Foto: Jörgen Norkroos
Õhtuleht.ee 11. aprill 2017 11:58
Kirjanik Kaur Kenderi raamatu "Untitled 12" ja Vladimir Nabokovi teose "Lolita" vahel tõmmatud paralleele on Kenderi kohtuasja juures korduvalt tõmmatud, ent erinevalt Eesti kirjaniku teosest ei leia prefektuur idanaabri kirjandusklassikas sama rämedaid rikkumisi.

Kender ja tema kaitsja Paul Keres toonitasid protsessis korduvalt, et nii "Lolita" kui "Soodoma 120 päeva ehk Kõlvatuse kool" on rahvusraamatukogus kõigile saadaval ja raamatupoodides karistamatult müügil. Kui aga politsei- ja piirivalveametile (PPA) tehti 2015. aasta augustis "Lolita" suhtes sarnane avaldus nagu Kenderi teose kohta, vastas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitseteenistuse vanemuurija Natalja Tšernikova, et "Lolita" näol on tegu kirjandusklassikaga, vahendab Nihilist.

"Teose väljavõtteid analüüsides leiame, et suguakt Lolita ja peategelase vahel ei ole kirjeldatud detailselt ning ei ole pealetükkiv, vaid on üldise kirjeldusega. Tegemist on mahukama teosega, milles on suguakti kirjeldatud väga üldiselt ja pealiskaudselt," kirjutab vanemuurija.

Tema sõnul avaldati teos ka Nõukogude Liidu ajal, mil tollased kriitikud ja tsensorid ei leidnud, et raamatu sisu võiks olla moraalinormide vastane. "Vastupidi, antud teos valiti 100 parima raamatu hulka," jätab uurija.

Tšernikova seisukohaga nõustub ka Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Lea Pähkel, kes viitab krimiseaduse paragrahvile, mille kohaselt alustab uurimisasutus või prokuratuur kriminaalmenetlust, kui selleks on ajend ja alus ning puuduvad vastavas paragrahvis sätestatud kriminaalmenetlust välistavad asjaolud.

"Põhjendamatu kohtueelse uurimisega võidakse riivata ka nende isikute õigusi, kelle suhtes uurimist läbi viiakse. Seetõttu alustatakse kriminaalmenetlust vaid siis, kui esineb küllaldaselt andmeid kuriteo toimepanemise kohta. /---/ Prokuratuurile esitatud kaebuses toodud väidetest nähtub Teie isiklik seisukoht, mis on üldsõnaline. Politseile esitatud avaldustest ja sellele lisatud kirjandusteose üksikutest katkenditest aga ei nähtu kuriteo asjaolusid ja kuriteotunnuseid. Prokurör nõustub vanemuurija N.Tšernikova motiividega kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta ja ei pea vajalikuks neid üle korrata."