Eesti uudised

GALERII | Kaitseminister ja kaitseväe juhataja avasid Kaitseinvesteeringute Keskuse (12)

Toimetasid Andra Nõlvak ja Kristin Aasma, 13. jaanuar 2017 15:52
Tallinnas avati 13. jaanuaril 2017 pidulikult Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.Foto: Teet Malsroos
Kaitseminister Margus Tsahkna, kaitseväe juhataja, kindralleitnant Riho Terras ja Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor, kolonel Rauno Sirk avasid täna pidulikult Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, mis koondab ühtse juhtimise alla kogu kaitsevaldkonna hanked ja taristuprojektid.

Kaitseminister Tsahkna kinnitas, et valitsuskoalitsiooni otsus luua lisaks praegu riigikaitseks kulutatavale 2,2 protsendile täiendav kaitseinvesteeringute fond kindlustab, et täna avatud keskus saab pühenduda täie jõuga riigikaitseks oluliste hangete ja taristu arendamisele.

Samal teemal

„Valitsuse poolt otsustatud kaitseinvesteeringute fond tõstab oluliselt ka kaitseotstarbeliste hangete hulka. Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevus peab aitama muuta hangete protsessi professionaalsemaks ja läbipaistvamaks, et aidata kaasa iseseisva kaitsevõime tõstmisele,“ ütles kaitseminister Tsahkna keskuse avamisel.

Kaitseinvesteeringute Keskus loodi ministri käskkirjaga 2015. aasta lõpus, kuna senine hangete korraldus vajas kaasajastamist ning kaitsevaldkonna hangete maht oli mitmekordistunud. Tööd alustas keskus 2017. aasta 1. jaanuaril, tänaseks välja kuulutanud esimesed hanked. 

„Riigikaitseliste hangete maht on viimastel viie aasta jooksul kahekordistunud, selleks kulub pea pool kaitse-eelarvest. Kui  2010. aastal moodustasid investeeringud ja kaitseotstarbelise erivarustuse hanked 57,3 miljonit eurot, siis aastaks 2020 prognoosime ligi 200 miljonit eurot, keskus“ ütles Kaitseinvesteeringute Keskuse ülem kolonel Rauno Sirk. „Hangete mahu kasv nõuab kõigi olemasolevate teadmiste ja kogemuste koondamist. Täna avatud uus ühisasutus võimaldab senisest paremini läbi viia koolitusi ja tekitada sünergiat ja ühtlustada tööprotseduure,“ lisas ta.

Lisaks hangetele koondab keskus ühtse juhtimise alla kogu valdkonna taristu- ja ehitusalase oskusteabe, mille ülesandeks on riigikaitselise taristu arendamine, planeeringute koostamine, projekteerimine, ehitamine ja kinnisvara haldus. Kaitseministeeriumi valitsemisala kinnistute ülalpidamiskulud olid 2010. aastal 9,8 miljonit, 2016 juba 16 miljonit eurot. „Kaitseministeerium on üks kolmest suurimast riigi kinnisvara haldajast RKAS-i ja keskkonnaministeeriumi kõrval, taristualaseid väljakutseid lisavad kasvav koostöö liitlastega ning uute sõjaliste võimete lisandumine,“ ütles Sirk.

Sel aastal kavandab keskus ellu viia üle 430 hanke kogusummas 159 miljonit eurot. Olulisemad hanked puudutavad lahingumasinate CV9035 Eestisse toomist ja nende ümberehitust ning mereväe laevade moderniseerimist. Samuti alustab keskus hanget käsitulirelvade välja vahetamiseks ning valmistab ette liikursuurtükkide hanget.

Selle aastakümne prioriteetide hulka lisanduvad veel pikamaa tankitõrjeraketisüsteemide hankimine, samuti Kaitseväe sõjaaja üksustele vajaliku varustuse täiendamine. Lisaks suuremahulistele projektidele soetatakse sideseadmeid, veokeid ja teisi rivisõidukeid, laskemoona, pioneerivarustust, öövaatlusseadmeid, suurtükiväe- ja miinipildujaüksuste relvastust.

Keskuses töötab praegu 130 inimest Tallinnas ja kaitseväe taristuobjektidel üle Eesti.

Samal teemal

05.01.2017
Kaitseinvesteeringute keskus kolis Urmas Sõõrumaa tiiva alla
04.01.2017
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustab tööd 159 miljoni euroga
13.06.2016
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust hakkab juhtima kolonel Rauno Sirk