Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 2. juuni 2017 11:39
Paljudel eestlastel on suve-või maakodu, mis suurema osa aastast tühjana seisab. Tühjana seisvad suvemajad on aga ilmastikust tingitud ohtude, võimalike sissemurdmiste ning õnnetusjuhtumite vastu kaitsetud. 

Ükski kodu pole soovimatute külaliste ega loodusjõudude vastu kaitstud. "Omanikud võivad küll rakendada peamisi ohutusnõudeid, kuid lõpuni olukorda kontrollida ei saa," nendib Kaspar Kaur, Swedbanki varakindlustuse valdkonna juht ja toob välja kolm peamist põhjust, miks oma suvekodu kindlustada. Seejuures soovitab ta võtta aega ja läbi mõelda, kui suur oleks hinnanguline väljaminek juhul, kui kogu suvilavara tuleks uuesti soetada. "Reegel on üldjuhul lihtne: mida soodsam on kindlustuspakett, seda vähem kaitset see pakub ja seda suurem on omavastutus," rõhutab ta.

1. Kindlusta oma suvila, kui käid seal harva ja ka naabrid pole pidevalt kohal. Võimalikest ohtudest varitsevad suvilaid peamiselt vargused. Suvekodust lahkudes tasub võtta aega ja vaadata, kas kõik uksed-aknad on korralikult suletud, et õnneotsijatest varastel oleks majja sissepääs keerulisem. Enamjaolt saavad pikanäpumehed suvilates segamatult tegutseda, sest need asuvad teistest kodudest eemal ja ka naabrid pole alati kodus.

Kui ilmastikust tingitud kahjude suhtes saab üht-teist ennetavalt ära teha, siis vandalismi ja varguste puhul aitab sageli kahjuks vaid tagajärgede likvideerimine. Seetõttu olekski hea elada teadmises, et isegi kui soovimatud külalised viivad kaasa suvila-vara, siis kindlustus aitab selle kaotuse võimalikult valutult üle elada.

2. Kindlusta oma suvila, sest loodusjõudude eest pole ükski kodu kaitstud. Ole nii ettevaatlik kui tahes - Eesti ilma iseloomustavad ka tuuleiilid ja äikesetormid, mistõttu võib üllatusi tulla ka sealt. Näiteks võib murduda ka elujõus õunapuu, lõhkudes maja katuse ja akna ning avada tee nii vihmale kui soovimatutele külalistele.

Viimased võivad viia kaasa hinnalisema vara ning sisse sadanud vesi rikkuda sisustuse. Tuulega katusest lahti pääsenud profiilplekk võib lõhkuda omakorda elektriliini ja leida koha naabri kasvuhoones, tekitades ulatuslikke kahjusid juba mitmele osapoolele.

Kindlasti ei tähenda see, et suvila lähim haljastus peaks piirduma ainult madala hekiga, küll aga tasub jälgida, et aasta jooksul kõrgust võtnud puud ei ohustaks elektriliinide teekonda.

Harvad pole ka juhud, kus boileri või torurikke tulemusena tekib järelvalveta jäetud suvekodus ulatuslikke veekahjusid, mis hävitavad nii ehituskonstruktsioone kui maja sisustust ja mööblit.

3. Kindlusta oma suvila, kui soovid kaitsta ka seal olevaid aiatööriistu, mööblit, tehnikat ja sporditarbeid

Suvila saab kindlustada täpselt samuti nagu linnakodugi. Seejuures tuleb tähele panna, et kindlustuskaiste jaotub kolmeks peamiseks liigiks. Esiteks ehitiskindlustus, mis kaitseb suvilat nö „karbina“ -  näiteks lõhutud aknaid, tormis räsitud katust, põrandaid ja seinu. Koduse vara ehk antud juhul suvila sees oleva vara kindlustusega on lisaks hoonele kaitstud ka perekonnale kuuluvad või nende kasutuses olevad asjad, nagu aiatööriistad ja -mööbel, tehnika ning sporditarbed.

Kui tormituules lahti murdunud tükk katusetükk siiski ka naabritele kahju põhjustab, aitab selle hüvitamisel varakindlustuse kolmas liik - vastutuskindlustus, mis pakub kaitset just kolmandatele isikutele tekitatud kahju korral. Kasulik on ka teada, et vastutuskindlustus ei ole asukohapõhine, vaid liigub omanikuga kaasas.