KOHTUS: 19aastane naine sünnitas metsas ja tappis siis oma vastsündinu.Foto: Martin Ahven
Liis Vaksmann 16. mai 2017 15:00
Täna tunnistas Tartu maakohus süüdi naise, kes sünnitas metsas elusa lapse, kuid tappis ta siis sündmuskohal.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi sünnitas naine möödunud aasta aprilli algul Viljandi maakonnas Viljandi vallas metsas elusa lapse, kelle suhtes kasutas tömbi esemega vägivalda ja põhjustas sellega lapsele vigastusi, mille tagajärjel vastsündinu suri sündmuskohal. Sellega pani süüdistatav toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo – ema poolt oma vastsündinud lapse tapmise.

Kohus leidis, et süüdistuses kirjeldatud tegu on leidnud tõendamist ja ka süüdistatav tunnistas kohtus oma süüd ja kahetses puhtsüdamlikult oma tegu. Kohus leidis, et süüdistatava süü ei ole väike. Naine tekitas vastsündinule tahtlikult tema surma põhjustanud peatrauma ja surus lapse jõuga mitmeharulise puu vahele. Kohus leidis, et sellise teo eest tuleb mõista karistus üle sanktsiooni keskmise määra. Oma vastsündinud lapse tapmise eest võimaldab karistusseadustik mõista kuni viieaastase vangistuse.

Samas pidas kohus põhjendatuks mõista vangistus tingimisi, tuginedes riigikohtu varasemale praktikale, mille järgi tuleb karistuse mõistmisel arvestada süüdlase isikuga. Kohus arvestas sellega, et süüdistatav on varem karistamata, ta on avaldanud oma toimepandud teo suhtes puhtsüdamlikku kahetsust ja tegu on alles noore kujunemisjärgus inimesega, kellel on lähiajal soov minna eriala omandamiseks edasi õppima. Seega leidis kohus, et noort naist saab uute kuritegude toimepanemisest hoidumiseks mõjutada teda ühiskonnast isoleerimata. Samas pidas kohus põhjendatuks kehtestada talle keskmisest pikem katseaeg koos allutamisega kriminaalhooldusele.

Tartu maakohus tunnistas 19aastase naise süüdi ja mõistis talle karistuseks kolmeaastase vangistuse. Kuna kriminaalasi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendati seadusest tulenevalt karistust ühe kolmandiku võrra. Seega tuleb naisel kanda kaheaastane vangistus, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga, mille jooksul peab ta täitma kriminaalhoolduse kontrollnõudeid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et on kohtuotsusega rahul. "Kuigi tegemist oli väga kurbade tagajärgedega juhtumiga, leidis prokuratuuri esitatud süüdistus tõendamist ka kohtus," ütles Tikk ning lisas, et tema nõudis kohtult süüdistatavale karistuseks nelja aasta ja kuue kuu pikkust vangistust, millest lühimenetluse kohaldamisel arvataks kolmandik maha. "Kuigi ma nõudsin karistuseks osaliselt reaalset vangistust, leidis kohus, et tingimisi vangistus täidab antud juhul karistamise eesmärgi," ütles Tikk.

Süüdistatava kaitsja palus kohtul mõista oma kaitsealusele minimaalne tingimisi vangistus ilma kriminaalhoolduseta.

Seaduse järgi saavad menetluspooled peale prokuratuuri tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul, kuid nii süüdistatav kui tema kaitsja loobusid täna pärast kohtuotsuse kuulutamist otsuse vaidlustamisest. Menetluskuludena tuleb naisel tasuda 1247 eurot.