Stroomi rand soojal kevadpäeval.Foto: Martin Ahven
Õhtuleht.ee 24. mai 2017 12:36
Juuni lõpuks valmib endisele raudteetammile rajatav kergliiklustee, mis ühendab Ehitajate tee Stroomi rannaga ning liidab ühte võrgustikku Nõmme, Mustamäe ja Õismäe kergliiklusteed ning Harku metsa ja Nõmme terviserajad.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Ehitajate tee-Stroomi ranna vahelise ühenduse rajamine osa Tallinna vanadele raudteetammidele rajatavate kergliiklusteede kavast. "Sellega pööratakse Tallinna linnas olulist tähelepanu rohekoridoride loomisele, mis võimaldab inimestel autoliiklusest häirimatult linnas liikuda." 

"Tänaseks on kergliiklustee teekonstruktsiooni ehitustööd lõpetatud ja alustatud on asfalteerimisega, mis on kavas lõpetada nädala lõpuks. Paldiski maanteel on kergliiklustee ületuskohta rajatud fooriga juhitud ülekäigurajad. Peale asfalteerimistööde lõppu on vajalik teostada veel haljastustööd, liikluskorralduslikud tööd sh seadistada foori juhtimine ning heakorratööd," ütleb ta.

Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi raames. Projekti kogumaksus on 2 700 000 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 2 295 000 eurot ja projekti omafinantseering 405 000 eurot, millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering projektijuhtimise teenuse osutamiseks summas 12 898 eurot. Projekti indikatiivne kogueelarve koos mitteabikõlblike kuludega on 2 712 898 eurot.

Kergliiklustee Tähetorni tänavast Järvekalda teeni valmib augustiks

Järvekalda teest Tähetorni tänavani ehitatava kergliiklustee pikkus on 1,9 kilomeetrit ning see ühendab ühtsesse kergliiklusteede võrgustikku Saue ning Harku valla ja Tallinna kergliiklusteed.

Paldiski maantee kergliiklustee projekteerimiseks ning rajamiseks lõigus Tähetorni tn–Järvekalda tee sõlmisid Tallinna linna ja Saue ning Harku vald 2015. aasta lõpus koostöökokkuleppe, mille alusel vallad projekteerisid ja Tallinna linn ehitab puuduoleva kergliiklusteelõigu välja.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tänaseks lõpetatud kergliiklustee teekoridori jäävate puude raie ja alustatud on kergliiklustee aluskonstruktsioonide rajamist. "Järvekalda teest Tähetorni tänavani ehitatava kergliiklustee ehitustööde mahus muudetakse Astangu tänava ja Moonalao tee ristmike liikluskorraldust ning rajatava kergliiklusteega ristuvatele mahasõitudele rajatakse liiklust rahustavad künnised. Järvekalda tee/Paldiski mnt ristmik ehitatakse ümber fooridega juhitavaks ristmikuks."

Ehituses olev kergliiklustee lõik on jätkuks Tallinna Kommunaalameti tellimusel 2015. aastal valminud Paldiski maantee 800m pikkuse ning nelja meetri laiuse kergliiklustee lõigule, mis rajati betoontee katselõigu ehitustööde mahus lõigus Järveotsa teest kuni Järvekalda teeni.

Kergliiklustee rajamise töövõtuleping Viaston Infra OÜga sõlmiti 16. veebruaril 2017 tähtajaga 1. august 2017.