Säästude purgis või sukasääres hoidmine lisatulu ei teeni, kuid enne oma raha kuhugi investeerimist tasub kõik riskid hästi läbi mõelda.Foto: Bulls
Taavi Raudsaar, Eesti Panga ökonomist 30. märts 2017 17:54
Hoiu-laenuühistute asutamine, tegevus ja kontroll nende tegevuse üle on reguleeritud hoiu-laenuühistu seadusega. Hoiu-laenuühistutele on seadusega kehtestatud erinevad nõuded (sh nõuded omavahenditele, investeeringutele, laenude väljastamisele) ning nad on kohustatud esitama Eesti Pangale regulaarselt statistikat. Kuid Eesti Pank ei teosta järelevalvet ei pankade ega hoiu-laenuühistute üle, ka finantsinspektsioon ei teosta erinevalt pankadest hoiu-laenuühistute üle järelevalvet.

Hoiu-laenuühistute eripära põhineb sellel, et nende kliendid on ühtlasi ühistu omanikud ning vastavalt seadusele peavad vastava ühistu kliendid moodustama teatud tunnustele (nt kohaliku omavalitsuse üksus, sarnane kutseala jne) vastava grupi. Hoiu-laenuühistute tegevuse usaldusväärsus põhineb seega sarnaste kliendigruppide vastastikul usaldusel. Siinkohal tuleb veel kord rõhutada, et hoiu-laenuühistute üle puudub riiklik järelevalve. Samuti ei kehti hoiu-laenuühistutes hoiustatud vahenditele hoiusekindlustus, mis pangahoiuste puhul on praegu 100 000 eurot kliendi kohta ühes pangas.

Hoiu-laenuühistute pakutavad intressimäärad on pankadega võrreldes kõrgemad, mis on praeguses madalate intressimäärade keskkonnas suurendanud hoiu-laenuühistute hoiuste mahtu. 28. veebruari seisuga oli hoiu-laenuühistutes majapidamiste hoiuseid ligi 65 miljonit eurot. Võrdluseks, majapidamiste pangahoiuseid oli samal ajal 6,4 miljardit eurot. Praegu tegutseb Eestis 21 hoiu-laenuühistut, mille liikmete arv on 10 080 (veebruari lõpu seisuga), keskmise hoiuse suurus on ligikaudu 6000 eurot.

Eesti Panga hinnangul on oluline, et hoiustajad teadvustaksid oma rahapaigutuse otsuste juures peale tuluootuse ka erinevaid riske. Kordan veel kord: pank ja hoiu-laenuühistu erinevad teineteisest järelevalve ja usaldusväärsust tagavate nõuete poolest. Samuti kehtib hoiusekindlustus ainult pangahoiuste puhul.