastatud bandiidid. Neil oli legaalse elanikkonna hulgas vaja informaatoreid ja tugipunkte ja varustajaid jne. Väljakuulutatud amnestial poleks olnud seda mõju, kui koduses laudalakas oleks saanud edasi redutada.
P
??? / 15. juuni 2017 18:00
Parteikoolis tuupimisest peapöörituse saanud või? Millised saksa armeest deserteerunud relvastatud bandiidid siis 1941.a. 14 juunil ja selle eel end siis Eesti metsades varjasid? Metsavendlus just saigi juuniküüditamisst alguse. Nendetest küüditatute nimekirjadesse pandutest, kel õnnestus küüditajate eest metsa varjule putkata. Ja kuna neist suur osa oli EW armee ohvitserid või kaitseliitlased, siis alustasid nad relvastatud võitlust okupatsioonivõimudega.
Enne ka mõtle peaga, kui kirjutad. Et end mitte i.di.o.ood.iks teha.
s
Silt polizei uksel/ 16. juuni 2017 06:40
Kaebusi naabrite Reichivaenulikkuse kohta enam vastu ei võeta.
k
Küsimus/ 16. juuni 2017 06:50
s
See/ 16. juuni 2017 06:57
tähendab seda, et Saksa okupatsiooni ajal vähenes Eesti elanikkond saja tuhande inimese võrra! Paari aastaga! Surmalaagrid Kloogal ja Kalevi - Liival ei suutnud rohkem inimesi läbi "töötada".
t
to see/ 16. juuni 2017 18:11
Kas loetud kommunistlikust ajalooõpkust või?
No nii palju Stalin eesti rahvast Siberisse küüditada küll ei jõudnud. Elanikkonda vähendas lisaks küüditamisele ka sundmobilisatsioon algul Vene, hiljem Saksa armeesse. Ja seejärel idast ähvardava terrori eest oma elu päästvad paadipõgenikud.
Mis puutub aga niinimetatud surmalaagritesse, siis seal töödeldi ümber mitte kohalikke, vaid Ida-Euroopa maadest, põhiliselt Ungarist siia sisse veetud juute.sest sealsed laagrid ei tulnud ise suure töökoormusega toime.
P.S,Kohalik juudi kogukond oli EW-s väike mõnituhat inimest. Ja neistki laskis suur osa sõja puhkedes jalga. Rikkaimad tegelased üritaid pageda läände. Roosi või Ingismaale. Vaesed leidsid aga endale tasuva töö ning rakenduse kas nõukogude partei või repressiivorganites, kus oli võõrkeelte oskajatest suur puudus. Ja need evakueerusid "nõukogude töötajatna" sõja algul nõukogude tagalasse.
K
??? / 15. juuni 2017 16:39
Keskkoolis, komsomolis või parteikoolis ei õpetatud? Minule keskkoolis ajalootunnis küll põhjendati.
Esiteks. Et algava sõja puhukus tuli piirirajoonidest ümber paigutada vaenulikult meelestatud kulaklik element, kes ilmeslt oleks hakanud vaenlastega koostööd tegema. Esmapilgul loogilinegi.
Aga mõned tunnid hiljem. Et sõda, fašistide reeturlik ja sõnamurdlik kallaletung oli rahuarmastavale ja lepingut täpselt täitvale NSVL ootamatu üllatus.
Nüüd panema kaks teesi kokku ja tekib kohe küsimusi. Kui kallaletung ja sõda oli täielik ootamatus, miks siis oli äkki vaja just nädal enne sõja algust äkki kogu läänepiiri ulatuses "kulakud " ära küüditada? `Et nad vaenlasega koostööd ei teeks? Aga millisega siis, kui Saksamaa oli ju Kremli arvates suurim sõber ja liitlane, Kaks teesi räägivad üksteisele vastu.
Jääb vaid üks loogiline seletus mis asjad paika paneb, Et Saksamaa kallaletung oli tõesti ülltaus, kuid NSVL valmistus just ise Saksamaale kallale tungima ja seepärast kulakud jalust ära küüditaski.
