50% VARIANTIDEST: Üks kahest lasteaiast, kuhu oma järelkasvu saavad Tallinnas jätta lapsevanemad, kes ei käi tööl tavalistel kellaaegadel. Foto: Mattias Tammet
Mattias Tammet 16. jaanuar 2017 04:00
Aina rohkematel lapsevanematel on tarvis lapsed ebatavaliseks tööajaks hoiule anda. Samal ajal on hoiuvõimalusi aegamööda hoopis vähemaks jäänud.

Poolteise aasta eest avaldas Tartu ülikool uuringu, mille kohaselt on enam kui veerandil Eesti lastevanematest probleeme lasteaiakoha saamise või valikuga. Lapse kasvades kasvavad ka probleemid. Kolme-aastaste ja vanemate laste vanematest 36% suurendaks oma töökoormust, kui leiaks sobiva lasteaiakoha. Ligi kümnendik (Ida- ja Lääne-Virumaal ning Pärnus lausa viiendik) Eesti lapsevanematest ei ole sobiva lastehoiukoha pärast saanud üldse tööle või kooli minna.

Suuresti tundub probleem olevat selles, et lasteaiakohti küll on, aga nende lahtiolekuajad ei pruugi lihtsalt lapsevanematele sobida. Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta viitab, et tegelikult on aegamööda selliseid töökohti pigem juurde tulnud. "Et probleem on kasvav, näitab kas või juba see, kui palju oli õhtuti avatud kohti näiteks 20 aastat tagasi ja kui palju on praegu," selgitab Pakosta. "Oleme näiteks kaubanduspindade poolest ühe elaniku kohta, teatrite ja meditsiiniabi kõrge kvaliteedi poolest juba maailmaski silmapaistvad. See tähendab, et kellegi tööaeg on üha enam õhtuti või poolde öösse välja."

Ka tavaliste lasteaiakohtade saadavus erineb Eestis piirkonniti. Selle võrra on väiksemates kohtades vastavalt rohkem probleeme ka nendel, kellele tavaliste lasteaedade lahtioleku kellaajad ei sobi. Samamoodi võib ka tööandjal olla väiksemas kohas raskem oma töötajatele sobivaid tööaegu võimaldada. "Suuremates kauplustes saame küll kehtestada töötajale erigraafiku, mis võimaldab neil töötada kaheksast viieni," tunnistab Rimi pressiesindaja Katrin Bats. "Väiksemates see alati paraku võimalik pole. See asjaolu takistab meil paljude inimeste värbamist, sest inimese ning meie vajadused ei kattu ning alati pole võimalik tööaja paindlikkuse osas vastu tulla."

Pakosta juhib aga tähelepanu, et koolieelse lasteasutuse seadus kohustab tegelikult omavalitsust võimaldama selliseid lasteaiakohti, nagu lastevanematele sobib. "Lisaks peab lastekaitseseadusest tulenevalt olema esikohale seatud lapse huvid," lisab Pakosta. "Seega kui näiteks vanemal algab töö kell 12 ja lõpeb kell 20.30, siis ei peaks olema laps kohal lasteaia hommikusöögil kell 8.15, sest muidu hiljem sisse ei lastagi." "Omavalitsustel ei ole seni head ülevaadet sellest, kui paljud vanemad vajaksid lapsehoiukohti muudel kellaaegadel ning kas eri aegadel töötavaid lapsevanemaid on piisavalt palju, et luua terve hoiurühm," leiab sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Laura Viilup. "Siinkohal oleks võimalus teha koostööd erasektori ja tööandjatega – luua lapsehoid näiteks tööandja ruumidesse." 

Sotsiaalministeerium on samas Viilupi sõnul ette valmistamas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavat programmi, millest on võimalik taotleda toetust ebatavaliste lapsehoiukohtade loomiseks, sealhulgas õhtuste, öiste ja nädalavahetuste hoiukohtadega. Tallinnas on praegu ööpäev läbi avatud kaks lasteaeda: Tallinna Rõõmupesa lasteaed ja Tallinna Tähekese lasteaed. Tallinna haridusameti hinnangul sellest ka piisab. "Nõudlus lasteaedade pikema lahtiolekuaja suhtes on vähenenud ning seetõttu on vähendatud ka nende rühmade lahtioleku aegu," selgitab ameti kommunikatsioonijuht Leini Jürisaar.

Kommentaarid  (19)

leili 17. jaanuar 2017 08:13
Ega meil ei vaadata ka hästi kui lapsele kell 5 järgi lähed. ikka tahetakse, et varem. Nõuka ajal olid lasteaiad kella 7-ni lahti. Muidugi tormab vanem peale tööd esmalt lasteaeda lapsele järgi. Aga tegelikult on palju neid kelle tööpäev lõpeb kell 5 või kuus ja kui töökoht ei ole lasteaia lähedal siis on selle kombineerimisega ikka tükk tegemist. Ükski tööandja ei vaata hea pilguga kui ütled, et on vaja lapsele järgi minna. vastus on "eraelu" ja otsi sobivam töökoht.
k 16. jaanuar 2017 12:53
Kui vanemad mõlemad nii tublid töölised on,et puhkepäevadel ja öösel tööd rassivad siis eh suudavad selleks ajaks lapsehoidja palgata.
ethel 16. jaanuar 2017 15:21
Just! Kui on kaks töötavat vanemat. Aga meil on ka palju üksikemasid, kes selleks et üksi lapsi ära toita rabavad tihti mitmel rindel või teevadki kaubandussektoris pikki päevi. Sellist lapsevanema töögraafikuga kohalduvat lastehoidu on VÄGA vaja.
16. jaanuar 2017 16:13
üksikema võiks omale rikka armukese võtta,kes talle pappi pritsib,siis saab ta omadega ilusasti hakkama.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS