Arvo Sarapuu.Foto: Arno Saar
Toimetas Denes Kattago, Maarit Stepanov 25. mai 2017 10:55
Riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet pidasid täna kahtlustatavana kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. Lisaks on kinnipeetud ka Sarapuu väimees ja ATKO juhatuse liige Margo Tomingas ning BWMi omanik Kaido Laanjärv.

"Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ehk karistusseadustiku §300¹ lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Lisaks kahtlustatakse kahte meest suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises," teatas riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kadri Tammai.

Teised kaks kahtluse all olevat meest on aktsialseltsi ATKO Grupp juhatuse liige ja Arvo Sarapuu väimees Margo Tomingas ning osaühingu Baltic Waste Management omanik Kaido Laanjärv.

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul alustati seda kriminaalmenetlust koos kaitsepolitseiametiga, tuginedes pikka aega kogutud teabele, juba käesoleva aasta märtsis ehk kaks nädalat enne suurt avalikku arutelu meedias.

„Ajakirjandusel on ühiskonnas oma oluline roll ja mõistame seda täielikult. Samas on ka prokuratuuril ja uurimisasutusel täita oma roll ning seetõttu ei saanud me ka suure avalikkuse huvi korral anda vastuseid enne, kui kriminaalmenetlus seda võimaldab,“ selgitab riigiprokurör.

Kahtlustuse kohaselt leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku kaudu OÜ Baltic Waste Management (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult täna kahtlustuse saanud mehele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule.

Seepärast kahtlustatakse, et Arvo Sarapuu tegevus mõjutas oluliselt ja vahetult osaühingut Baltic Waste Management, mis tegutseb Sarapuu korraldustele alludes ja huvidest lähtuvalt.

Riigiprokuröri sõnul suunas Arvo Sarapuu kahtlustuse kohaselt keskkonnaametis ja Tallinna jäätmekeskuses Baltic Waste Management OÜ kohta esitatud klientide kaebuste lahendamist ettevõtte huvides, vältimaks töövõtulepingutest või seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamist. „Nende sanktsioonide tulemusena oleks võidud Baltic Waste Management OÜga sõlmitud lepingud lõpetada ja ettevõttel ei oleks olnud võimalust käivet tuua ja kasumit teenida,“ selgitab Feldmanis.

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale koordineerib Arvo Sarapuu Tallinna keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab antud ametiasutuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Tallinna keskkonnaameti ülesanneteks on jäätmehoolduse kavandamine ja arendamine, jäätmehoolduse korraldamine ning korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine.

Arvo Sarapuu täidab Tallinna abilinnapeana jäätmehooldust korraldades avalikku ülesannet. Seega on Arvo Sarapuu korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse kohaselt ametiisik.

Linnajuhtide tutvumine Kesklinna prügiveo korraldusega jäeti ära!

Tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Arvo Sarapuu pidid täna tutvuma meedia juuresolekul Kesklinna jäätmeveo korraldusega.

Ajakirjanikud olid oodatud Poska tänava ja Vesivärava tänava nurgale täna kella 11ks. Raepress vabandas vahetult enne ürituse algust ja teatas selle ärajäämisest.