Foto: LAURA OKS
Jüri Saar, kriminoloogiaprofessor, Vabaerakonna liige 23. aprill 2017 20:23
Keskerakonna juhatuse liikme Raimond Kaljulaidi sõnavõtt Keskerakonna ja selle pikaajalise liidri korruptsioonisüüdistuste teemal vajab kommenteerimist. Kuidas ikkagi hinnata väidet: "Teod, mida talle (s.t Savisaarele) süüks pannakse, ei ole midagi sellist, mis nõuaksid iga hinna eest kohtumenetlusega lõpuni minemist, kui see oleks talle kui kaitsealusele eluohtlik. See oleks julm justiitsvägivald inimese suhtes, kes on selgelt liiga nõrk, et ennast tõhusalt kaitsta." On selge, et inimene, kes söandab väita poolelioleva kriminaalasja suhtes midagi niisugust, pole midagi kuulnud sõltumatust kohtuvõimust ega tea kriminaalmenetluse algtõdesid.

Keskerakonna tänane juhtkond on aga sattunud väga keerulisse olukorda, sest vaja on esitleda ennast uuendusmeelse ja vanale taagale selja pööranud erakonnana, ja samal ajal mitte kaotada venekeelsete valijate toetust. Ja selleks mõtles keegi välja osava poliittehnoloogilise skeemi, mille esimene komponent oli Savisaarest juhtkonna tasemel vabanemine. See oli eelduseks eelmise valitsuse langemisele ja uue koalitsiooni sünnile Keskerakonna juhtimisel.

Teine komponent sisaldab Keskerakonna Tallinnas võimule jäämist ja 2019. aasta parlamendivalimiste võitmist. See eeldab venelaste samas mahus hääli, nagu siiani on Savisaare juhtimisel saadud. Selleks tuleb venekeelsele elektoraadile sisendada, et uus juhtkond jätkab vankumatult varasemat liini. Veelgi enam – Keskerakond suudab just uute juhtide käe all muuta kogu Eesti senist välispoliitilist joont ja seada ometi sisse head suhted Moskvaga.

Pole keeruline näha, et need kaks komponenti on omavahel põhimõttelises vastuolus. Pealegi eeldab nende niisugune kombinatsioon vanameistri vähemalt vaikivat nõusolekut, et ilma temata teostub niivõrd oluline pööre. Siin näeme Keskerakonna uute juhtide põlvkonna küünilist arvestust sellega, et Savisaar on seoses korruptsioonisüüdistuste kohtusse jõudmisega väga haavatavas olukorras. On oht, et ta kaotab kõik ja lõpetab oma poliitilise karjääri ametlikult süüdimõistetud ja karistuse saanud kriminaalkurjategijana.

Savisaarele on lubatud „omade“ kõigi vahenditega võitlust tema kohtukulli käest päästmise nimel. Ja siin tuligi viimase päästerõngana arvesse kriminaalmenetluse lõpetamine tervislikel põhjustel. Kuna juhikultus ja jumalikustamine jõudis parteis võtta kuju, mille käigus saab jumalast inimene, siis pole miski võimatu. Nii teatas teine parteiaktivist äsja andunult, et „Savisaare tervis ei luba tal olla kohtu all, kuid lubab ilma mingite probleemideta töötada Tallinna linnapeana“.

Eesti senises õiguspraktikas on süüdistatava üldfüüsilise tervisliku seisundi kontrollimine, et sel põhjusel menetlus lõpetada, väga ebaharilik toiming. Seevastu süüdistatava psüühilise tervisliku seisundi kindlakstegemine on suhteliselt rutiinne protseduur. Just see peaks loogiliselt võttes olema ka nüüd kohtu poolt määratud ekspertiisi peamine osis, et teha kindlaks, kas süüdistatav suudab osaleda kohtupidamises, saab aru oma tegude tähendusest ja on võimeline kandma karistust. Sel juhul vajab ta hoopis riigipoolset kaitset seoses raske tervisliku seisundiga.

Nõnda jõuame ühe väga olulise järelduseni. Kohus tagab Savisaare tervisliku seisundi kontrollimiseks ekspertiisi määramisega selle, et Eesti riik kaitseb teda kui inimest ja kodanikku. Ja kõige enam tuleb vanameistrit kaitsta tema enda küüniliste jüngrite poolt ärakasutamise eest, kes ilma vähimagi kahtluseta on valmis võimu nimel ohverdama ka enda suure õpetaja. Kuid äkki just sedalaadi käitumine näitabki, et tegemist on tõepoolest tublide õpilastega. Eesti riigi poolt vaadatuna tuleb aga tekkinud olukorras ainult loota, et see halvamaitseline poliitetendus ülearu kaua ei kesta.