Seda tõendab ka hiljem avalikuks saanu, kuigi suurriikide ametlik ajalugu vaatab sellest mööda. Tohutu ründerelvade, sõjatehnika, transpordivahendite, laskemoona, sõjavarustuse ja mitme miljoni "kordusõppustele kutsutu" paigutamine vahetult piiri äärde. Mis sobib ründe. mitte aga kaitsestrateegiaks (kaitse puhul paiknevad väed sisemmaal, mitmetel järjestikustel kindlustusliinidel, mille ette rajatakse miiniväljad. Teiseks, kurkuulus operatsioon "Groza", mis pidi algama pooles juulikuus. Seega oli agressor pigem NSVL ise ja Saksamaa tegi loogilise sundkäigu - andis sissetungi ärahoidmiseks ise ennetava, purustava löögi. Mis suuresti õnnestuski.
q
Qwert/ 15. juuni 2017 16:57
Kas sa juhuslikult kogu nõukogudeaegset NSVL-i ajaloo õpikut ei taha ka kirjalikult ära korrata siin? Sul kukkus algus juba ilusti välja.
t
to Qvert/ 15. juuni 2017 17:27
Mõned meie kangeimad ja sõnakamad kommenteerijad ei ole nõukogudeaegseid õpikuid üldse nuusutanudki. Jahuvad omaenda inspiratsioonist, mida sülg suhu toob .Teiseks peaks igale väitele eelnema ka mõningad segitavad tekstid ja alusmaterjalid. Samuti põhjendused. Ilmselt pole sina ise mitte kunagi näiteks kõrgkoolis kursusetõid kirjutanud, diplomitööst rääkimata.
Mis puutub aga õpikute ümberjutustamisse, siis 1941.a. juuli algusse kavandatavast operatsioonist "Groza" ei iitsatanud mitte ükski NSVL õpik.See kuulus hiljem ülimate riigisaladuste hulka. Sest muidu oleks isamaasõja ja Euroopa vabastamise propagandistlik jutt kolinal kokku kukkunud
q
Qwert/ 15. juuni 2017 18:15
Hea kui osatakse kirjutada, kuid veel parem oleks kui loetust saadakse aru. Ka ridadevahelisest tekstist. Viimast osati hästi nõukogude ajal. Paraku nagu näha ei saa mõned ikka asjadele pihta. Nagu mu oponendi kommentaarist võib välja lugeda, siis tema kahjuks ei ole Ülikoolis (mille mina olen lõpetanud) tudeerinud, see-eest aga (partei)kõrgkoolis. Asi seegi, kuigi EV-s antud (kõrg)koole ei aktsepteerita.
q
Qwerdile/ 15. juuni 2017 21:06
Kõrgemate partekoolide kohta täpsemalt ei tea, pole endal vastavaid kogemusi. Aga omal ajal 70-80 ndatel TRÜ-s pidid küll kõik kursusetöödki vägagi põhjalikud olema. Probleemid lahti seletatud ning analüüsitud, järeldused põhjendatud. Viited kinnitamiseks juures. Seega erinevalt oma "Ülikooliga" hooplevast hr. või pr. Qwerdist mina küll põhjalikkuses pattu ei näe, mida peaks osatama hakkama. Vana kooli mehena minule teeside lihtsast väljahüüdmisest nagu ei piisa. Paluks ikka põhjalikumalt.
t
to Qwert/ 16. juuni 2017 21:07
Teie näitediskussioonis ise kah kuidagi populisti ning blufivenna moodi olevat. Kipute vägisi teistele mingeid õhust võetud parteikoole külge kleepima. s.o. et diskussiooni ning argumentatsiooni asemel lähete kergemat teed, isiklikuks. Oponendi halvustamise teed. Ja kipute samas omaenda kõrgkooli lõpetamisega kiitlema ning hooplema. Kuigi, kust Teie teate, kui mitu kõrgkooli oponent on läbinud või millisid kraade omandanud.
