Foto: ALDO LUUD
Eesti uudised
16. veebruar 2017 14:43

Sotsiaalministeerium loob lastekaitse nõukogu (2)

Vabariigi Valitsus otsustas täna, et sotsiaalministeeriumi juurde moodustada lastekaitse nõukogu.

Uue nõukogu ülesanne on riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine, lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine.

"Lastekaitse nõukogu üks ülesanne on strateegiliste otsuste tegemine, millega tagame valdkondadeülese laste heaolu ja õiguste kaitse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Laste toetamine ja võimalike probleemide ennetamine vajab senisest veelgi enam tähelepanu. Nõukogu loomisega soovime tuua laste heaolu teemad esiplaanile ja hoida neid fookuses poliitiliste otsuste tegemisel mistahes valdkonnas.“

Nõukogusse kuuluvad lastekaitse liidu, Eesti linnade liidu, Eesti maaomavalitsuste liidu, Eesti õpilasesinduste liidu ja Eesti noorteühenduste liidu esindajad, samuti ka haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub lastekaitsepoliitika koordineerimine.