Kes sa siis õigupoolest oled?Foto: KUVATÕMMIS
Juhan Haravee 8. aprill 2017 11:38
Kevadisi tööturutrende uuriv tööportaal palub küsitlusele vastajatel märkida ära oma sugu, pakkudes välja viis vastuse varianti: mees, naine, M2F, F2M ja vastust pole. Kas on tegu läbimurdega aegunud tõekspidamistes?

Eesti suurim tööportaal CV-Online oma tööotsijaist sõpru läbi aastate kenade küsitlustega kurnanud. Kasu on olnud mõistagi kahepoolne: küsitlejad saavad rohkem teada oma klientuurist ja tööturu seisundist, vastajad omakorda pildi ette võimalustest mõni mõnusam või tulusam tööots leida. Hiljuti rõõmustas portaal tööotsijaid taas kord värske küsitlusega, mille napilt paarikümnele lihtsale küsimusele vastamine ei võtvat rohkem kui viis minutit. Uuring kannab igati soliidset ja paljulubavat pealkirja “Kevadised tööturutrendid 2017: kandideerimisaktiivsus”.

"Juba alanud kevad toob tööturule taas uut hingamist, põnevaid hooajapakkumisi ja võimalust leida oma unistuste töökoht," juhatavad anketeerijad vastajaid õigele lainele. "Tahame teada läbi CV-Online'i aktiivsete kasutajate, milliseid tööturutrende võiksime tähele panna ja ühiskonnas teadvustada."

Küsitlusele vastamine edeneb tõepoolest kiiresti, midagi keerulist selles pole. Seda aga kahjuks vaid  ankeedi teises pooles avaneva küsimuseni “Sinu sugu?”. Nüüd tuleb vastamiseks kuluva viie minuti möödumist näitav liivakell paraku külili lükata. Vastusevariantide loetelu osutub oodatust pikemaks: mees, naine, M2F, F2M ja vastust pole. Küsitleja põhjendus, mis variantidele eelneb, tekitab isegi veidi kõhedust: "Tahame sinu kohta mõnda ka teada, et oskaksime teha paremaid järeldusi vastuste põhjal."

Variantidega “mees” ja “naine” vastajatel ilmselt probleeme ei teki. Kui mõni CV-online klient lähebki nende võimaluste vahel otsustades segadusse, võib ta julgelt klikkida nuppu “vastust pole”. Mida aga teha variantidega M2F ja F2M? Kas tegu on millegi vahepealsega? Tahes-tahtmata jääb selline mulje, kuigi ühele või teisele poole kaldu soolisi vahevorme male to female (mehest naiseks) ja female to male ( naisest meheks) vähemalt meie seadusandlus seni ei tunne. Või peavad ehk küsitlejad silmas aktiivsesse soovahetusprotsessi lülitunud tööotsijaid? Tundub vähetõenäoline, sest soovahetusoperatsioon on üks kallimaid ja riskantsemaid ettevõtmisi meie meditsiiniturul.

Soovolinik: küsitluses pole midagi halba!

Kuigi elu ei ole must-valge, on progressiivsed, et mitte öelda anatoomilised, muutused meie jäikades arusaamades tihti üsna visad juurduma. Küsime CV-Online’lt, millega põhjendavad nemad oma väljakujunenud soojaotuse laiendamise katset. "Vastusevariandid on antud ainsal heatahtlikul põhjusel, et tööturul on ühtviisi aktiivsed kõik inimesed, kas siis juba töötades, töökoha vahetamist kaalumas või tööd aktiivselt otsimas,"selgitab CV-Online’i turunduse ja meediasuhete juht Rain Resmeldt Uusen.

"Õige tähelepanek on, et eestikeelses küsitluses tuleks tõesti kasutada vähimagi võimaluse korral eestikeelseid ja kõigi jaoks ühtviisi mõistetavaid vasteid ja seda mis iganes küsimuste korral. Parandame selle vea kindlasti järgmistes CV-Online’i küsitlustes. Konsulteerime kindlasti sel teemal vajadusel ka targematega ja leiame ka sobivad eestikeelsed vasted."  Tänaseks päevaks Resmeldt Uuseni sõnul küsimustikule vastanuist 30,34% mehi, 52.41% naisi ja 0.46% vastajaist valis valikuvariandi „vastust pole“. 16.78% otsustas jätta küsimusele vastamata.

"Tõenäoliselt on üks eraettevõte, antud juhul siis CV-online, soovinud teada saada, kas tööotsingutes osalevad aktiivselt ka erineva sooidentiteediga inimesed," kommenteerib vastusevariantide rohkust soovolinik Liisa Pakosta (pildil) .

Liisa Pakosta Foto: TEET MALSROOS

"Küsitluse täitmine oli igati vabatahtlik. Kindlasti pole vastused representatiivsed. Ma tervitaksin, kui kasutataks eestikeelseid termineid, kuna eesti keelt saame kasutada ja arendada ainult meie ise. Otselaenude kasutamine, eriti veel akronüümide kujul ja inimeste kohta, ei kaunista eesti keelt."

Pakosta sõnul on Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans inimeste) ühing andnud oma kodulehel ülevaate, kuidas ühte või teist sõna kasutada, ning nad ei ole samuti soovitanud selliste lühendite kasutust.  Volinik peab oluliseks delikaatsete isikuandmete kaitset, kuid selles osas ei ole tema hinnangul anonüümsele küsitlusele midagi ette heita.

"Küll on selgemast selgem, et tööle kandideerimisel ei ole lubatud tööandjal küsida töötaja seksuaalse sättumuse kohta ega ka selle kohta, miks näeb tööle kandideerija näiteks välja nagu mees, ehkki isikukood algab numbriga 4," lausub Pakosta.  "Kokkuvõttes loodan, et hoiaksime eesti rahvana ikka rohkem kokku ja austaksime tööinimesi ning kõiki oma ligimesi sõltumata sellest, milliste geenide või kromosoomidega keegi ilmale tulnud on."