Eesti uudised

KUHU OHTLIKUD JÄÄTMED JÄTTA? Talgulised jagelevad jäätmejaamaga (5)

Maria Rozbaum, 21. aprill 2017 11:52
Tallinna jäätmejaam keeldus laupäeval vastu võtmast Lasnamäe vabatahtlike poolt talgutel leitud ohtlikku õlikanistrit põhjusel, et sellel puudus kaas. Ragn-Sells ütleb, et oleks vaid eelnevalt kokku lepitud, poleks ka probleemi olnud.Talgulised tassisid talgute peakorraldaja Tarmo Lausingu sõnul Betooni tänaval võsast välja koleda vana kanistri, mis sisaldas suures koguses süsimusta õli. Lasnamäel asuv Tallinna jäätmejaam aga keeldus seda laupäeval vastu võtmast, kuna sellel puudus kaas. Tema sõnul sõitsid nad pärast talgusid koos ETV+ ajakirjanike võttegrupiga Suur-Sõjamäe 31A asuvasse jäätmejaama, mida teenindab AS Ragn Sells. "Meid võttis vastu tõre vanaproua, kes teatas, et ilma kaaneta ohtlikke jäätmed vastu ei võeta ja tehku me selle kanistriga, mida ise soovime," ütles Lausing.Seejärel peeti kohapeal aru, mida edasi teha - kas viia õlikanister loodusesse tagasi või võtta hoopis koju kaasa? "Olime ummikseisus. Kas tõesti peame siin vastutust kandma meie, vabat

Töövälistel aegadel jäätmete jätmine keerulisem

"Nagu nimigi ütleb, on ohtlike jäätmete puhul tegu jäätmete eriliigiga, mis nõuab oma olemuse tõttu nii käsitlemisel, kui käitlemisel tavajäätmetega võrreldes erinevat käsitlust," kommeneerib juhtumit Ragn-Sellsi Turundus- ja Kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.

Kõige suuremat tähelepanu vajavad Pesti sõnul sellised ohtlikud jäätmed, mille päritolu ei ole teada, sest on aineid, mis on isesüttivad. Mõned reageerivad teiste ainetega kokku puutudes. 

"Seetõttu oleme tundmatute ohtlike jäätmete vastuvõtmisel jäätmejaamades eriti ettevaatlikud ja seda eelkõige töövälistel aegadel, kui jäätmejaamas puuduvad oma ala spetsialistid," nentis Pesti.

Mehe sõnutsi käitus töötaja nii nagu pidi, kuna jäätmejaama töötajatel on kindlad eeskirjad ja nõuded, mida järgida. Nende eeskirjade peamine eesmärk on tagada inimeste kui territooriumi tuleohutus.

Erandid eelneval kokkuleppel

Kuigi jäätmejaamad on tegelikult mõeldud eraklientidele ja kodudes olevatele väiksemahuliste ohtlike jäätmete koguste vastuvõtmiseks, on Ragn-Sells varem korduvalt teinud koostööd erinevate kodanikualgatustega ja võtnud neilt vastu loodusest kokku kogutud jäätmeid.

"Tunnustame ka antud seltskonda algatuse eest ja oleme valmis nende poolt kokku kogutud ohtlikud jäätmete käitlemist omalt poolt toetama." kinnitab Pesti. "Samas on osapooli austav, kui lepime selliste jäätmete üleandmise eelnevalt kokku. Eriti kui neid mõnevõrra suuremas koguses ja  nende päritolu ei ole teada, sest nii saame tagada ohutuse."

Kodanikuinitsiatiiv "LasnaFront" korraldas 15. aprillil Betooni tänava kurikuulsal prügimäel koristustalgud ning viis ära suure konteineritäie prügi. Samas jäi palju prügi veel metsa alla, mistõttu on kavas ka järeltalgud.