Eesti uudised

Vallandatud ajalooõpetajal soovitatakse Järva-Jaani gümnaasiumi direktoriga kompromiss leida (103)

Juhan Haravee, 7. veebruar 2017 19:24
Priit Dieves palub hagis kohtul tuvastada tema töölepingu ülesütlemise tühisus, lõpetada tööleping ja mõista välja hüvitis. Foto: Alar Truu
Eelmisel nädalal Paide kohtumajas toimunud ajalooõpetaja Priit Dievese oma endise tööandja Järva-Jaani gümnaasiumi vastu esitatud hagiavalduse arutamise eelistungil selgus, et noor koolmeister oli palunud õpilastel kodutööna oma õpikutes kinni kleepida seal esinevad samasooliste leibkondade fotod. 

“Kohus tegi ettepaneku sõlmida vastaspoolega kompromiss ja andis aega kuni 17. veebruarini,” ütles Priit Dieves eile Õhtulehele. “Hetkel kaalungi kompromissi võimalust. Kuna midagi täpsemat ei oska veel öelda, siis ei hakanud teid ka koheselt teavitama. Kui lahendus käes, siis annan tulemusest kindlasti teada.”

Samal teemal

Päev pärast kohtuistungit kirjutas Järva Teataja, et kohe pärast istungi algust pakkus kohtunik pooltele võimaluse sõlmida kohtuväline kokkulepe. Dievest esindanud advokaadid väitsid, et nende kliendile on see põhimõtteline vaidlus ning nad ei näe selles kompromissile kohta. Kohtus viibinud Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants väitnud Järva Teataja andmetel, et ta on valmis vormistama Dievesega töösuhte lõpetamise vastastikusel kokkuleppel, et pääseda kohtuskäimisest. Direktor toonitas kohtus, et ei lõpetanud alluvaga töösuhet üksnes Õhtulehes ilmunud arvamusartikli pärast, vaid mehega olnud teisigi probleeme ja teda on varem korduvalt hoiatatud ebaeetilise käitumise pärast.

Järva Teataja andmetel tuli kohtus ilmsiks, et Dieves on andnud lastele koduseks ülesandeks kleepida õpikus kinni fotod, mis kujutasid samasoolisi leibkondi. Üksikasjalike selgitusteni selles küsimuses polevat kohtus jõutud, kuid pärast kahetunnist arutelu tegi kohus pooltele veelkord ettepaneku sõlmida kokkulepe, pakkudes selleks välja kahenädalase tähtaja.   

Mullu 9. juunil vallandas Järva-Jaani gümnaasiumi direktor õpetaja Priit Dievese, tuues põhjuseks, et tema alluv avaldas Õhtulehes arvamusartikli "Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!". Direktor Raigo Prantsi hinnangul käitus Dieves arvamust avaldades ebaeetiliselt ja kohatult.  

12. augusti jättis töövaidluskomisjonis, kuhu Dieves oma õiguste kaitseks pöördus, õpetaja taotluse end tööle ennistada rahuldamata, leides, et avaldaja ei väljendanud oma artiklis ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi.   

"Meie kõigi sõnavabadus on saanud tõsise tagasilöögi," ütles Dieves pärast komisjoni otsuse teatavaks saamist Õhtulehele. "Töövaidluskomisjon on välja saatnud signaali: kõik tööandjad võivad oma alluvad töölt lahti lasta arvamuse avaldamise eest. See tähendab aga vaikiva ajastu saabumist. Minu vallandamisega on rikutud minu põhiõigusi ja -vabadusi ning ma ei saa sellega leppida. Nüüd ja edaspidi kavatsen seista veelgi jõulisemalt sõnavabadust austava demokraatliku Eesti ühiskonna eest."

Dieves on oma hagis palunud kohtul tuvastada tema töölepingu ülesütlemise tühisus, lõpetada tööleping ning mõista välja hüvitis kolme kuu töötasu ulatuses ehk summas 3000 eurot.  

“Kompromissi sisu on hetkel kohaliku omavalitsusega arutlusel ning selle sisu me hetkel kommenteerida ei saa,” ütles eile Õhtulehele direktor Prants.

Samal teemal

09.01.2017
Vallandatud õpetaja nõuab kohtus hüvitist
25.12.2016
ARVAMUSARTIKLITE TIPP 2016: presidendi vastuvõtt ja lastetud naised
19.09.2016
Varro Vooglaid | Priit Dievese kaasus kui sõnavabaduse proovikivi
13.09.2016
Vallandatud õpetaja andis kooli kohtusse