Foto: Kuvatõmmis videost
Liis Vaksmann 16. märts 2017 14:44
Läinud aasta maikuus jäi Lasnamäe kanali juures pardakaamera ette kurikamehena tuntuks saanud Urmas, kes tekitas oma sõiduautoga liiklusohtliku olukorra ja jäeti selle eest kaheks kuuks juhiloast ilma. Lisaks alustati ka kriminaalmenetlust, mis nüüdseks on lõppenud.

Eelmise aasta suvel mõistis kohus Lasnamäe kurikakangelasena kurikuulsaks saanud Urmas Einroosi liiklusnõuete rikkumises süüdi ja võttis talt karistuseks kaheks kuuks juhtimisõiguse.

Toona leidis kohus, et väärteomenetluse käigus kogutud tõendites ilmnevad kuriteo tunnused ning seetõttu edastas kohus materjalid prokuratuuri kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks.

Tänaseks on prokuratuur otsustanud kriminaalmenetluse lõpetada kuna Urmase süü ei ole suur ning puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Reeglina määratakse isikule kriminaalmenetluse lõpetamisel lisakohustusena ühiskondlikult kasulik töö, trahv või sotsiaalprogrammi läbimise kohustus, kuid antud juhul ei pidanud prokurör seda vajalikuks kuna Urmasele on määratud 80% töövõime kaotus. Seetõttu ei ole kohane temale riigi poolt makstava toimetulekutoetuse riigile tagasinõudmine. Töövõimetusest tulenevalt ei ole võimalik määrata talle ka üldkasuliku töö tegemise kohustust.

Prokuratuur kaalus Urmasele ka sotsiaalprogrammi läbimise kohustuse panemist ning suunas ta psühholoogi vastuvõtule, hindamaks, kas ta vastab sotsiaalprogrammi sihtgrupi kriteeriumitele. Psühholoogi hinnangul tuleneb aga Urmase probleem tema haigusest, mistõttu ta ei kvalifitseeru sotsiaalprogrammi sihtrühma.

Urmasel tuleb kohtukuludena tasuda 399 eurot ja hüvitada kuriteoga tekitatud kahju.