Eesti uudised

Arutelu riigikogus: kohtumõistmine liitlassõdurite üle ja setu lõbustused (17)

Asso Ladva, 11. mai 2017 13:31
Vajadusel karistatakse USA sõdureid kodumaa seaduste järgi. Pildil USA lipuvahtkond mullusel võidupüha paraadil Võrus.Foto: Aldo Luud
Eesti riik loobub õigusest mõista siin kuriteo toime pannud Ameerika sõduri üle, seda teeb USA ise, sellist lepingut arutas täna riigikogu. Arutelus tekitas aga kõige suuremat elevust hoopis punkt, mille järgi ei hakka Eesti ametid kontrollima kauplusi, lokaale ja teisi asutusi, mis on asutatud liitlaste relvajõudude poolt.

Sotsiaaldemokraat Inara Luigast huvitas Eesti ja USA vahel sõlmitava liitlassõdurite staatust reguleerivas leppes, miks ei nõuta lubasid ja litsentse relvajõudude asutatud kaubanduskeskustelt, sotsiaal- ja koolituskeskustelt ning vabaajaasutustelt.

Tõsisemal toonil selgitas kaitseminister riigikogule, et leping lubab USA-l mõista õigust enda inimeste üle, juhul kui nii Eestil kui ka USAl on selleks kaaspädevus. Ta lisas, et paljudes riikides, kus USA sõdurid viibivad, kehtivad nendele ainult USA seadused, Eestiga on asi lahendatud paindlikumalt.

Nimelt võib prokurör väga olulistel juhtudel otsustada, et Eesti võtab õigusemõistmise enda kätesse, see peab juhtuma enne kui kuriteost on möödas kolm nädalat. Kui on suur avalik huvi või on kannatanute huvides pidada kohtumõistmist Eestis, siis seda saab Eesti riik nõuda. Tsahkna eitas, et see on riigi suveräänsusest loobumine, tegu on kahe liitlase kokkuleppega.

Eraldi sõnas minister, et iga Eesti kodanikust kannatanu on riigile oluline ja kannatanu huvide eest seismiseks teeb riik kõik endast oleneva. Eesti tagab oma kodanikele juurdepääsu tõenditele ja tunnistustele ning õigusabi olemasolu, isegi kui kohtupidamine peaks aset leidma USAs, sõnas Tsahkna.

Lepingu mõtteks on kaitsta välismaal viibivaid sõdureid, sest seadused ja karistused on riikides erinevad ning maailma eri paikades ei pruugi üks ja sama tegu olla üldsegi mitte kuritegu. Raamlepinguks on NATO SOFA lepe (Status of Forces Agreement), kuid USA eelistab paljude riikidega sõlmida veel detailsemad kahepoolsed lepped. Ka Eesti ise on selliseid leppeid sõlminud riikidega, kuhu on lähetatud Eesti sõjaväelasi.

Sama leping nõuab riigikogult mõnede maksuseaduste muutmist, mis lubaks liitlassõduritel maksuvabalt riiki sisse tuua igapäevaeluks vajalikke asju. Samamoodi saaksid lihtsamas korras õiguse Eestis töötada need inimesed, kes lepingute alusel on palgatud hooldama liitlaste sõjatehnikat.

Samal teemal

12.05.2017
Kes mõistab kohut USA sõdurite üle?