AITA SINAGI: Kes soovivad noori toetada, saavad annetada SA Eesti Lastefondi arvelduskontole EE971010052039573007, selgitus: kõrgkool. Pildile on jäänud osa tänavusi stipendiaate ja nende toetamise korraldajaid.Foto: Erakogu
Eesti uudised
29. mai 2017 04:00

"Iga noor vajab, et talle öeldaks – oled parim!"

Lastekodunoorte unistustele anti hoogu õppestipendiumidega.

Vanemateta kasvavatel lastel napib igapäevakulutuste kõrval raha, et õppida. Laupäeval andis SA Eesti Lastefond üheksale lastekodulapsele üle õppestipendiumi, et aidata nende unistusi ellu viia.

Paraku ei soovinud keegi tublidest noortest, kes stipendiumi said, sellest lähemalt rääkida. Närune lapsepõlv on seljataha jäänud ja halvad mälestused soovitakse mälust kustutada.

Küll aga kõneles üks varasem stipendiaat Marko sellest, mida saadud toetus talle tähendas. Tema lugu on üsna sarnane paljude teistega – alkohoolikust vanemad ja eakas vanaema, kel napib parimagi tahtmise korral jaksu lapsed suureks kasvatada. Kuressaare väikelastekodus sirgunud Marko elu muutus kardinaalselt 1995. aasta jaanuaris, kui Keila SOS lasteküla töötaja ja tema uus ema Mare Saaremaale sõitis, Marko ja tema õed-vennad kokku kogus ning endaga kaasa võttis. "Meiesuguste laste elusaatus on erinev, kuid see tugi, mida asenduskodu annab, on sellistest peredest noortele ääretult oluline," ütleb Marko.

Varasem stipendiaat Marko .

Noormees ei tea, mis oleks saanud, kui ta oleks jäänud Saaremaale. Usub, et eks hing oleks olnud ikka samasugune nagu praegu – lootust täis ja unistusi ellu viiv, kuid kindlasti oleks olnud märksa raskem hakkama saada. Sest just Keilas motiveeriti teda õppima ja pingutama, et elus läbi lüüa.

Marko läks õppima Tallinna ülikooli haridusteaduste instituuti. 2013. aastal taotles ta SA Eesti Lastefondilt õppestipendiumi ja osutuski üheks väljavalituks. Stipendiumiraha kasutas Marko reisimiseks ja silmaringi laiendamiseks. "Stipendiumi üks suuremaid plusse on see, et pole vaja esitada kuludokumente ja raha saab kasutada enda täiendamiseks nii, nagu igaüks seda õigeks peab," ütleb Marko.

Pisut nukraks teeb teda, et info stipendiumi saamise võimaluse kohta ei liigu. "Sain sellest teada tänu ülikoolile, aga ühelgi aastal pole teave minuni jõudnud asenduskodude kaudu, kellele see samuti saadetakse. Miks asenduskodud infot ei jaga, ma ei tea. Nad nagu kardaksid."

Infoliikumise parandamiseks on Marko hakanud koos Eesti Asenduskodude Liiduga looma noortega otsekontakte. "Tean, et on noori, kes on stipendiumist seetõttu ilma jäänud, et neile pole infot jagatud. See on aga kivi asenduskodude töötajate kapsaaeda. Nende asi on motiveerida ja öelda noorele, et just tema on parim. Nad peaksid selgitama talle, et asenduskodus elamine on võimalus saada edukaks."

Millest noored unistavad?

SA Eesti Lastefond on toetanud orbude ja lastekodulaste õppimist stipendiumidega alates 1989. aastast. Fondi juhataja Sirje Grossmann-Loot nendib: "Lastekodulastele stipendiumifondi kogumine pole lihtne, stipendiaatidest sponsoreid ei saa ja vähe on inimesi, keda õppiv lastekodunoor kõnetaks. Lastefond müüb ära oma maatüki, et õppureid aidata. Aga oluline on just lastekodunoorte õppimise toetamine."

2017. aasta stipendiumide suurtoetaja oli Mapri Ehitus OÜ.

Järgnevad väljavõtted pärinevad stipendiumitaotlejate motivatsioonikirjadest.

"Stipendium on aidanud mind ka eelnevatel aastatel ning arvan, et ilma selleta ei pruugiks ma enam koolis käiagi."

* * *

"Asenduskodu taskurahast ei piisa, et terve kuu hakkama saada. Seega oleks lastefondi õppestipendium suureks abiks."

* * *

"Õpin Tallinna ülikoolis sotsiaaltööd. Stipendium oleks suureks abiks uue arvuti ostmisel."

* * *

"Olen juba varem otsinud võimalusi saada kutsekoolis õppimise ajaks toetust. Asenduskodus olen elanud aastast 2007. Enne seda kasvatas mind vanaema. Minu üheks suureks unistuseks on osta endale kitarr. Samuti tahaksin soetada sülearvuti, mida kasutada nii õppimisel kui ka tööl."