Akadeemik Trass koos abikaasa Raine Looga Eesti vabariigi 89. aastapäeva vastuvõtul Foto: TIINA KÕRTSINI
Eesti uudised
15. veebruar 2017 14:45

Suri akadeemik Hans-Voldemar Trass

Eile suri Tartu ülikooli emeriitprofessor ja Tartu aukodanik Hans-Voldemar Trass.

Eesti Teaduste Akadeemia järelehüüe lahkunud akadeemikule

Hans-Voldemar Trass sündis 2. mail 1928 Tallinnas. Tema huvi loodusvaatluste vastu pärines lapsepõlvest Nõmmel ja Pääskülas. Keskhariduse omandas ta Nõmme gümnaasiumis (tollane Tallinna 10. Keskkool). Tartu Ülikooli diplomile 1952. a järgnes samas aspirantuur ja teaduste kandidaadi (praegu PhD) väitekiri 1955. Teaduste doktori väitekirja Eesti samblikest kaitses Trass 1969. a Leningradis. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti ta tähelepanuväärselt noorena 1975. aastal.

Akadeemik Hans-Voldemar Trass (2. mai 1928 –14.veebruar 2017) Foto: Eesti Teaduste Akadeemia

Akadeemik Trassi teaduselu oli lahutamatult seotud Tartu ülikooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedriga ning botaanika ja ökoloogia instituudiga. Tema huvi keskmes oli samblikuteadus ehk lihhenoloogia. Samblikest sai tema käe all loodus- ja keskkonnakaitse indikaator, mis näitas nii õhukeskkonna saastatusastet kui ka põlismetsade seisundit. Trassi uuriv pilk ja viljakas loome ligi 600 publikatsiooni näol ulatusid aga üld- ja geobotaanikast üle taimeökoloogia ja -geograafia bioloogia ajalooni.

Akadeemik Trassi teedrajavaid töid, panust oma eriala arendamisse ja hingestatud suhestumist looduse ja ühiskonnaga hinnati kõrgelt nii Eestis kui ka piiri taga. Pikka aega oli ta Eesti Loodusuurijate Seltsi president, aastast 1991 aupresident. 1996. aastal sai ta nn elutööpreemia ehk riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest. 1997 valiti ta Venemaa Loodusteaduste Akadeemia välisliikmeks, 1998 autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga ning 2009 Eerik Kumari looduskaitsepreemiaga. Aastast 2006 oli ta Tartu linna aukodanik ja Tartu Suurtähe kavaler.

Akadeemik Trass koos abikaasa Raine Looga Eesti vabariigi 89. aastapäeva vastuvõtul Foto: TIINA KÕRTSINI

Eesti Teaduste Akadeemia jääb mäletama akadeemik Trassi kui inimest, kes oskas ühendada teadust, loodust ja kunsti, rõhutades, et loodusteadus, looduskaitse ja kultuur on väga lähedased nähtused. Pärinedes kultuurilembesest suguvõsast olid akadeemik Trassile südamelähedased ka muusika, kirjandus ja poeesia. Särava ja mitmekülgse isiksusena avaldas ta rohkesti teatriarvustusi, publitsistikat ning reisikirju, kirjutas luuletusi.

Akadeemik Trass saadetakse viimsele teekonnale sel reedel, 17. veebruaril 2017 kell 14 Tartu Ülikooli aulast.