n
nimetu/ 15. juuni 2017 16:33
loone ju õõnestab eestit, varsti rohelised mehikesed siin erariides

e
Et siis tööjõudu oli vaja ???/ 15. juuni 2017 16:24
See on täielik jamajutt.Juba Peeter 1. käskis oma testamendis Vene impeeriumil
võimalikult palju maid haarata ja see korraldus on jõus tänaseni.Baltimaad tuli
lihtsalt kohalikest puhastada ja kes jäid - lihtsalt venestada.Niisiis ongi meil täna Jana
Toomi usin koolkond jälke kollaborandikesi, pasundamas Kremli noodi järgi.
a
Allar_/ 15. juuni 2017 16:22
Lein leinaks, kuid reaalselt võttes - meil pole mingeid retsepte selle õuduse kordumise vältimiseks. Kuna küüditamise ise on lahti seletamata. Mis asi see siis oli? Miks see oli? Oudekki proovib pakkuda oma variante, kuid teenib sellega "tõeliste mäletajate" e igasuguse mõtestamise vältijate moraalse hukkamõistu. Ma saan nii aru, et küüditamine on täiesti seletamatu kurjus, mida on seetõttu võimatu ära hoida. Küüditamine on nagu loodus-katastroof, mis ühel päeval lihtsalt tuleb ja mitte keegi ei oska, isegi mitte ei proovi seletada, miks on see nii. Ainuke "adekvaatne" reaktsioon küüditamisele on vaibumatu viha ja kättemaksuhimu. Proovigu keegi teistmoodi arvata! Kusjuures see viha on hägus, sest igasugune konkretiseerimine toob endaga antisemitismi või rahvusliku vaenu õhutamise süüdistuse. Teate mis, inimesed, ma ei taha elada vaibumatu psühhoosi seisundis, mulle see ei istu. Mõtlev inimene proovib asju seletada ja eelistab andestamist. Sest mailm paraneb läbi andestamise. Minge kukele oma kättemaksuga, väiklased hinged!
s
sa/ 15. juuni 2017 19:10
kust kivi alt sa pooletoobine nüüd välja hüppasid. mis jaburat juttu sa ajad, meil pole retsepte küüditamise vältimiseks kuna keegi pole lahti seletanud mis see oli. seleta siis lahti, mis oli küüditamine- tööjõu relokatsioon ühe otsa piletiga. ja kesse käsib sul küüditatuid mälestada-sa võid vabalt seda mitte teha, ja ise oma selgitusi uskuda. Ainult sa pead arvestama, et sinu jabur jutt tööjõu relokatsioonist solvab inimesi, kelle esivanemad selle käigus surid.
h
Huumorikool/ 15. juuni 2017 19:55
Kaabakas tuleb ja tõstab Allarpoisi "lihtsalt lambist " koos perekonnaga tema oma kodust välja kuuse alla. Suure hingega Allarpoiss, mõtlev inimene nagu ta on, seletab selle väljatõstmise fenomeni omale lahti ja andestab kaabakale sest maailm paraneb läbi andestamise :)
v
Vaata Oudekki,/ 15. juuni 2017 16:02
need küüditamisepommid kukkusid Eestile pärast "suurt võitu" ja hävitasid rohkem inimesi kui kõikide sõdade jooksul Eestile visatud lennukipommid kokku.
v
Vastuseks :aga miks te ei tunnista.../ 15. juuni 2017 16:44
Küüditas kuritegelik stalinlik okupatsioonirežiim Paraku ujub rasketel aegadel alati ka rahva halvim osa pinnale. Isegi Prantsusmaal pidid saksa okupatsioonivõimud II MS ajal politseijaoskondade ustele kleepima teated, et kaebusi naabrite kohta enam vastu ei võeta. Kas prantslased olid siis sakslaste repressioonides süüdi? Ei,sest süüd lasub võimul, kes sellise olukorra võimalikuks teeb. Loodan, et oskad paralleele Eestiga tuua ise.
r
raivo/ 16. juuni 2017 08:23
Ei ütleks,et halvim,vaid parim osa kelle baasil oli hea petta rahvast laulvaks revolutsiooniks,et saada oma võimu nagu halvima osa järeltulijad naabri abiga tegid.
