Kliendiürituste asjatundja lõpp: Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi (pildil vasakul) oli advokaat kutsunud asjatundjana selgitusi andma, ent kohus ei vajanudki väärika mehe teeneid. Kohtualust Tõnis Allikut (paremal) süüdistab riigiprokuratuur korduvas altkäemaksu võtmises. Foto: Juhan Haravee
Juhan Haravee 4. mai 2017 17:49
“Puhas lustimise värk,” agiteeris toitlustusfirma juht Anella Stimmer haiglajuhte Oktoberfestile ehk saksapäraselt Wiesnile sõitma. Mingi ametliku programmiga neid ahistada ei kavatsetud – ainult festival, õhtusöök ja järgmisel päeval koju tagasi!

Harju maakohtus jätkus eile Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) endisele juhatuse esimehele Tõnis Allikule (48) ja haigla endisele IT-juhile Marko Kilgile (40) esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Allikut süüdistab riigiprokuratuur korduvas altkäemaksu võtmises. Kilgile heidetakse ette kelmust ja omastamist.

Alliku ja Kilgiga koos kohtuteed alustanud PERHi praeguse toitlustusjuhi Anu Vähi ja haiglale toitlustusteenust osutanud P. Dussmann Eesti OÜ ning selle juhi Anella Stimmeri suhtes on kriminaalmenetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud.

Eilsele istungile oli kohtualuste kaitsja Margus Kurm kutsunud selgitusi andma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi ning Maksu- ja Tolliameti endise juhi Marek Helmi. Paltsi ja Helmi soovis Kurm küsitleda kui asjatundjaid, kes heidaksid valgust kliendiürituste korraldamise praktikale meil ja mujal.

Mait Palts on istungi alguseks kenasti kohal ja palub end istungisekretäril tituleerida asjatundjaks, kui sekretär temalt kui tunnistajalt dokumenti palub.

Istung algab aga tulise vaidlusega selle üle, kas kohtusse kutsutud Mait Palts ja Marek Helm üldse kvalifitseeruvad asjatundjatena kohtus üles astuma või peaks neid käsitlema kui tunnistajaid. Peagi selgub, et ei kõlba nad ei üheks ega teiseks.

“Süüdistus ei opereeri sellise mõistega nagu “kliendiüritus”,” lausub riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, “ning sellise iseenesest mõistetava asja selgitamiseks pole küll kohtusse asjatundjaid vaja. Leian, et kaitsja kutsutud asjatundjat pole alust kohtus üle kuulata!”

Kuna Paltsil ei ole antud süüdistuses vähimatki pistmist ei PERHi ega P. Dussmann Eesti OÜga, puudub alus teda ka tunnistajana käsitleda. Kohtualuste kaitsja Kurmi vastuväidetele vaatamata nõustub kohus riigiprokuröriga ning Paltsil lubatakse lahkuda. Sama saatus asjatundjana tabab ka Marek Helmi, kes pole veel kohtusse jõudnudki. Kurm tõttab koridori, samal ajal käigult telefonitsi oma kutset tühistades: “Ära tule, pole vaja…”

Advokaat Kurmi paha päev

Pärast päevahaku esimesi ebaõnnestumisi läheb Kurm teisele katsele, soovides kohtule esitada kaks täiendavat dokumentaalset tõendit. Tegu on politsei- ja piirivalveametist (PPA) ja justiitsministeeriumist kaitsja päringutele vastuseks saadud kirjadega. Nimelt tundis Kurm huvi, kuidas tavatsetakse neis igati lugupeetud asutustes korraldada esindusüritusi: kui palju kutsutakse sinna külalisi n-ö väljastpoolt maja ja kui palju sellised ettevõtmised maksma lähevad. Päringud sarnanevad kangesti Õhtulehe aastalõpu uudishimutsemisega, milliste summadega rahva rahakotist pakuvad riigiasutused oma ametnikele jõulurõõmu.

“Kes on need PPA kliendid, keda kliendiüritustele kutsutakse – kas kinnipeetavad või?” tunneb kohus huvi. Margus Kurm laseb iroonia kõrvust mööda.

Evestuse hinnang Kurmi täiendavatele tõenditele on hävitav. “Kas me peaksime nüüd PPAs sisekontrolli läbi viima?” küsib sõnaosav prokurör retooriliselt. “PPA aastapäeva tähistamine on täiesti erinev asi. Reisid, millest räägib süüdistus, on midagi muud. Palun jätta kaitsja taotlus rahuldamata!”

Margus Kurm ei jää võlgu: “Ma soovin nende kirjadega tõendada, et kliendiüritused on tavapärane asi nii era- kui ka avalikus sektoris. Neist kirjadest selgub, et kulutused, mida teevad kliendiüritustele riigiasutused, on kümme korda suuremad, kui see, mida pakkus oma partneritele P. Dussmann Eesti OÜ.”

Tundub, et kohtul hakkab Kurmist kahju. Kirjad PPA-le ja justiitsministeeriumile koos päringutekstidega võetakse vastu tutvumiseks, et hinnata nende kõlbulikkust tõenditeks.

Ettevaatust – e-post ja telefon!

Istung jätkub prokuröri kirjalike tõendite tutvustamisega. Prokurör asub tõendama PERHi juhtide Saksamaa reiside ja P. Dussmann Eesti OÜ soodsa toitlustushanke vahelist seost. Ekraanina kasutatavale istungisaali seinale ilmuvad dokumendid jälitustoimingute kohta, läbiotsimisprotokollid, partnerite e-kirjavahetuse väljavõtted jms.

Lõpuks kuulatakse kuus salvestist, mida politsei tegi PERHi ja P. Dussmanni Eesti OÜ telefonivestlusi salaja pealt kuulates.

Kohtu küüsist pääsenud P. Dussmann Eesti OÜ juht Anella Stimmer saadab ühes e-kirjas PERHi partneritele rõõmusõnumi, et Münchenis ei oota neid mingit kurnavat programmi. “Puhas lustimise värk,” agiteerib Stimmer haiglajuhte Oktoberfestile ehk saksapäraselt Wiesnile sõitma. Ühes teises meilis lisab lahke kutsuja tervishoiutöötajatele adresseeritud meeldetuletusele ka lingi Delfi artiklile “Piimas ja õlles leiduv imeline vitamiin muudab tugevamaks, kõhnemaks ja tervemaks”.

Salaja pealt kuulatud telefonikõnes oma alluvale kõlab aga Stimmeri suust sügavmõtteline avaldus: “Ära ütle telefonis midagi – meid kõiki võidakse vangi panna!”

“Aga ei pandud ju vangi!” pahvatab kohtualune Allik saalist üllatunult, tuletades kohtule meelde, et menetlus tema hea toitlustuspartneri suhtes on otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud. Protsess jätkub.