Palgivirnad, metsatööd Tags: Raielank, mets, metsaraie, raietöödFoto: Teet Malsroos
Toimetas Kristin Aasma 16. mai 2017 17:32
Parlamendi keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra (SDE) tunnustas komisjoni metsaseaduse muudatuste asjaliku ja vastutustundliku arutamise eest, mis karmistas eelnõu varasemat sõnastust Eesti metsa kaitsmise ja hoidmise suunas.

"Riigikogu keskkonnakomisjon lisas seaduseelnõusse põhimõttelised muudatused, millest kõige olulisem on valitsuse õigus peatada uuendusraie, kui on alust eeldada, et raiete maht võib ületada majandusmetsa juurdekasvu,“ ütles Vakra. "Praegune valitsus on esimene, kelle koalitsioonilepingus on selgelt kirjas: me ei raiu rohkem, kui kasutatavat metsa juurde kasvab.“

Eesti metsanduspoliitika ei tohi lähtuda ainult majanduslikest eesmärkidest, vaid ka ökoloogilistest ja sotsiaalsetest väärtusest, rõhutas Vakra.

Parlamendi keskkonnakomisjon lisas metsaseaduse eelnõusse punkti, et linna rohealal kasvavat metsa ei tohi raiuda kohaliku omavalitsuse nõusolekuta ja raie kooskõlastatakse omavalitsusega enne metsateatise esitamist.

"See muudatus aitab säilitada linnade rohealadel väärtuslikku kõrghaljastust, sest omavalitsused saavad võimaluse, tegelikult kohustuse, mõjutada raietöid linnade üldplaneeringuga määratud rohealadel,“ selgitas Vakra. Samuti toetas keskkonnakomisjon keeldu suurendada lageraie langi ala, mis praegu kehtiva seaduse järgi ei tohi olla suurem kui 7 hektarit.

"Lisaks on mõistlik ettepanek jätta alles kinnistupõhine metsade inventeerimine ja täiendame seadust sättega, et riikliku metsatoetuse saajana eelistatakse väiksema metsaomandiga erametsaomanikku,“ ütles Vakra.