Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 27. aprill 2017 04:00
Kuna Põhja-Tallinna endine asevanem Priit Kutser ei ole täitnud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni otsust maksta Tallinnale tagasi valimisreklaamiks kulunud raha, palub komisjon siseministeeriumil vähendada MTÜ-le Eesti Keskerakond makstavat riigieelarvelist toetust Kutserile tehtud ettekirjutuses märgitud annetuse summa kolmekordses ulatuses.

Priit Kutser kandideeris 2013. aastal omavalitsuse volikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Tema puhul puudutas ERJK ettekirjutus spordikompleksi avamise plakatit, mille eest Tallinn tasus 1234 eurot. Kuna Kutser pole ettekirjutust täitnud, otsustas ERJK rakendada ettekirjutuse täitmiseks juba teist korda sunniraha summas 1500 eurot ja tegi järgmise sunnirahahoiatuse summas 5000 eurot. Samuti tegi komisjon siseministeeriumile ettepaneku vähendada ja pidada kinni Keskerakonnale väljamakstavat riigieelarvelist toetust summas 3704,40 eurot.

Komisjon pöördus siseministeeriumi poole vastavalt erakonnaseadusele, mille kohaselt juhul, kui riigieelarvest eraldisi saav erakond või erakonna nimekirjas kandideerinud inimene ei ole kandnud annetust komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse või seda annetajale tagastanud, vähendab valitsusasutus makstavat toetust ettekirjutuses märgitud annetuse summa kolmekordses ulatuses, kuid mitte üle 20 protsendi toetust.