Eesti uudised

Koolitüdruku Darja mõrva uurimine pani õiguskaitseasutusi tõsiselt proovile (1)

LISA KOMMENTAAR

AGA - ebainimlik, jõhker Sadist, piinu nautiv julmur ja seksuaalpervert ikka veel vabaduses. 13. aprill 2017 00:16
PROOVILE! Mis tahes piinamisega seotud kahtlust tuleb uurida erapooletult ning selle täideviijate üle tuleb mõista kohut ja neid karistada.
Käesolevas peatükis sätestatud kuriteo eest karistatakse lisaks selle vahetule toimepanijale ka riigivõimu esindajat või sõjaväelist ülemat, kes on andnud korralduse kuriteo toimepanemiseks või kelle nõusolekul kuritegu on toime pandud või kes ei ole takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see on olnud tema võimuses, või kes, olles teadlik temale alluvate isikute poolt kuriteo toimepanemisest, ei esita kuriteoteadet.