Eesti uudised

Riik maksab lastele elatisabi nüüd ka täitemenetluse ajal  

Ada Maltseva, 9. märts 2017 17:05
Kui kohtuotsus on jõustunud, aga teine vanem lapsele ikkagi elatist ei maksa, peab täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks pöörduma kohtutäituri poole, esitades koos täitemenetluse alustamise avaldusega taotluse elatisabi saamiseks. Foto: Aldo Luud
Täna teeb sotsiaalkindlustusamet esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest.

Täitemenetlusaegse elatisabi taotlusi saab esitada kohtutäituritele alates selle aasta algusest.

Samal teemal

„Kui varem oli elatisabi taotlejal võimalik abi taotleda ajal, kui elatisraha üle vaieldi kohtus ehk kohtumenetluse korral, siis sellest aastast on elatisabi võimalik taotleda ka siis, kui kohtumenetlus on lõppenud ja kohtutäitur tegeleb ühelt vanemalt toetusraha kätte saamisega ehk täitemenetluse ajal,” rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Piret Meemann. Elatisabiskeemi eesmärk on tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatusraha, juhul kui üks vanematest ülalpidamiskohustust ei täida.

Kuni 100 eurot kuus

Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kalendrikuus. Kui elatist nõutakse mõlemalt vanemalt, siis kuni 200 eurot kalendrikuus. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ametikogu juhatuse esimehe Janek Pooli sõnul sõltub elatisabi suurus sellest, kas ja kui palju laps eelneval kuul elatist sai. „Vastava info edastab sotsiaalkindlustusametile nõuet menetlev kohtutäitur iga kalendrikuu alguses. Kui elatise saaja on saanud eelneval kuul elatist väljaspool täitemenetlust, on tema kohustus kohtutäiturit laekumisest teavitada,” ütles Pool.

Kohtutäiturilt saadud info põhjal maksab sotsiaalkindlustusamet elatisabi taotlejale eelmise kuu eest järgmise kuu 10. kuupäevaks. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib.

Sotsiaalkindlustusamet maksab täitemenetlusaegset elatisabi, kui võlgniku asjus on elatise täitemenetlus kestnud vähemalt neli kuud. Kui arvestusperioodil elatisvõlgnikult elatist ei laeku, hakkab täitemenetlusaegset elatisabi maksma sotsiaalkindlustusamet. „Nende täitemenetluste puhul, mis on täitemenetlusaegse elatisabi taotluse esitamise ajaks kestnud vähemalt neli täiskuud, lisaooteaeg ei kohaldu, see kohaldub üksnes uute täitemenetluste puhul,” lisas Meemann.

Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, riik nõuab vanemalt, kes on oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Mullu detsembri seisuga oli Eestis 8895 elatisevõlglast, kelle võlg moodustas kokku 52 miljonit eurot.

---

Kuidas taotleda elatisabi?

Kohtumenetlusaegne elatisabi

Elatisabi taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda elatisnõudega kohtusse ja pärast seda esitada 45 päeva jooksul taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Tänavu aastast maksab sotsiaalkindlustusamet elatisabi kuni 150 päeva ning ühes kuus makstava elatisabi suurus on 100 eurot. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi saamiseks peab olema kohus väljastanud lapse kasuks kohtumääruse.

Täitemenetlusaegne elatisabi

Kohtutäiturile saab esitada koos täitemenetluse alustamise avaldusega ka taotluse elatisabi saamiseks. Ka täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks tuleb esimese asjana pöörduda elatisnõudega kohtusse. Kui kohtuotsus on jõustunud ja teine vanem elatist ei maksa, peab pöörduma kohtutäituri poole ning alustama täitemenetlust. Kohtutäiturile saab esitada koos täitemenetluse alustamise avaldusega ka taotluse elatisabi saamiseks.

Näited

Näiteks kui võlgnikult on kohtulahendiga välja mõistetud igakuine elatis 215 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus ühes kuus 100 eurot.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on see, et täitemenetlus on kestnud neli täiskuud. Näiteks kui taotleja algatab elatise asjas täitemenetluse 20. märtsil ning esitab samal ajal ka avalduse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks, on täitemenetlus kestnud vähemalt neli kuud juulikuu lõpuks. Elatise arvutamise arvestamisperiood algab 1. augustist. Kui augustis lapsele elatist ei laeku, teeb sotsiaalkindlustusamet elatisabi väljamakse hiljemalt 10. septembriks.

Kui lapse elatise asjus on täitemenetlus kestnud juba 2014. aastast ehk vähemalt neli kuud ja taotleja esitas täitemenetlusaegse elatisabi taotluse tänavu jaanuari alguses, siis arvestusperiood algas 1. veebruarist. Juhul kui 1.–28. veebruarini ei ole lapsele elatist laekunud, maksab sotsiaalkindlustusamet veebruarikuu eest elatisabi välja hiljemalt 10. märtsil.

Kui elatisvõlgnik elab välismaal, tuleb pöörduda justiitsministeeriumi poole, kelle kaudu alustatakse täitemenetlus välisriigis ning kellele saab esitada taotluse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks.

Lisainfot elatisest

Sotsiaalkindlustusamet, www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/elatisabi

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, www.kpkoda.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee