Foto: ALDO LUUD
Toimetas Teet Teder 16. veebruar 2017 14:43
Vabariigi Valitsus otsustas täna, et sotsiaalministeeriumi juurde moodustada lastekaitse nõukogu.

Uue nõukogu ülesanne on riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine, lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine.

"Lastekaitse nõukogu üks ülesanne on strateegiliste otsuste tegemine, millega tagame valdkondadeülese laste heaolu ja õiguste kaitse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Laste toetamine ja võimalike probleemide ennetamine vajab senisest veelgi enam tähelepanu. Nõukogu loomisega soovime tuua laste heaolu teemad esiplaanile ja hoida neid fookuses poliitiliste otsuste tegemisel mistahes valdkonnas.“

Nõukogusse kuuluvad lastekaitse liidu, Eesti linnade liidu, Eesti maaomavalitsuste liidu, Eesti õpilasesinduste liidu ja Eesti noorteühenduste liidu esindajad, samuti ka haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub lastekaitsepoliitika koordineerimine.

Kommentaarid  (2)

Loll 16. veebruar 2017 15:05
Miks ei ole lastekaitsenõukogus lastevanemate ühendust, miks ei ole samuti sotsiaaltöötajate ühendust. Miks vastava regulatsiooni koostas Tõnu Poopuu sotsiaalmimisteeriumis, kes hiljem naases lastekaitse liitu juhtivale kohale. Kui see ei ole korruptsioon, mis see on?
juuli 16. veebruar 2017 17:14
..see ongi jälle riigilt raha väljapetmine, tegelikud abivajajad mingisugust kaitset ja toetust sealt nagunii ei saa!

SISUTURUNDUS