Eesti uudised

EKREst lahkunud Maria Kaljuste asutas naistekeskse suveräänsusliikumise (13)

Õhtuleht.ee, 22. mai 2017 07:45
Maria KaljusteFoto: Facebook
Mõni aeg tagasi Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkunud Maria Kaljuste asutas emadepäeval suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti (TTE). Tema sõnul peab Eesti poliitika saama rohkem perenaisekeskseks. 

"Allkirjastamise päev on sümboolne ja rõhutab naiste, emade ja tulevaste emade, olulisust liikumises. Pereema on Eesti maa sool, tema annab oma
armastuse elu jätkumisele. Just seetõttu on oluline, et emad saaksid osaleda enam otsustusprotsessis kui seni," ütleb Kaljuste oma pressiteates.

Samal teemal

Suveräänsusliikumise asutajate hulgas on mitmed tuntud Eesti ühiskonnategelased ja kodanikud: Rein Einasto, Imre Heinsaar, Maria Kaljuste, Liis Laur, Vladimir Maslov, Klaarika Park, Karin Paulus, Emil Rutiku, Malle Seppam, Mati Väärtnõu. 

Allakirjutanud kutsuvad üles kõiki naisi aktiivsemalt ühiskonna arengus kaasa rääkima, eriti seetõttu, et liialt meestekeskne poliitika ei ole osutunud edukaks.

Nimevalikust: "Tarkus ja tervis on meie kalleimaks varaks, rahva ja rahvusena püsimajäämise aluseks. Nendesse varadesse tehtavad investeeringud on mõõtmatu tootlusega. Et oleks, mida investeerida, tuleb see esmalt teenida. Teenida konkurentsivõimelisena turult, mitte maksudega mängides ega
almustest sõltudes. Ainult jõukas rahvas saab olla tõeliselt tark ja terve."

TTE lähtub oma tegevuses põhiseaduslikust ülesandest - Eesti rahvuse, kultuuri ja keele kestmisest. Selle eeldusena on esmatähelepanu all rahva kasvu ja kultuuri järjepidevuse algallikas - elu võimalikkus maapiirkondades ja selle osakaalu kiire tõstmine.

TTE poliitiline maailmapilt tugineb kapitalismijärgsele ökosotsiaalsele majandussüsteemile (elamine ja ettevõtlus kooskõlas loodusega) ja lähtub eestikesksest filosoofilisest paradigmast: Eesti rahva ja riigi huvid on ülimuslikud mistahes rahvusvaheliste seaduste ja kitsaste huvigruppide soovide ees olgu siis Brüsselist, Moskvast, Washingtonist või mujalt tulevate.

Kaljuste kirjeldab ka arengu esmaseid etappe: "Eestimaa rahvast ühendava, tervemõistusliku, traditsioonilisi väärtuseid hindava rahvaliikumise loomine; Eesti elu kitsaskohti käsitleva konverentsi ettevalmistamine sügiseks 2017; analüüsitu baasilt uuele poliitilisele jõule sisendi andmine."

Ta märgib, et ühenduse „Tark ja Terve Eesti“ missiooniks on olla Eesti riigi suveräänsuse eest seisev jõud riigi tulevikku kujundavate poliitiliste arutelude ja otsustuste juures. "Olulisemaks ülesandeks on riigile pikaajalise kinnitatud visiooni koostamine, mis tagaks kestva stabiilse arengu olenemata poliitilistest
tõmbetuultest. Ühenduse üheks esmaseks eesmärgiks on taastada põhiseaduslik rahvaalgatus koos sellest tulenevaga."