Eesti uudised

Uudist täiendatud kell 23.55!

Virumaal lekkinud kaubarong jõudis vahejuhtumiteta Muugale (3)

Toimetas Kristin Aasma, 28. märts 2017 18:55
Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2
28. märtsil kell 23.30 jõudis Virumaal lekkinud rongikoosseis 36 tsisternvaguni ja nelja poolvaguniga täiendavate vahejuhtumiteta sihtkohta, Muuga kaubajaama. Kahe lekkinud tsisternvaguniga rong läbis teisipäeval Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku kontrolli, mille käigus avati tolli plommid ning kontrolliti üle põhjakorgid. Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täiendavate lekete oht.

EVR Cargo teatel asus rong Tapalt Muuga poole sõitma teisipäeval kell 21.30 ja liikus dispetšergraafiku alusel, mis tähendab, et Eesti Raudtee dispetšer kontrollis rongi liikumist. Tavapärasele rongimeeskonnale lisaks oli rongis EVR Cargo vaguni ülevaataja, et võimalikele tekkivatele ohtudele operatiivselt reageerida. Maanteed mööda liikus saateautoga kaasa EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanem-meister, kelle ülesanne oli kindlustada, et vajaliku tehnikaga asjatundlik abi jõuaks ohu ilmnedes kiiresti rongini.

Samal teemal

Täpsed andmed lekkinud kemikaali koguse kohta selguvad pärast kauba mahalaadimist Muugal. Selle selgumisel informeerime operatiivselt pressiteate vahendusel.

EVR Cargo teostas eile vedu kliendi poolt renditud vagunitega, mille omanik ega rendile andja EVR Cargo ise ei ole. EVR Cargo teostas veeremile enne vedu kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid.

EVR Cargo peab ohutust raudteel äärmiselt tähtsaks ning on juhtunud intsidendi ja selle tagajärgede osas murelik. Ettevõte teeb kõik, et aidata omalt poolt välja selgitada kõiki juhtunu asjaolusid, et saaks tarvitusele võtta taoliste intsidentide kordumist välistavad meetmed. Täpsed andmed lekkinud kemikaali koguse kohta selguvad pärast kauba mahalaadimist Muugal.

Kõik rongikoosseisu kuulunud 36 tsisternvagunit kontrolliti üle koos asjatundjate komisjoniga ja võimalike täiendavate lekete oht minimeeriti.

EVR Cargo teeb alati rongi koosseisule välise ülevaatuse, mille käigus kontrollib visuaalselt vagunite tehnilist korrasolekut, sh seda, et kaup ei leki, luugid, ventiilid on kinni ja tolli plomm on kohal. Sellekohased allkirjad kontrolli teostamise kohta on veose üleandmis-vastuvõtmisaktil. Lisaks teeb EVR Cargo peale rongi formeerimist piduriproovi, mille kohta on samuti vormistatud dokumendid.

Kõik eelkirjeldatud protseduurid viidi läbi ka kõnealuse veeremi puhul ning rongi väljasaatmisel mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud. Leke pidi tekkima sel ajal, kui rong liikus.

EVR Cargo sai kaubaga laetud tsisternid Kohtla jaamast 27. märtsil kell 15.16, kauba laadimine oli toimunud Eestis, veodokumendid vormistati samal päeval kell 14.00. Muu hulgas on saatelehel märge „vaguni katel pealelaadimiseks saatja poolt ette valmistatud ja kõlblik veoks“. Kauba omanik oli selle juba reedel, 24. märtsil, ise vedanud tsisternid endale kuuluvalt haruteelt Kohtla jaama, teele nr 5. EVR Cargo tegi samal päeval kommertsülevaatuse dokumentatsiooni ja tolliplommide osas ning teostas järgmisel päeval, 25. märtsil, vagunite ülevaatuse. Enne rongi teele saatmist tegi EVR Cargo 27. märtsil täiendava vagunite ülevaatuse ning enne rongi väljumist ka piduriproovi. Ühegi ülevaatuse käigus leket ei täheldatud.

Lastina oli EVR Cargole teatatud „muud aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust 65% või enam (k.a. kaod) destilleerub 250˚C juures“. Seda kaupa on EVR Cargo vedanud juba mitme aasta vältel, seega oli tegemist juba tuttava kaubaga, mida käideldakse vastavaid hoolsusnõudeid järgides. EVR Cargol on ohtlike ainete vedamise luba, millega kaasnevaid protseduure ettevõte ka järgib. Mõlema lekkinud tsisternvaguni tüüp oli 15-740-01, need olid ehitatud 2009. aasta mais. Tsisternvaguni tüüp on sobiv selle kauba veoks.

EVR Cargo tänab hea koostöö ja kiire reageerimise eest Päästeametit ja Eesti Raudteed.  

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee