Intervjuu

Brigaadikindral Martin Herem | Ka üks õnnetus on palju ja iga lisaõnnetus on liiga palju (6)

Laur Uudam, 23. mai 2017 14:46
Foto: Teet Malsroos
Eesti kaitseväes on tänavuste õppuste Kevadtorm käigus olnud sõduritega mitu õnnetusjuhtumit. Seoses nendega andis Õhtulehele intervjuu kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem.

Kuna vist kõikides praeguste õppuste õnnetusi kajastavate lugude kommentaarides meenutatakse nõukaajal tollases sõjaväes justkui lubatud elavjõu kaoprotsenti, siis kas sama kehtib ka kaitseväes?

Eesti kaitsevägi on oma ülesehituselt ja käitumisjuhistelt täiesti teine organisatsioon kui oli seda Nõukogude Liidu armee, kus vohas “dedovštšina” ja tihti ka hoolimatus sõduri suhtes. Mingit “elavjõu kaotusprotsenti” ei ole Eesti kaitseväes kehtestatud. Meil on valus lugeda neid hinnanguid ja spekulatsioone, eriti, kui seda kaaluda kannatanute endi ja nende lähedaste poolt.

Millise hinnangu annate senistele õnnetustele nendel õppustel? On neid vähe või palju või aktsepteeritud määral?

Ka üks õnnetus on palju ja iga lisaõnnetus on liiga palju. Kaitseväe pingutus on neid igal juhul ära hoida.

Jääb mulje, et ohutuskoolitus lonkab tugevalt, kui sellised õnnetused toimuda saavad. Kes vastutab puuduliku ohutuse eest?

Kõik õppuse läbinud reservväelased läbivad koheselt ohutustehnika kursuse. Rõhutatakse juba ununenut ja antakse uued vajalikud teadmised. Ohutustehnika korrektse läbiviimise ja ka ohuolukordade ennetamise eest vastutab üksuse ülem.

Kas veokiga üle reservväelase sõitmise põhjustanud möödarääkimine võis tuleneda riigikeele puudulikust oskamisest?

Autoõnnetuses viga saanud sõduri juhtumis ei olnud kommunikatsiooniviga, mis oleks tulenenud eesti keele oskusest.

Kuidas saavad kaasliiklejad olla kindlad, et avalikel teedel liikuvad kaitseväe sõidukid pole ohuks tavaliiklusele?

Kas õppuste ajal avalikel teedel liiklevaile kaitseväe sõidukeile kehtib ka liiklusseadus? Seadus keelab sõiduki juhtimise väsimusseisundis - kuidas te õppuste ajal tagate selle nõude täitmise? Õnnetusse sattunud kaitseväe maasturil olid pidurituled maskeerimisvõrguga kaetud - kuidas see mõjub liiklusohutusele?

Kõikidele juhtidele on kehtestatud sõidu ajapiirangud ja nõue kohustuslikuks puhkusajaks, mida tuleb rangelt järgida (kuus tundi). Mis puudutab maskeerimisvõrku, siis loomulikult ei tohi see katta tulesid, selle eest vastutab autojuht.

Kuidas mõjuvad pidevad õnnetuseteated kaitseväe ja õppuste korraldajate mainele?

Kaitsevägi on mures juhtunud õnnetuste pärast ja soovib vigastatutele kiiret paranemist. Selles kontekstis ei saa olla maine küsimus meile esimeseks prioriteediks, vaid selleks on kogu õppuste ohutuse tagamine.

Samal teemal

18.00.2018
ESIMENE UUE AJA ARMEEJUHT: valitsus kinnitas kindral Heremi kaitseväe juhatajaks
11.00.2018
Miks arvab kaitseväe järgmine juhataja Martin Herem, et naistele pole kohustuslik ajateenistus vajalik?
10.00.2018
Kaitseväe järgmiseks juhatajaks saab brigaadikindral Martin Herem
28.04.2017
VIDEO | Kiirpilk tagasi: milline oli tänavune Kevadtorm?