Liisa Pakosta: "Ennast hästi üles töötanud, andekad ja töökad naised teenivad meestest rohkem."Foto: TEET MALSROOS
Denes Kattago 8. märts 2017 15:42
Suhtekorraldus- ja reklaamiagentuurides teenivad naisjuhid koguni neljandiku võrra rohkem kui meesjuhid. Võrdõigusvoliniku arvates on selle taga nende naiste tublidus ja võime end pere kõrvalt üles töötada.

Eestis on naiste keskmine tunnitasu umbes viiendiku võrra (22%) väiksem kui meestel. Naistepäeva puhul otsis statistikaamet välja need ametialad, kus naised teenivad rohkem kui samal alal töötavad mehed.

Mõnes valdkonnas on palgalõhe kõvasti naiste kasuks kaldu. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ütles Õhtulehele:  „Tavaloogika järgi peaks inimene saama palka oma oskuste ja tööpanuse järgi, seega võiks kõikidel erialadel olla nii väga hästi teenivaid mehi kui ka naisi. Kui nüüd nii väikse tööturuga riigis nagu Eestis juhtub sekka mõni eriala, kus naise keskmine palk on suurem kui mehel, siis sõltub see tõenäoliselt küllalt juhuslikest asjaoludest, piisab üsna vähestest naistest, kes on ennast hästi üles töötanud, andekad ja töökad.“

Liisa Pakosta: "Ennast hästi üles töötanud, andekad ja töökad naised teenivad meestest rohkem." Foto: TEET MALSROOS

Pakosta sõnul võib osal juhtudel palgalõhet selgitada valimi väiksus: näiteks bussi- ja trammijuhtide, sekretäride, sotsiaaltöö spetsialistide ja õdedena töötajate hulgas on ühel sugupoolel lihtsalt nii väike osakaal, et keskmist palka mõjutab juba paarikümne inimese sissetulek.

 Palgalõhet naiste kasuks on eriti märgata reklaami- ja suhtekorralduse puhul, kus naisjuhtidel on koguni neljandiku võrra kõrgem palk kui meestel. Pakosta märkis: „Tõenäolise põhjusena, miks just siin teenivad naised keskmiselt rohkem kui mehed, võib pakkuda näiteks seda, et mõlema ameti puhul on peamine takistus – töö- ja pereelu ühitamatus –  juhipositsioonidel mõnevõrra kergemini ületatav. See on võimaldanud naistel tõenäoliselt tööd teha väiksemate katkestustega.“

Toitlustusalal baare, kohvikuid ja muid söögikohti juhtivate naiste palk on meeste omast viiendiku võrra kõrgem. „Nende keskmine tunnitasu on juhi kohta siiski pigem väike. Põhjuseks võib seega olla, et palga nimel töötav inimene otsib pigem muud tööd, toitlustuses pakuvad inimestele hüva rooga pigem need, kellele just see töö meeldib,“ sõnas Pakosta.

Võrdõigusvolinik lisas: „Kõikides arenenud riikides teenivad naised keskmiselt vähem kui mehed. Selle peamisteks põhjusteks on see, et ei ole häid võimalusi korraga tööl käia ja lapsi kasvatada või pereliikmete eest hoolitseda ning pereliikmete hooldamine on enamasti naiste õlul. Kõikides riikides on palgalõhe suurim just lastekasvatusvanuses.“

Mäggi: naised pingutavad meestest rohkem

Janek Mäggi: "Naised on püüdlikumad kui mehed.“ Foto: Jörgen Norkroos

Suhtekorraldusbüroo Powerhouse juhataja Janek Mäggi ütles Õhtulehele, et tööandjad on orienteeritud tulemusele ja PR-valdkond pole selles suhtes mingiks erandiks. „Kes rohkem ja paremini töötab, saab paremat palka. Me ei diskrimineeri kedagi ühegi tunnuse alusel. Olgu ta noor või vana, doktorikraadiga või alles õpib, abielus või lahutatud, eestlane või venelane. Ükski tunnus ei loe tulemuse esmasel hindamisel midagi. Küll aga ütleb pikaajaline juhtimiskogemus, et keskmiselt on naised püüdlikumad kui mehed. Mitte kõik, aga suur osa. See on mikrotaseme selgitus. Suhtekorralduse ja reklaami alal on naisi tunnetuslikult rohkem kui mehi. Nad pingutavad ja suuremast hulgast leiab kindlasti rohkem pärleid kui piiratumast valikust.“

Naissoost juhiabid teenivad meestest rohkem

Statistikaameti andmetel teenivad mujal liigitamata äriteenuste ametialal tegutsevad naisagendid (nt kirjandus-, kontserdi-, muusika-, teatri-, spordi-, reklaamiagent, oksjonipidaja, võttegrupi administraator) 8% kõrgemat tunnitasu kui samal ametialal töötavad mehed. Naissekretärid ja -juhiabid saavad 7% kõrgemat tunnitasu kui sama ametiala vastassoo esindajad. Naissoost eramuusikaõpetajad, õenduse keskastme spetsialistid ja telefonimüügiagendid teenivad ligi 5% rohkem kui sama ametiala valinud mehed. Samuti on aianduse naislihttöölistel keskmine brutotunnitasu 4% kõrgem kui aianduse meeslihttöölistel.