Eesti uudised

Riigikogu esimees vaidles rahvasaadikutega, hääletus lükkus edasi

Sester jätkab rahandusministrina (90)

Teet Teder, Denes Kattago, 1. juuni 2017 14:31

Poolt 42 häält, vastu 52, erapooletuid ei ole: Sester on jätkuvalt rahandusminister. Kohal oli 94 saadikut.

Enne Sesteri umbusaldamist oli päevakorras olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2016/2017" arutelu. Teiseks päevakorrapunktiks lisas riigikogu esimees Eiki Nestor Sesteri umbusaldusavalduse hääletamise. Tekkis vaidlus, kas tuleks kohe umbusalduse üle hääletada.

Samal teemal

Riigikogu esimees Eiki Nestor vaidleb rahvasaadikutega ja palub neilt viisakust presidendi ning ministri vastu, sest saalis viibib ka president Kersti Kaljulaid.

Nestori sõnul ei luba riigikogu kodu- ja töökorra seadus istungit enne lõpetada, kui umbusaldusavalduse küsimuses on otsus langetatud. Tulenevalt sellest täiendas Nestor istungi päevakorda küsimuse arutamiseks.

Pahane umbusaldusavalduse esitaja Hanno Pevkur oli skeptiline Nestori kodukorra tõlgenduse osas. "Kas ma saan riigikogu esimehest õigesti aru, et te soovite minna kodu- ja töökorra seadusega vastuollu, menetleda ära kogu päevakorrapunkt nr 1 ja siis minna üle ka päevakorrapunktile nr 2?" ütleb ta ja viitab sellele, et kui 40 rahvasaadikut peavad kaheksaminutilise kõne, siis võib istung kesta viis tundi. 

Nestor pareeris ja ütles, et umbusalduse avaldamine valitsusele, peaministrile või siis ministrile võetakse arutamiseks kõige varem ülejärgmisel päeval pärast selle algatamist, kui valitsus ei nõua kiiremat otsustamist, mida on ka tehtud. "Paragrahvi 64 lõige 3 ei luba esimehel ennem istungit lõpetada, kui umbusalduse küsimuses on otsus langetatud. Kui sedasama raamatut, mis su ees on, vaadata, siis seal on ka toodud näide, et see on erandkord, aga nii ta on," andis esimees Pevkurile vastu nina.

Tänane istung kestab seetõttu tavalisest kauem, sest see jätkub olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2016/2017" arutelu, mida president Kaljulaid on kuulama tulnud. Kõnepulti on asunud üks selle artikli autoritest ja Tallinna ülikooli professor Ellu Saar. Temalt võttis veerand ühe paiku jutujärje üle Mart Nutt.

Sester on toonud riigikokku ebaseaduslikke eelnõusid

Umbusaldusavalduse eelnõu algatasid 45 Reformierakonna, Eesti Vabaerakonna (EVE) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikut.

Kokku oli seisuga kell 10.10 riigikogus kohal 86 liiget.

Umbusaldusavalduses seisab, et Sester rahandusministrina pole seisnud valitsuses vastutustundliku eelarvepoliitika eest, vaid on tegelenud lõputu kulutamisvajaduse katteallikate tootmisega.

Selle üle andnud Hanno Pevkur süüdistab Sesterit, et ta toob riigikogu saali kehtivate seadustega vastuolus olevaid eelnõusid, mille tulemusel Eesti hakkab riigina elama võlgu. "Need [eelnõud] nõrgestavad riigi rahanduse seisu, Eesti riigi kestlikkust ja Eesti majandusarengu väljavaateid."

Alles tunde hiljem jõuti umbusaldusavalduse arutamiseni. Sester peab kaitsekõnet.

Jürgen Ligi tegi kõnepulti astudes nalja, kas saaks kolm tundi lisaaega. Pika kõne järel ütles ta viimaks: "Lõpetagem see häbi nüüd ära ja umbusaldagem seda meest, kes ei vääri oma ametit."

Sotsid teatasid, et ei toeta umbusaldust, EKRE toetab.