Õhtuleht.ee 6. juuni 2017 15:50
Õhtuleht: milline on erakonna seisukoht eutanaasia seadustamise suhtes?

Yoko Alender, riigikogu liige, Reformierakond: Nii nagu ühiskonnas, on ka Reformierakonnas selles küsimuses erinevaid arvamusi. Eutanaasia legaliseerimine pole ainult meditsiiniline, vaid eetiline küsimus. Ühest küljest on teemas palju justkui filosoofia ja usu küsimust - nimelt küsimus elu pühadusest. Teisest küljest on kindlasti vaja selgelt sõnastatud raame ja seadusega kinnitatud protseduurikat. Küsimus on inimese õiguses väärikusele, näiteks haiguste puhul, mis põhjustavad väga raskeid kannatusi - teatud olukordades eutanaasia kui inimese valik aitaks ehk tagada inimese õigust väärikusele. See on laiema debati koht, kus poliitikud ei saa ühest vastust pakkuda niikaua, kui ühiskonnas pole valmidust ja laiemat toetust eutanaasia seadustamisele. Kindlasti on Reformierakond selleks aruteluks avatud.“