Foto: MATI HIIS
Toimetas Maria Rozbaum 12. mai 2017 07:23
Täna toimub matemaatika riigieksam. Eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami. Kitsa matemaatikakursuse eksami valis 3841 ja laia matemaatikakursuse eksami 4430 eksaminandi.Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi. 

Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti. 

Teadmiseks:

  • Eksamitöid hinnatakse skaalal 0 – 100 punkti.
  • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid.
  • Riigieksamitele registreerus tänavu kokku üle 10 400 eksaminandi.