Krimi

Edgar Savisaart täna kohtu alla ei antud.

Tallinna linnajuhid, erakond ja viis ettevõtjat anti kohtu alla (21)

Toimetas Teet Teder, 13. aprill 2017 13:40
Eesti Keskerakonnna kontor.Foto: Teet Malsroos
Harju maakohus koostas täna kohtu alla andmise määruse Tallinna kahe linnajuhi, Eesti Keskerakonna ja viie ettevõtja kriminaalasjas.

Kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapead Edgar Savisaart täna kohtu alla ei antud, kuna tema osas tuleb esmalt kontrollida, kas esineb alus menetluse lõpetamiseks või mitte. 11. aprillil määras kohus selle väljaselgitamiseks talle kohtuarstliku komisjoniekspertiisi. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut peab kohut teavitama orienteeruvast ekspertiisiakti valmimise ajast esimesel võimalusel. Kohus võtab Savisaare kohtu alla andmise võimalikkuse üle seisukoha pärast eksperdiarvamuse saamist.

Kohus ei rahuldanud Alexander Kofkini, Aivar Tuulbergi ja Hillar Tederi kaitsjate taotlust süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile. Kohus leidis, et süüdistusakti tagastamiseks puudub alus ja see vastab kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõuetele.

Samal teemal

Samuti ei rahuldanud kohus Alexander Kofkini kaitsja taotlust tema kaitsealuse suhtes menetluse lõpetamiseks ja Edgar Savisaare kaitsja taotlust tema kaitsealuse suhtes menetluse osaliseks lõpetamiseks seoses mõistliku menetlusaja möödumisega. Kohus leidis, et kriminaalmenetluse seadustik võimaldab kaitsjate nimetatud alusel sõnaselgelt menetluse lõpetada üksnes kohtuistungil kohtuliku arutamise ajal. Praeguses menetlusstaadiumis ei saa kohus seaduse järgi võtta vastu otsust menetluse lõpetamiseks seoses menetluse mõistliku aja möödumisega.  

Samuti ei rahuldanud kohus Aivar Tuulbergi kaitsja taotlusi menetluse lõpetamiseks tema kaitsealuse suhtes ausa ja õiglase menetluse põhimõtete rikkumise tõttu ning algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Kaitsja viitas taotluses kriminaalasja materjalide meediasse lekkimisele. Kohus leidis, et tänapäevasel digiajastul ei saagi kunagi täielikult garanteerida materjalide mittelekkimist avalikkuse ette. Taolise lekke tõenäosus on suurem paljude süüdistatavatega ja materjalilt mahukates kriminaalasjades, kus materjale on paljudele inimestele seaduse nõudeid järgides tutvustatud digikoopiate andmisega. Kui kriminaalmenetluse saaks kohe lõpetada põhjendusega, et tõendid on lekkinud avalikkusele, hakataks kohtumenetlusest pääsemiseks materjale lekitama pidevalt. Kohtu hinnangul ei ole praegu mingit alust arvata, et ühiskonnaliikmetele näib, et tänu kriminaalasja materjalide lekkimisele ajakirjandusse saab kohtupidamine olema ebaõiglane või ebaaus.

Riigiprokuratuur on esitanud süüdistused korruptsioonikuritegudes kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, volikogu esimehele Kalev Kallole, endisele linnavalitsuse nõunikule Priit Kutserile, MTÜ-le Eesti Keskerakond ning viiele ettevõtjale: Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile ja Aivar Tuulbergile.

Kriminaalasja kohtuliku arutamise avaistung on planeeritud 12. juunile.

"Kriminaalasja kohtuliku arutamise avaistung on planeeritud 12. juunile, kuid see sõltub jätkuvalt Edgar Savisaarele kohtu poolt määratud kohtuarstliku komisjoniekspertiisi valmimise ajast," sõnas riiklikku süüdistust kohtus esindav juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. "Tänane kohtumäärus kinnitas, et süüdistusakt vastab kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõuetele ning kõnealuse kriminaalasja prokurörina loodan, et asjassepuutuvad isikud teevad kõik endast oleneva ning me saame kriminaalasja kohtuliku arutamisega plaani järgi alustada," lisas prokurör. 

Kohtuistung on avalik.

Samal teemal

15.03.2017
Savisaar avaldas südamearsti hinnangu: Tal on vähemalt kuus haigust, millest paranemine ei ole võimalik
13.03.2017
Savisaar lasteaia külastamisest: kui positiivseid elamusi ei tule, siis võivad mu päevad lõppeda veel enne kohtusaali jõudmist
13.03.2017
Edgar Savisaar käis lasteaia sünnipäeval
12.03.2017
Savisaarele määrati kuid kestev kohtuarstlik ekspertiis