Vana-Mustamäe, Glehni loss.Foto: Mattias Tammet
Toimetas Denes Kattago 30. mai 2017 12:49
Vana-Mustamäe asumis paiknevad Trummi tänavalt loodesuunas kulgevad tänavad hakkavad kandma nime Häilu tänav ja Truubi tänav. Kadaka asumis Mäepealse tänavalt lõunasuunas kulgeva ja Nõmme linnaossa Vana-Mustamäe asumisse ulatuva tänava nimeks saab Heli tänav.

Trummi tänavalt suunduvad Kivinuka metsa poole mitu tupiktänavat, mille ääres olevate maaüksuste aadresside puhul on maa-amet juhtinud tähelepanu, et need vajavad korrastamist, kuna on ebaloogilised ja palju on kasutatud tähtlisandeid.

Piirkonna aadresside leitavuse parandamise ja korrastamise võimalusi arutanud linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et kuna kõnealused juurdepääsuteed on tajutavad iseseisvate tänavaharudena, millelt on juurdepääs mitmetele kruntidele, siis on vaja neile määrata tänavanimi.

Piirkonnas on peamiselt allikate, soise maa ja hüdroloogiaga seotud tänavanimed. Selle nimeteema jätkamiseks tegi nimekomisjon Lohu tänavast järgmisele tänavale Häilu tänava nimeettepaneku. Häil on üks lohu liikidest, järsuveeruline tasase põhjaga sulglohk.

Sellest nimeteemast on siin kasutamata veel ka trummi kirjakeelse vaste truubi nimi. Mõlemad tähendavad rajatist, mille abil juhitakse voolavat vett. Seega otsustati Häilu ja Truubi tänava nime kasuks. Nõmme linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 23. märtsil 2017.

Vana-Mustamäe, Trummi peatus Foto: Arno Saar

Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Mäepealse tänavalt lõunasuunas kulgev ja Nõmme linnaossa Vana-Mustamäe asumisse ulatuv tänav hakkab kandma Heli tänava nime. Mäepealse tänava lõunasuunas kulgev kõrvalharu on tajutav iseseisva tänavana, kust on juurdepääs nii olemasolevatele kui planeeritavatele hoonetele, mis praegu on nii Mäepealse tänava kui Lohu tänava aadressidega.

Kuigi praegu on võimalik läbipääs Lohu tänavalt Mäepealse tänavale, siis detailplaneeringuga, millega kavandatakse neli uut korterelamut, see kaotatakse ja nii Lohu tänavast kui Mäepealse tänava harust saavad tupiktänavad. Seetõttu on tarvis kõnealusele Mäepealse tänava harule määrata omaette nimi ja korrastada selle alusel aadressid.

Mäepealse tänava haruga seonduvat arutanud linnavalitsuse nimekomisjoni leidis, et tänavalõik viib majani, mis oli spetsiaalselt ehitatud seal mitukümmend aastat tegutsenud helikassetitehase jaoks ning tegi seonduvalt sellega ettepaneku nimetada see tänav Heli tänavaks. Mustamäe ja Nõmme linnaosavalitsused on nimekomisjoni taotluse kooskõlastanud.