Foto: Albert Truuväärt
Toimetas Denes Kattago 31. mai 2017 12:36
Tallinna linnavalitsus võttis vastu Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu, mis määrab ehitusõiguse Haabersti linnaosas asuvale 0,11 ha suurusele maa-alale, Paldiski mnt 92 kinnistule kolmekorruselise linnuvaatlustorni ehitamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja mere vahelisel alal ja kuulub Tallinna linnale. Planeeringuala läbib Stroomi – Rocca-al-Mare kergliiklustee. 

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse, maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatava linnuvaatlustorni absoluutkõrguseks on kuni 12,7 meetrit ja seega jääb vanalinna silueti vaadeldavus tagatuks. Mustjõe roheala on Tallinnas lindude üks olulisemaid pesitsus- ja rändepeatuspaiku, kergliiklusteest mere pool asub roostik, mis tuleb säilitada terviklikuna.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala rohealal, mis on looduslikud või inimtekkelised valdavalt taimkattega alad: linnametsad, pargid, haljakud jmt. Alal võivad paikneda roheala teenindavad ehitised: mänguväljakud, roheala teenindavad parklad, lemmikloomade jalutusväljakud, puhke- ja spordiehitised ning üksikud väiksemad hooned jmt.

Avalikult kasutatav, maapinnast kuni 9 meetri kõrgune maksimaalselt kolmekorruseline linnuvaatlustorn suurendab inimeste loodushuvi ja ‐teadmisi. Stroomi‐Haabersti kergliiklustee ning torni juurdepääsu ristumise juurde on kavandatud infotahvli asukoht. Linnuvaatlustorni asukoht on valitud koostöös Tallinna linnuklubi liikmete ja Tallinna keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistidega.

Mustjõe roheala on linnuvaatluseks suurepärane koht, eriti lindude migratsiooni perioodil, sest tegu on olulise rändeteega. Planeeringu realiseerimisel lisandub loodusvaatluse võimalusi ja sellega tõstetakse lähipiirkonna puhkeväärtust. Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus on ette nähtud maksimaalselt säilitada.

Planeeringualale pääseb Stroomi – Haabersti kergliiklusteelt. Torni projekteerimisel on ette nähtud kavandada torni külje või selle vahetusse lähedusse jalgrataste parkimiskohad.