Foto: Ilmar Saabas/Ekspress Meedia
Marvel Riik 9. veebruar 2017 12:39
Värskes tööturu ülevaade ütleb, et aastaks 2024 on Eestis ligikaudu 50 000 tööealist vähem kui praegu. Järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö tegijaid. 

OSKA koostatud uuringu „Eesti tööturg täna ja homme“ annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast aastani 2024. Uuring toob välja, et 40% järgneval kümnendil täitmist vajavatest töökohtadest eeldavad kõrg- ning kolmandik kutseharidust. „Vajadus lihtsa töö tegijate järele väheneb ning senisest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ja kutseharidusega oskustöötajaid“, selgitas OSKA vanemanalüütik Siim Krusell.

Võrreldes 2015. aastaga on tööealisi 2024. aastal pea 50 000 vähem. See tähendab, et tööjõuvajaduse katmiseks tuleb aina suuremal osal tööealisest elanikkonnast töötada üha kauem.

Uuringu järgi on tulevikus enam vaja puidutööstuse ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasektori töötajaid ning programmeerijaid, insenere, arhitekte ja disainereid. Kuna Eesti elanikkond vananeb, kasvab vajadus panustada rohkem veel ka tervishoidu ja sotsiaalteenustesse.

Töötajate arv hakkab kahanema seevastu jaekaubanduses, avalikus halduses ja riigikaitses, ehituses, mootorsõidukite hoolduse ja remondiga seotud ametikohtadel. Ka hariduses on oodata töötajaskonna vähenemist, sest õpilaste arv on kahanemas.

Tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteemiga OSKA uuritakse, millist tööjõudu ja oskusi Eesti tööturg 5–10 aasta perspektiivis vajab ning kuidas vastab sellele koolituspakkumine kutse- ja kõrghariduses.