Krimi

Dokumendivõltsijate jõuk sai karistused teada. Kamba perenaine Maarika ootab endiselt kohtu otsust (41)

Juhan Haravee, 26. jaanuar 2017 18:07
EBAMUGAV: neid puudutava kokkuleppe ette lugemist ootasid Genrihsoni ühenduse liikmed kohtusaalis vaikides ning omi mõtteid mõlgutades.Foto: Tiina Kõrtsini
Nelja endist staažikat politseitöötajat ootab ees kahekuune šokivangistus, nende dokumendivõltsimiskamba 66aastane liider “Maarika” aga nuputab haigevoodis, kuidas kogu jamast puhtalt välja tulla. 

Täna hommikul luges riigiprokurör Steven-Hristo Evestus Harju maakohtus ette kümne kuritegelikku ühendusse kuulunud kohtualuse ja prokuratuuri vahel sõlmitud kokkulepped. Kohtusaalis ei olnud eile kuritegeliku ühenduse organiseerijat Ljubov Genrihsoni (66), kellel olevat tõsine mure tervisega. Seetõttu eraldati talle esitatud süüdistus kaheksas erinevas kuriteos ülejäänud seltskonna kohtuasjast. 

“MAARIKA”: Ljubov Genrihson (66) oli kohtus kohal eelmisel nädalal, eile aga nautis juba haiguspäeva. Tema suhtes kokkulepet sõlmida ei õnnestunud ning kohtupidamine jätkub üldmenetluses, kohe kui süüdistatav taas piisavalt terve. Foto: Tiina Kõrtsini

Loetelu kuritegudest, mida Ljubov Genrihsoni jõugule ette heidetakse on aukartustäratav: altkäemaksu andmine ja võtmine, tähtsa isikliku dokumendi võltsimine, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine, kelmus, kuritegeliku ühenduse organiseerimine ja sellesse kuulumine jms.

Operatsioon “Maarika” lõpp pole enam kaugel

Samal teemal

Mullu suve algul kirjutas Eesti Ekspress eakast invaliidist Ljubov Genrihsonist, kes kehvale tervisele vaatamata juhtis edukat põrandaalust "kodakondsusvabrikut“. Politsei võttis proua kinni otse tema enda  sünnipäevalauast 2015.aasta oktoobris.

Jõugu 11liikmelise tuumiku hulka  kuulus  ka neli politseitöötajat, kellest mõni oli alustanud oma karjääri juba nõukogudeaegse miilitsa passilauas.

Steven-Hristo Evestuse sõnul lasid neli naist end ära osta "kookide, präänikute ja väikeste summade eest“. Vahel võis altkäemaks ametnikule ulatuda ka mõnesaja euroni. Dokumente sooviv inimene pidi kergendama oma rahakotti aga kuni 5000 euro võrra. Evestuse väitel oli Genrihson kuritegevusega ametis 12 tundi päevas. "Tal oli väga suur võrgustik, kes tema eesmärke edukalt täitis,” rääkis riigiprokurör. Uurimine selgitas välja 169 inimest, kelle Eesti kodakondsus või elamisluba põhineb valeandmetel. Enamikul neist oli soovitud dokument juba käes, mõnel veel vormistamisel. Tõenäoliselt sai aga pettuse teel Eesti kodanikuks või elamisloa omanikuks palju rohkem inimesi.

LEPITI KOKKU: Täna hommikul luges riigiprokurör Steven-Hristo Evestus Harju maakohtus ette kümne kuritegelikku ühendusse kuulunud kohtualuse ja prokuratuuri vahel sõlmitud kokkulepped. Foto: Tiina Kõrtsini

Genrihsoni jõugu leivanumbriks olevat olnud keeleeksamite sooritamine.

Kliendile sarnaseks grimeeritud ja hea keeleoskusega naine või mees saadeti eesti keele eksamit tegema, millega ta loomulikult toime tuli.

Genrihsoni juures leiti läbiotsimisel ehtsaid dokumente, mis olid antud välja kahe teise naise nimele, kõigil ühenduse pealiku foto. Genrihsonil olevat olnud ka kolm erinevat isikukoodi ning ühe valenimena kasutas ta ka nime “Maarika”, millest olevat saanud ka kuriteo uurimise koondnimetus. 

“Tublimatele” kahekuine šokivangistus

Endist 26aastase staažiga politsei migratsioonibüroo peaspetsialisti Meeli Pajuvitsa süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Karistuse osas lepiti liitkaristusena kokku viieaastase vangistuse peale. Sellest tuleb endisel ametnikul reaalselt šokivangistusena kohe ära kanda kaks kuud ning ülejäänud neli aastat 10 kuud jääb kanda tingimisi viie aastase katseajaga. Sama karistusmäära osas leppis prokuratuur kokku ka endiste Politsei- ja piirivalveameti töötajate Žanna Reede, Laivi Seemani ja Ülle Lillega, neilgi tuleb karistuse jõustumisel kaks kuud vanglas veeta.

EBAMUGAV: neid puudutava kokkuleppe ette lugemist ootasid Genrihsoni ühenduse liikmed kohtusaalis vaikides ning omi mõtteid mõlgutades. Foto: Tiina Kõrtsini

Ljubov Genrihsoni värvatud kuritegelikku ühendusse kuulunud ja muid kergemaidki kuritegusid toime pannud Sergei Zimakovi,  Irina Savenkovat, Olga Tsvetkovat ootab jõustumisel ees viieaastane tingimisi vangistus sama pika katseajaga. Jekaterina Botšarovat ja Jekaterina Leonovat, keda süüdistatakse vaid kuritegelikku ühendusse kuulumises ootab ees kolmeaastane tingimisi vangistus sama pika katseajaga.  Anton Kimmeriga lepiti kokku rahalises karistuses, mis on 2000 eurot. 

Kõigil  kohtualustel seisab ees ka kohtu-, kaitse-, ekspertiisikulude hüvitamine, rääkimata kuriteoga saadud tulu korvamisest.

Samas asjas süüdistatavate hulgas olnud Oksana Dmitrieva saatust otsustati Harju maakohtus suletud uste taga. Jutt oli kriminaalmenetluse lõpetamisest avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, kuna süü ei ole suur.

Nüüd ootab prokuratuur ja kohus Ljubov Genrihsoni peatset paranemist, et kõmulisele kriminaalasjale lõpuks  punkt panna.

Kokkuleppe, millele kümme kohtualust eile Harju maakohtus oma nõusoleku andsid, lubas kohus kinnitada 6. veebruariks.

Samal teemal

02.06.2017
Dokumendivabrikant tädi Ljuba kiitis süüdi mõistetud politseinikku
01.02.2017
Kahte endist Maanteeameti töötajat süüdistatakse altkäemaksu võtmises