Foto: Kuvatõmmis
Denes Kattago 11. aprill 2017 19:53
Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna avalikul istungil ravikanepi tulevikku. Piike murdnud põnevat teemat olid jälgima tulnud ka ajakirjanikud ja paljud huvilised internetis.

Sotsiaalkomisjoni istungi aluseks olid kollektiivsed pöördumised ravikanepi kasutamisest ja kanepituru reguleerimisest. „Sotsiaalkomisjon on kollektiivseid pöördumisi arutanud neljal istungil. Täna on kavas meedikute ja erinevate erialade spetsialistidega arutada kannabinoidide kasutamist meditsiinilisel näidustusel,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Ettekande tegid Kanada Toronto kannabinoidravi kliiniku peaarst dr Michael Verbora ja Tartu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre. Dr Verbora sõnul on sõltuvusaste ravikanepi puhul võrreldav kofeiiniga. Ta on konsulteerinud rohkem kui kaht tuhandet patsienti kannabinoidravi alustamise küsimuses ning osaleb umbes 7500 patsienti hõlmava vaatlusuuringu läbiviimises. Kannabinoidravi ekspert on pidanud nii patsientide kogukondadele kui ka tervishoiutöötajatele hulgaliselt ettekandeid ja esitlusi ning viibib Eestis MTÜ Ravikanep kutsel.

Petitsiooni riigikogule andis üle Erakond Eestimaa Rohelised, mis nõuab raviks vajaliku kanepi seaduseelnõude väljatöötamist ning vastuvõtmist 2017. aasta suveks. Rohelised soovivad eelkõige kanepi laiemat kasutamist ravi otstarbel.

„Juba enam kui aasta tagasi selgus EMORi küsitlusest, et 67% Eesti elanikest pooldab kanepi reguleerimist sarnaselt tubakale, alkoholile ja ravimitele. Sama nõue on ka Erakonna Eestimaa Rohelised programmis,“ seisab nende avalduses.

Samuti soovivad legaliseerimist ka MTÜ Ravikanepi eestvedajad Elvar Loho ja Mart Kalvet (fotol paremalt kolmas ja teine – toim), kes osalesid samuti istungil. Nende arvates on kehtivast õiguskorrast sõltumata Eesti ettevõtjate suhtes ebaõiglane ja rahva tööhõive seisukohast kuritegelik, et Eestis ei ole lubatud ravikanepi tootmine ekspordiks. MTÜ-l on ettepanekud kanepi tootmise korraldamiseks ja selle eksportimiseks.

Lohot nörritas ka see, et Dr. Haldre võrdleb ravikanepit kummiliimiga ja nimetab oma meditsiiniliseks autoriteediks humorist Mart Juure. Haldre pareerib: „See, et kanepit saab kasutada näiteks epilepsia raviks on suur vale ja eksitav seisukoht. MTÜ petitsioonis on juhitud tähelepanu kanepi raviomadustele ja meditsiinilistele eesmärkidele, aga samas juhitakse alguses tähelepanu hoopis kanepiekspordile ja nimetatakse selle puudumist kuritegelikuks.“

Samuti pole tema arvates termin ravikanep sobilik. „Meditsiiniline eesmärk ei ole sotsiaalkultuuriline. Kõige suurem takistus kanabinoididele on see, et me ei ole nendega kursis. Nende preparaatide kasutamine sekkub selgelt laiemasse sotsiaalkultuurilisse konteksti. Parem on öelda marihuaana võõras keeles. Probleem minu ja kolleegide jaoks on näited, kus tegelikult meditsiiniline eesmärk ja soov seguneb sotsiaalkultuuriga. Arvamusliider Mart Juur on ajalehtede lisades ja "Rahva oma kaitses" koos Andrus Kivirähkiga seda teemat kommenteerinud. See ongi tulemus, mis sellise hinnangu annab.“

Kahjuks istungil sisulist diskussiooni ei tekkinud ja kõik otsad jäid lahtiseks. "Midagi sisulist edasi ei liikunud, aga Eesti parlamendiliikmed said kuulda Kanada ravikanepisüsteemi kogemusest. See on väga hea. Juriidiliselt midagi sisuliselt edasi ei liikunud. Meditsiinilist sisu oli tohutult," ütleb Elver Loho Õhtulehele kommentaariks istungi järel.

Istungile olid kutsutud kollektiivsete pöördumiste esindajad, Tartu Ülikooli, Eesti Arstide Liidu, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi, Tallinna lastehaigla, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Valu Seltsi, Tervise Arengu Instituudi, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.