m
mine/ 15. juuni 2017 15:58
munnnni sel loonel on hea moll raiskkk,kaabu ja tsärk katkised trussikud
v
viisakalt/ 15. juuni 2017 15:57
m
Mikoola/ 15. juuni 2017 15:37
Kõikide "juunikommunistide", sh Loone, intellektuaalse "pullikaka" põhjus seisneb selles, et nende vanematel läks neid eostades, tilk kust hulka.
m
mel/ 15. juuni 2017 15:30
Loone ajab mul südame pahaks. Ma väga loodan, et pärast uusi parlamendi valimisi loonet vähemasti riigikogus ei näe. Juunikommunistidel oli ehk vabandus, nad ehk ei teadnud, millele nad kaasa aitavad. Kaasaegsel juunikommunist loonel seda vabandus t olla ei saa. Jah ma unustaksin ära kes kaebas, kui polnuks aprillisündmusi 2007, iga-aastasi NSVL ja venemaa lippudega lehvitamist 9.mail.

j
jah/ 15. juuni 2017 15:29
Juba selle Loone isa oli ülikoolis üks ebameeldiv õppejõud, vana kommunist, käbi pole kännust kaugele kukkunud.
v
16. juuni 2017 13:50
vanaemagi oli tal paadunud kommu,nii et oudekki ise on juba kolmanda pölve kommunist.pole siis ime,et tal kruvid logisevad.
m
magda/ 15. juuni 2017 15:29
just ,hävitati haritud ja tegusaid inimesi ,töörahvast ja sulaseid ei puutund keegi.suur osa mõrvati kohe siberis kuklalasuga .pered lahutati ,lapsed pandi nn lastekodudesse.kas loone ikka jagab ,mida suust välja ajab või on ta kinni makstud provokaator?
n
Nukits/ 15. juuni 2017 15:16
Tegu oli läbimõeldud poliitikaga - kõik, kes olid enne Eesti okupeerimist olnud vähegi arvestataval riigi või omavalitsuse ametikohal, saadeti koos peredega Siberisse. Järgmise lainena talupidajad, et siiajäänud "vabatahtlikult" kolhoosi astuksid, oma vara ära andes. Siberisse saadetutelt võeti kõik jõuga ära. Asemele toodi Venemaa avarustest valdavalt lumpenproletariaat. Eestlaste suhtes pandi toime genotsiid, mille tagajärgi tunneme siiani. Mida see OL püüab tõestada - et sorry, juhtus?
j
Ja-jah/ 15. juuni 2017 15:10
Kui sellist jama kirjutaks jana toom,siis oleks see isegi arusaadav....
o
Oh seda rumalat tibi!/ 15. juuni 2017 15:00
Mentor Yana Toom võib usina õpilase üle rõõmu tunda. Oudekki, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Lisaks öeldakse veel, et mõningaid asju võib andestada üksnes Jumal.
Aga küllap on preilil georgi lint juba triigituna kapis uut 9-dat maid ootamas. Ja siis on veidral kombel see jutt suuremeelsusest ja andestamisest ununenud.
t
to Georgi lint/ 15. juuni 2017 21:16
Võin siiralt öelda, et tõenäoliselt oli Su vanaisa väga vapper mees. Muide, georgi lint oli ka kindral Laidoneril ja ta oli selle üle põhjusega uhke. Piisab selle autasu statuudi lugemisest, et mõista; tsaariajal oli see tõelise vapruse sümbol. Aga nagu elu on näidanud, labastab sovjeet ja putinoid ära kõik, millega kokku puutub.
Madal ja kurb.
j
JUSS/ 16. juuni 2017 00:46
Georgi lindid olid kahesugused. Oli Georgi odren, asutatud Jekateriina II poolt, 1769.a. kuid seda anti ainult erilise vaprusega silma paistnud ohvitseridele. Orden neljas järgus. Kõreima, esimese järguni on jõudnud üldse vaid 25 inimest. Esimese võttis endale Jekateriina II kui ordeni asutaja. Viimane esimene järk anti välja Türgi sõja ajal Kõigi nelja järgu omanikke võis sõrmedel üles lugeda. Tuntuimad olid Kutuzov ning Barclay de Tolly. Muideks, kuulsal Suvorovil oli vaid kolm ordenit. III, II ning I järk. Mõned esimesed järgud anti ka väljamaalastele, Nii sai esimese järgu Leipzigi rahvastelahingus koalitsioonivägede põhjatiiba juhtinud Rootsi kroonprints ja väede ülemjuhataja Karl Johan. Õige nimega endine Naoleoni marssal Bernadotte.
