Jevgeni Krištafovitš.Foto: TIINA KÕRTSINI
Toimetas Denes Kattago 1. juuni 2017 08:59
Kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitš kogub riigikogu hallataval platvormil rahvaalgatus.ee allkirju petitsioonile, mis kutsub üles kaotama vene gümnaasiumitel võimalust taotleda erandit üleminekul eestikeelsele õppele.

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmise algatamiseks peab üleskutse saama 1000 allkirja, teatab ta Õhtulehele.

"Seaduse muudatuse eesmärgiks on takistada Keskerakonna plaani loobuda sootuks eestikeelsest aineõppest kolmes suurimas Tallinna vene gümnaasiumis. Tegemist on kuriteoga vene emakeelega õpilaste suhtes, mis kahandab nende võimalusi haridus- ja tööturul ning süvendab segregatsiooni Eesti ühiskonnas," sõnab petitsiooni algataja Jevgeni Krištafovitš.

Petitsioon kutsub üles muutma kehtetuks põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse regulatsiooni, mis võimaldab valitsusel erandkorras kehtestada munitsipaalgümnaasiumis õppekeeleks muud keelt peale eesti keele.

Keskerakond lubas rakendada seda erandit kolmes Tallinna suures gümnaasiumis. Alguses käis jutt ka ühest Narva gümnaasiumist, kuid 79% Narva koolilastest hääletasid aprillis eestikeelsest aineõppest loobumise vastu.

"Vene noored ja lapsevanemad saavad aru eestikeelse õppe vajadusest. Enamik neist seostavad oma tulevikku Eestiga ja väärtustavad laitmatut riigikeele oskust, mis on loomulik eeldus edasiseks karjääriks. Seda olulisem on takistada Keskerakonna revisionistlikke plaane muukeelse kooli suhtes ja mitte lasta neil riskida vähemusrahvustest Eesti noorte tulevikuga," lisab Krištafovitš.