Eesti uudised

Teise astme kohus mõistis Pärnu taksojuhi tapjatele karmima karistuse (36)

Õhtuleht.ee, 18. mai 2017 10:32
Filip-Artur Hiienurm ja Benjamin Hiienurm Foto: Teet Malsroos
Tallinna Ringkonnakohus tegi täna otsuse, millega mõistis vendadele Filip-Artur Hiienurmele (21) ja Benjamin Hiienurmele (19) 20-aastase vangistuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse vaid karistuse mõistmise osas. 

Ringkonnakohus leidis, et süü suurusele vastavaks karistuseks on maksimaalne tähtajaline vangistus ehk 20-aastane vangistus. See on karistus, mille puhul võib väita, et arvestatud on kõigi asjaoludega, s.h. ka karistust raskendava asjaoluga (grupis toimepandud tegu).

Kohtu hinnangul oli kannatanu täiesti juhuslik ohver, kes sel momendil oli lihtsalt süüdistatavatele sobivas kohas ning vastas nende eesmärgile ehk temalt oli võimalik röövida sõiduks vajalik auto.

Süüdistatavatel oli omakasulistel motiividel eesmärk väljavalituks osutunud ohver kindlasti tappa. Seda kinnitavad nii kaasas olnud tapariistade valmisolek kiireks kasutamiseks (nuga oli käepäraselt paigutatud vööle), inimtühi tapmiskoht ning kannatanule terariistadega tekitatud 95 torkehaava, mis lubab kindlalt väita, et sellist varianti, et kannatanule oleks jäetud ellujäämise võimalus, kõne all ei olnud.

Süüdistatavate süü on kohtu arvates võrdselt väga suur ja nende karistamist erinevate vangistusmääradega kohus põhjendatuks ei pea. Kohtu hinnangul ei ole eluaegse vangistuse mõistmine antud juhul põhjendatud. Varem raskete kuritegude eest karistamata isikute puhul ei saa väita, et nad jätkavad pärast tähtajalise karistuse ärakandmist tapmiste toimepanemist.

Noorus annab veel lootust

Arvestades süüdistatavate iga, ei ole nende väärtushinnangud veel lõplikult välja kujunenud ja nende taasühiskonnastumine on tähtajalise vangistuse jooksul võimalik. 

Ringkonnaprokurör Gardi Anderson taotles apellatsioonis tühistada Pärnu Maakohtu otsus vendade karistuse osas, mõistes neile karistuseks maksimaalne tähtajaline vangistus – 20 aastat või eluaegne vangistus. Sama taotlesid ka kannatanud.

Benjamin Hiienurme kaitsja Rünno Roosmaa ning Filip-Artur Hiienurme kaitsja Vladimir Sadekov taotlesid tühistada varasem otsus vendade süüditunnistamises ning karistamises, mõistes neile kergem karistus. Benjamini kaitsja taotles oma süüaluse õigeksmõistmist tapmise süüdistuses. 

Hiienurmedele esitati süüdistus eelmise aasta jaanuaris Pärnumaal toimepandud taksojuhi mõrvas. Süüdistuse kohaselt lõid noormehed ühiselt tegutsedes 65-aastast taksojuhti noaga kokku vähemalt 95 korda, mille tagajärjel mees suri.

Pärnu Maakohus tunnistas 13. märtsi otsusega Benjamin Hiienurme ja Filip-Artur Hiienurme süüdi mõrvas ning mõistis mõlemale karistuseks 15-aastase vangistuse. 

Otsusele võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule 30 päeva jooksul.