Foto: HEIKO KRUUSI
Arvamustoimetus 16. aprill 2017 17:30
Kes ja kuidas vastutab, kui tänavatel ukerdav robot tekitab liiklusohtlikke olukordi või põhjustab liiklusõnnetusi?

Johann Peetre, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert: Praegu vastutab täielikult roboti juht ehk see, kes seda opereerib. Kuna praegu ei ole täpsemalt reguleeritud isejuhtiva tehnoloogia õigusi-kohustusi tavaliikluses, siis vastutab endiselt juht. Lisaks liigub praegu sõitva robotiga kaasas ka saatja, kes jälgib ja vajadusel korrigeerib roboti liikumist.

Kas robot peab olema identifitseeritav, st numbrimärki kandma?

Johann Peetre: Hetkel sellist kohustust seaduses ei ole.

Kas liikluses osalevat robotit tuleb käsitleda kui kõrgendatud ohu allikat, sest me ei oska ennustada tema käitumist?

Johann Peetre: Hetkel ei ole robotit eraldi õiguses käsitletud ja tal ei ole õigust täielikult iseseisvalt sõita. Seetõttu on pakirobot praegu ekvivalentne nt inimese pagasi või muu asjaga, mida ta teel enda kõrval või taga veab.

Kas autojuht peab roboti üle tänava laskma?

Johann Peetre: Kui robot on tee ääres üksinda, siis praeguse seaduse kohaselt ei erine robot muudest mitte-elavatest objektidest nagu nt kividest, puudest või kohvritest. Autojuht ei ole kohustatud robotile teed andma. Kui robot on koos saatjaga, siis peab autojuht kohtlema mõistetavalt inimest koos robotiga vastavalt liiklusseaduses ettenähtule ehk tänavaületuse kohal inimesele teed andma.

Mida teha, kui rahvasummas jalge vahel sibliv robot põhjustab kellegi kukkumise, mis arstiabi vajab? Kas kutsuda politsei? Kui robot sõidab omasoodu minema, siis kuidas teda kinni pidada? 

Johann Peetre: Kutsuda politsei ja anda juhtunust teada. Politsei selgitab välja täpsemad asjaolud ja võtab vajadusel roboti operaatori/juhi vastutusele.

Kas robot peab olema pimedal ajal valgustatud nagu autod ja jalgratturid?

Johann Peetre: Näeme, et tulevikus võiks taoline kohustus robotitel olla.

Kas iga soovija võib lasta oma robotid linnatänavatele liiklema või on selleks ka luba tarvis?

Johann Peetre: Hetkel pakirobotite liiklemist eraldi reguleeritud ei ole, mistõttu on ka praegu ainukesel pakirobotite operaatoril robotitega alati liiklemisel kaasas saatja.