Foto: LAURA OKS
Õhtuleht.ee 24. mai 2017 08:50
Haridusministeerium saatis laiali muudatuse, mille eesmärk on uuendada õppekava ujumisõpetuse osa, et õpilastele oleksid tagatud piisavad oskused veeõnnetustes ellujäämiseks. See hõlmab ka sukeldumist ja hõljumist. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps selgitas, et kehtivas kehalise kasvatuse ainekavas olev ujumise õpitulemus ei taga piisavat ujumisokust. „Varasemalt ujumisõpetajate seas läbi viidud küsitluste tulemused on näidanud, et kahe kolmandiku õpetajate arvates ei omanda lapsed piisavaid oskuseid. Uuendatud ujumisõpetuse eesmärk on anda lastele senisest paremad ujumisoskused, mis aitab pikemas perspektiivis vähendada ka uppumisega seotud traagiliste õnnetuste arvu,“ selgitas minister. Uue ainekava järgi peavad lapsed õppima koolis nii vees sukelduma, hõljuma ja libisema kui ka selili ja rinnuli asendis edasi liikuma. Ministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik lisas, et tegemist on osaga kogu kehalise kasvatuse ainekava nüüdisajastamisest. „Järgmise a