Eesti uudised

Dokumendi­vabrikant tädi Ljuba: "See süüdistus on üks suur vale!" (21)

Juhan Haravee, 31. mai 2017 04:00
Dokumendi­vabrikant tädi Ljuba: "See süüdistus on üks suur vale!"Foto: Martin Ahven
"Ma aitasin inimestel keeleeksamit teha – see vastab tõele, kuid ülejäänu on täielik vale!" vastab väikest kasvu Ljubov ­Genrihson kohtu küsimusele, kas ta tunnistab end süüdi talle ette heidetud tegudes.

Kuritegeliku ühenduse organiseerimise eest võib naist süüdimõistmise korral oodata kuni 15aastane vangistus.

Eile algas Harju maakohtus Ljubov Genrihsoni (66) vastu esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Riigiprokuratuur süüdistab eakat naist korduvas altkäemaksu andmises, tähtsa isikliku dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, muude dokumentide, pitsati ja plangi võltsimises, kuritegeliku ühenduse organiseerimises, kelmuses jm.

Dokumendi­vabrikant tädi Ljuba: "See süüdistus on üks suur vale!" Foto: Martin Ahven

Samal teemal

"Selles kriminaalasjas seisneb etteheide kohtualusele eelkõige selles, et dokumendi taotlemise protseduur muudeti dokumendiäriks, mis tähendab seda, et dokumente ja eeldusi nende saamiseks oli võimalik hankida raha eest," juhatab riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kohtumenetluse sisse.

Evestuse sõnul alustati selles asjas kriminaalmenetlust 2015. aasta kevadel, kui politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroole laekus teade, et politseitöötajad võivad võtta altkäemaksu, kasutades ära oma ametipositsiooni.

Vastavalt tekkinud kahtlusele võisid ametnikud anda välja tundliku sisuga informatsiooni, millega võidi mõjutada seaduse nõuetele vastavate dokumentide väljastamist.

Kohtueelne menetlus algas pool aastat hiljem ja 2016. aasta hilissügisel esitati süüdistus Harju maakohtusse. "Ma nimetaksin seda kriminaalasja keskmisest mahukamaks ning kahtlustatavate arvu põhjal võiks seda nimetada vabariigi mahukaimaks kriminaalasjaks viimaste aastate jooksul," mõõdab Evestus süüdistuse ulatust.

"Selles kriminaalasjas on kahtlustatavana süüdistus esitatud 90 inimesele, kellest 75 suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud otstarbekuse kaalutlusel. Need isikud andsid uurimise käigus ütlusi ja nendele määrati rahalised kohustused ning üldkasulik töö.

Nende süü seisnes selles, et nad maksid raha või tellisid endale mingite muude teenete eest kas kodakondsuse või lühi- või pikaajalise elamisloa. Samuti oli nende hulgas inimesi, kelle eest sooritati eesti keele tasemeeksam või põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise eksam. Ljubov Genrihsoni asjas käsitletakse neid isikud kui tunnistajaid."

Ljubov Genrihsonil on Evestuse sõnul viimase 10–15 aasta jooksul õnnestunud enda ümber koguda inimeste ring nii PPA töötajatest kui ka oma sõpradest, kes olid talle partneriks, et leevendada kodakondsuse ja elamislubadega seotud probleeme. Uurimise käigus tuvastati kümneliikmeline rühm, keda prokuratuur on käsitlenud kuritegeliku ühendusena.

Neli neist töötas PPAs: kaks töötas politsei peamajas Pärnu maanteel ja kaks Tallinna teeninduspunktides. Ülejäänud viis liiget olid Genrihsoni isiklikud tuttavad, kelle ülesanne oli vahendada raha ametnike ja "abivajajate" vahel ning osutada dokumentide tellijatele muud praktilist abi.

Veebruaris tunnistas Harju maakohus üheksa rühmaliiget kokkuleppemenetluses süüdi. Viimase ehk kümnenda rühmaliikmena ootabki nüüd Genrihson Harju maakohtus oma saatust.

Genrihson kohtus end süüdi ei tunnista. "Ma saan aru, milles mind süüdistatakse," lausub Genrihson vaikselt. "See kõik on üks suur vale. Ma aitasin inimestel keeleeksamit teha – see vastab tõele, kuid ülejäänu on täielik vale!"

Süüdistuse järgi kasutas Ljubov Genrihson oma valgustkartvate tegude sooritamisel ka tagavaraidentiteete, mis kandsid võltsitud dokumentidel nimesid Alla Votyanova ja Niina Šivikova. Mõlemad olid Genrihsonist neli aastat nooremad. Tuttavate hulgas tunti Genrihsoni peamiselt kahe varjunime all: tädi Ljuba või Maarika.

Kas tõesti õde?

Kohtus avaldati ja võeti kohtutoimikusse prokuratuuri esitatud kirjalikke tõendeid. Evestus alustas kohtualuse elukoha läbiotsimisprotokollist. Tädi Ljuba elukohas Ehitajate teel ära võetud asitõendid mahuvad 129-le fototabeliks hüütavale leheküljele.

Kitsuke korter ei jäta just eeskujuliku elamispinna muljet, kuid sinna ladustatud dokumentide, plankide, pitsatite, isikufotode, elektrooniliste vahendite ja veel kümnete muude asitõendite järgi mõjub see lausa pisikese riigiasutusena. Dokumendivabriku nime teeniks Genrihsoni kodu aga kindlasti ära.

Kohus Foto: Martin Ahven

"See on kõik ju väärtusetu rämps," selgitab pahane tädi Ljuba talle eraldatud tõlgile, kes jätab kohtualuse repliigi saalisolijatele ümber panemata – pole veel saabunud kohtualuse aeg oma mõtteid teistega jagada.

Pärast läbiotsimisprotokolle võtab Evestus avalikustada Eesti kohtuekspertiisi instituudi tehtud kujutiseekspertiisiakti. Selles on eksperdid püüdnud 47 dokumendi- foto põhjal vastata küsimusele, millistel neist võiks olla Ljubov Genrihson, kas siis moonutatult või moonutamata, parukaga või ilma.

Vaid mõni üksik neist ei sobi ekspertide hinnangul kokku kohtualuse silmnäo ja sellel tuvastavate tunnustega. Dokumendid, millelt fotod on kopeeritud, ei kuulu aga sugugi kõik Genrihsonile.

"See on ju minu õde, muidugi oleme sarnased," ütleb tädi Ljuba vaikselt tõlgile. Eilse istungi lõppedes kinnitab kohtualune kohtumaja koridoris, et tema varem Eestis elanud noorem õde Alla Votyanova on Siberis suremas. Kohtulik uurimine jätkub neljapäeval ja istungeid on plaanitud 21. augustini välja.

Samal teemal

20.05.2019
VERERÕHK MUUDKUI TÕUSEB: kas kelm-virtuoos tädi Ljuba jääbki kohut ninapidi vedama?
01.05.2019
PÕDURA DOKUMENDIVABRIKANDI PÕHIÕIGUSED: kohtust kõrvale hoidvat tädi Ljubat vahi alla ei võeta ja tablette neelama ei sunnita
18.03.2019
EI ILMUNUDKI KOHALE! Dokumendivabrikant tädi Ljuba palub end vabandada: kohtusse tulek tõstab ohtlikult mu vererõhku!
02.06.2017
Dokumendivabrikant tädi Ljuba kiitis süüdi mõistetud politseinikku