Eesti uudised

TEADLASTE TÜLI: sotsiolooge ajas vihale mittetulundusühingu nimi  (10)

Denes Kattago, 4. aprill 2017 18:48
KIVIRÄHK: Kas erakonnad või ajakirjandus, kes on meie sagedasemad tellijad, kvalifitseeruksid akadeemiliste kriteeriumite kohaselt „tõsiseltvõetavate“ klientide hulka? Foto: Arno Saar
Sotsioloogide ühendused süüdistavad mittetulundusühingut Ühiskonnauuringute Instituut kallutatuses, ebateaduslike uuringute avaldamises ja eksitava nime all esinemist. Mittetulundusühingu arvates on riigi rahastatud sotsiaalteadlaste rünnak põhjendamatu.

Eelmisel nädalal kutsusid ülikoolide sotsioloogide ja ühiskonnateadlaste ühendused meediaväljaandeid üles loobuma MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi uuringuandmete avaldamisest. Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) ütleb, et nende avalduse põhieesmärk on selgitada ajakirjanikele vajadust  kriitiliselt hinnata kajastamiseks valitud sotsiaalteaduslike uuringute kvaliteeti ja nende korraldajate tõsiseltvõetavust. "MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on avalduses mainitud seoses nende nimega, mis on sarnane TLÜ ja TÜ ühiskonnateaduste instituutide ametlike nimetustega," on ESL Õhtulehele antud selgituses märksa leebem võrreldes oma varasema üleskutsega.

Samal teemal

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (ÜI) ütleb, et ESLi püstitatud probleem on neile kui ka koostööpartneritele arusaamatu, sest oma uuringutes kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikaid ning need on läbinud sotsioloogilise ekspertiisi. „Üleskutse meie uuringuid mitte levitada on taunimisväärne. See kõlab, nagu tuleks piirata kodaniku poolset avaliku arvamuse presenteerimist ühiskonnas ning see monopoliseerida ühele institutsioonile,“ ütleb ÜI analüütik Art Johanson nördinult Õhtulehele. Ta lisab, et MTÜ analüütikud tegutsevad vabatahtlikult  palgatöö kõrvalt ja nende annetajad on kodulehel kirjas. „Üksikuid märkuseid on meie aadressil tulnud ka varem, kuid hiljutise homoseksuaalsust puudutava küsitlusele järel tulnud süüdistuste laine on aga pretsedenditu.“

Valge poleks sellele veidrale avaldusele alla kirjutanud

Ka TLÜ ühiskonnateaduste instituudis juhtivteadurina töötav Jaak Valge peab küsitluse põhjal tehtud põhijäreldusi korrektseteks ja ütleb, et see avaldus jätab mulje, nagu kardaks riigi poolt rahastatud sotsiaalteadlased diskussiooni või konkurente. „Sedavõrd massiivne rünnak MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi vastu on arusaamatu. Ma ei tea, kuidas ESL ning TLÜ ja TÜ instituutide avaldus tekkis, ega tea ka seda, kes instituutide töötajatest avalduse heaks kiidaks ja kes mitte, sest kõigi töötajatega või isegi kõigi professorite-juhtivteaduritega seda avaldust vähemalt TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudis arutatud ei ole. Mina poleks sellele veidrale avaldusele ka alla kirjutanud." 

“Tõsi, põhimõtteliselt on väikeste valimite ja kallutatud küsitluste põhjal suurte järelduste tegemine tõsiseltvõetavate sotsiaalteadlaste jaoks probleemiks. Aga see probleem on hoopis laiem,” märgib ta ja lisab: “Avaldus jätab aga hoopis mulje, nagu kardaks riigi poolt rahastatud sotsiaalteadlased diskussiooni või konkurente. Ma julgen arvata, et see avaldus ei pruugi akadeemilise teaduse mainet tõsta.”

Kivirähk: tellijaid ei saa liigitada

ÜI koostööpartneri, aktsiaseltsi Turu-uuringud uuringujuht Juhan Kivirähk ütleb, et avaliku arvamuse ja turu-uuringute firmad viivad küsitlusi läbi väga erinevate tellijate soovil. "Me ei liigita oma kliente „tõsiseltvõetavateks“ ja „mitte-tõsiseltvõetavateks“. Kui me aktsepteeriksime vaid akadeemiliste uurimisasutuste poolt esitatud tellimusi (tõsi, ka neid tuleb ette), siis võiksime oma uksed kinni panna. Kas erakonnad või ajakirjandus, kes on meie sagedasemad tellijad, kvalifitseeruksid akadeemiliste kriteeriumite kohaselt „tõsiseltvõetavate“ klientide hulka?"

Tema arvates on ESLi pahameele peamiseks põhjuseks MTÜ nimes sisalduv sõna „instituut“. „Avaliku arvamuse küsitlus kaardistab ja kirjeldab avalikkuses levinud hoiakuid ja seisukohti ning kindlasti ei ole siin võimalik iga küsimuse puhul tegeleda „akadeemilise süva-analüüsiga“. Sellest pole enamik tellijatest ka huvitatud,“ ütleb Kivirähk. Ta lisab, et petitsiooni arutati ESLi üldkoosolekul, kuid kindla otsuseni ei jõutud. „Petitsiooni lõpptekst valmis tõesti juba väiksema seltskonna initsiatiivina, seda meililistis kooskõlastades.“

Instituut kui institutsioon

Ta lisab, et ÜI põhieesmärgiks on välja selgitada Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada. "Meie Eesti väärtushinnangute uuring on eeskujuks võtnud maailma väärtushinnangute uuringu, mille uuringumetoodika töötas välja Ronald F. Inglehart. Metoodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kasutusel siiani," toob ta näite.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. Foto: Erakogu

Samal teemal

09.02.2018
Ajaloolane Jaak Valge luurajatele: Kremli konverentsidel osalemist ei pea pelgama, sest diskussioonis jääme iga kell peale!
07.12.2017
2017. aasta poliitreitingutes: IRL lõi EVE toetajad üle
22.08.2017
KÜSITLUS: 72% Eesti kodanikest ei poolda sisserände kvoodi tõstmist
30.03.2017
Seisukoht | Kui homouuring ei meeldi, siis see on vale?