Esimese maailmasõja ajal anti eestlastel 33 Georgi ordenit ning 45 Georgi kuldset mõõka, mis oli võrdne tasu Georgi IV järgu ordeniga. Ja Laidoner sai just Georgi mõõga, mitte oreni.
Kuna ordenit anti ainut ohvitseidele asutas Aleksander I Georgi risti nimelise medali, alamväelaste, lihtsõdurite ning allohvitseride jaoks. See sarnanes ordeniga ja oli samuti neljas järgus. Kõigi nelja sõduri Georgi risti kandjaid oli päris palju. Näiteks ka kommunistide hilisem iidol Tšapajev.
i
15. juuni 2017 14:59
Isegi juuksuri diagnoosist oleks abi...,tal vainult oma nn tööpõllule koputada ning vastus käes,kas seal all midagi on või ei ole
k
15. juuni 2017 14:56
Kui küüditamise eesmärk ol Siberisse töökäsi saada, siis Venemaa oli neid töökäsi täis, selleks ei oleks vaja olnud meid sinna saata. Oudekki Loone on Putini käsilane Eestis ja sellisena teda võtta tulebki.
n
Naiivsuse tipp!/ 15. juuni 2017 14:38
Seda võib vaadata erinevatest vaatevinklitest.Eesti rahvale oli see aktsioon täiesti vastuvõetamatu ja karjuvalt ülekohtune.Samas nõukogulastele oli igati põhjendatud,kuna esimese küüditamisega viidi minema rahva eliit,kellele meie riiklus ja elukorraldus üldse toetuski.Lisaks külvas selline vägivaldne aktsioon hirmu,et kellegi positsioon pole kindel kui kohe kribinal-krabinal kommunismi ehitama ei asuta.Teine küüditamine oli sihitud põhiliselt maarahva vastu,sest muidu ei oleks nõukogud metsavendlusest iialgi lahti saanud.Likvideeriti toidubaas ja toetajate võrgustik ning ülejäänud inimesed tehti hirmuga taltsaks.Minu esivanemaid puudutasid küüditamised väga rängalt ja otseselt ja ma ei kavatse seda mitte kunagi andestada.Ootan vaid õiget momenti kui saan tuhandekordselt tagasi teha selle ülekohtu ja sealjuures polegi enam oluline,kes konkreetselt kedagi üles andis või kellepeale kaebas!Lihtsalt nõukogude kord oli ääretult põlastusväärne!
m
15. juuni 2017 14:51
Mitte metsavendlusest, vaid valik oli: kas kolhoos või Siber. Eestlased nimelt ei soovinud sinnamaani kolhoosidesse koguneda
s
See / 15. juuni 2017 20:18
sinu iidolist üksjalg pole muud kui lihtlabane nõukogude inimene,kes pidas elu nõukogude ajal täiesti normaalseks ja leidis vaid,et oleks tarvis pisut kosmeetilisi muudatusi.Samuti pidas(ja peab.)ta normaalseks,et siin on okupatsiooni käigus siia asustatud suur slaavlaste kogukond-tema valijad!Mina seda kõike normaalseks ei pea,et mitte öelda-vihkan!

s
Selleks, et allutada endale kogu rahvas,/ 15. juuni 2017 14:32
tuleb hävitada kogu tema eliit. See oligi massirepressioonide tegelik põhjus e. siis asendati kõikjal rahvuslik eliit nõukogude-juudi eliidiga. Miskiks kriteeriumiks polnud ei varanduslik seis, talu suurus ega "nõukogudevastane meelsus", vaid kas tegu oli arvamusliidriga või mitte. Allesjäänud lambakarja aga pandi hukatud juhtoinaste asemel juhtima sissetoodud sikud. Vana semiidi nomaadide tarkus.
m
MIKS/ 15. juuni 2017 14:30
Miks jälle ja alati peab Õhtulehe esiküljel olema just Loone ja loone . Ei taha enam lehte vaadatagi .
l
lol.lid lõbustavad rahvast/ 15. juuni 2017 15:11
k
kelle töö ?/ 15. juuni 2017 14:26
ühest küljest on hea, et keegi tegeleb nii järjekindlalt k.e.sikute eesti valijate kaotamise heaks, reaalselt ei saa heaste nii t.u.hm olla. et viidata nagu oleks Eesti töövahendus büroo saatnud töötvõtjaid ajutiseks abijõuks Siberisse. Küüditamise kaks eesmärki olid rahva väljasuretamine ning orjandulsik kord Siberis, et vene p3.ses majandust sõdimas hoida. Naaber võis kaevata nii et suu muhkus aga Siber v selle "tööjõupuudus" ei olnud kuidagi tema kontrollitav
j
15. juuni 2017 14:23
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
j
Ja-jah/ 15. juuni 2017 14:36
kuid massirepressioonide eesmärgiks oli kõikjal siiski kogu rahvusliku eliidi hävitamine ja asendamine sissetoodud "nõukogude eliidiga". Oma rahva timukaid on aga kõigi rahvaste seas läbi aegade kõikjal leidunud, nii et ka Eesti ja eestlased pole siin miskiks erandiks, antagu vaid sellistele sobiv võimalus.
s
See/ 15. juuni 2017 16:33
Ju selgelt näha tänapäevalgi!
a
Ahahh,/ 15. juuni 2017 16:40
et see oli siis "krusiinlasest" Jossif Vissarjonovitš Džigajevi (hiljem Džugašvili) käsk ja nood "Venemaa inimesed" täitsidki seda ja siis: "Meil valisid ikka küüditamiseks sobivaid inimesi ikka eestlased ise täites käsku. Jube aeg oli."
Jube aeg on praegugi, kui oma havniku avavad nood, kes ajaloost muhvigi ei tea või mis veelgi hullem - üritavad ajaloo teemadel midagi hämada.
w
writrik/ 15. juuni 2017 14:20
Minu arvates üks täiemõistuseline inimene ei saa sellist jaburdust kirjutada.
l
Lugeja/ 15. juuni 2017 14:15
p
Paljuleierdatud väärarusaamade kohaselt/ 15. juuni 2017 14:43
oli massirepressioonide ohvrite nimekirjade koostamisel aluseks nende varanduslik seis, tegelikult aga oli kriteeriumiks positsioon ühiskonnas - elimineerida tuli kõik arvamusliidrid, kes oleksid kasvõi teoreetiliselt olnud suutelised rahvast juhtima ja suunama ja selliste puhul võisid tal kasvõi laenatud püksid jalas olla, vereimejaks või kulaku käsilaseks tembeldati niikuinii.
t
teglikult ka/ 15. juuni 2017 15:44
Miks te ajakirjanikud kiusate seda vaimuhaaiget luunet? Kas pakub rõõmu mõnitada l o lla kat? Jätaks juba järgi, las plädiseb omaette mitte üle riigi.
l
15. juuni 2017 16:37
Loone püüab nüüd siluda oma 9. mai jamasid, aga lisab ainult õli tulle. Kõige targem oleks tal päris vait olla ja seda igavesti.
j
jah/ 15. juuni 2017 23:20
varanduslik seis oli väga oluline,
m
Mitte alati!/ 16. juuni 2017 12:01
Iroonilisel komkbel ei olnud varanduslik seis "väga oluline" "Kulaklik element" ei määratud jõukuse järgi vaid "võõra tööjõu kasutamise" Meie naabriteks olid kaks suhteliselt jõukat talu, mõlema peremehed Vabadusristi kavalerid aga jäid küüditamata kuna ei pidanud sulaseid ja tüdrukuid, said oma perega hakkama.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee