Eesti uudised

Rein Kilk: “Süüdistus on absurdne - ei tunnista end süüdi mitte milleski!” (33)

Juhan Haravee, 9. jaanuar 2017, 17:38
Kohtuistung Tallinnas Liivalaia tänaval Harju maakohtus ruumis 402 9. jaanuaril 2017.Foto: Alar Truu
“Minu kui kaitsja hinnangul ajab süüdistuses üks vale taga teist,” alustas Harju maakohtus eile oma sõnavõttu ettevõtja Rein Kilgi kaitsja vandeadvokaat Ramon Rask. “Eesti ühte suuremat toiduainete tootjat ja Lõuna-Eesti tööandjat süüdistatakse selles, et nad tõstsid oma vara ühest taskust teise.”

Esmaspäeva hommikut alustas Harju maakohtu Liivalaia tänava kohtumaja taas meediahuvi kõditavas meeleolus. Kohtupingis, vähemalt saalis nr 402, ei tasunud sel päeval otsida ei mõrtsukaid ega ka maffiamehi. Kitsukese saali kohtupingi vasakpoolses otsas sättis end istuma tuntud ettevõtja ja praegune Pärnu Sadama nõukogu esimees Rein Kilk. Tema kõrval kolm saatusekaaslast. Üks kohtualune, kes pingile ära ei mahtunud, leidis koha veidi eemal.

Samal teemal

Kohtupidamine algas formaalsusest, nagu see nende seinte vahel reeglina kombeks. Rein Kilgi äia Neeme Raigi (80) kaitsja, vandeadvokaat Tarmo Peterson esitab enda ja oma kahe kolleegi nimel ühistaotluse, et kriminaalmenetlus antud süüdistuses tuleks lõpetada mõistliku menetlustähtaja möödumisel.

Jälitustoimingutest 2012. aasta märtsis ja aprillis kuni süüdistuse kohtusse esitamiseni on taotlejate sõnul möödunud rohkem kui neli aastat. Kaitsjate hinnangul on selle aja jooksul olnud kohtueelses menetluses passiivsusperioode kokku rohkem kui kolm aastat. “See tähendab seda, et menetlustoimingute läbiviimine menetleja poolt on olnud passiivne, mis on tinginud asja menetlustähtaja pikaks venimise,” selgitab Peterson. “Pole veel teada, kui kaua võib kesta kohtulik menetlus, ning kaitsjad on seoses sellega seisukohal, et kuna mõistlik menetlustähtaeg on möödas, tuleks kriminaalasja menetlus lõpetada.”

Ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja nõustub kaitsjatega vaid selles, et menetlus Rein Kilgi ja tema kaaslaste üle on kestnud neli aastat ja kümme kuud. “Menetlus pole aga olnud süüdistatavate õigusi ülemäära riivav: nende suhtes pole kohaldatud tõkendeid, nende vara pole arestitud, nende kodudes pole toimetatud läbiotsimisi,” vaidleb ringkonnaprokurör kaitsjaile vastu. “Võib-olla mu seisukoht muutub, kui kohtumenetlus peaks aastaid kestma! Täna see mõistlik tähtaeg küll möödas ei ole.”

Kohtunik Piret Liivo teeb istungis vaheaja, et taotluse sisusse süüvida ja õige lahendus leida.

Ebaausad, ebaõiglased, ebaeetilised

Kohtul  läheb kaitsjate taotluse menetlemisega lubatud 15 minutist tublisti rohkem aega. Sellisele prominentsete osalistega protsessile vee peale tõmbamine pole aga sugugi lihtne otsus. Kohus toetab prokuröri ja lükkab kaitsjate taotluse tagasi. Lõpuks jõuab kohus kohtualuste isikuandmete kontrollini.

Rein Kilk (63) oli AS Pere nõukogu esimees. Neeme Raig (80) on AS Pere endine juhatuse liige, Kilgi elukaaslane Kaie Raig (47) ja Karl Liivapuu (50) sama ettevõtte nõukogu liikmed. Seltskonna noorim, Kristjan Oolo (30), oli 2012. aastal loodud tütarettevõtte OÜ Pere Pagar juhatuse liige. Kedagi viiest pole varem kohtulikult  karistatud. Kuidas läheb seekord, näitab aeg.

Süüdistust lühidalt kokku võttes kinnitab prokurör Kairi Kaldoja, et pankrotis pole iseenesest midagi seadusevastast. “Riik on loonud ka seadusliku raamistiku, et ettevõtjad saaksid oma pankrotini viinud ebaeduga toime tulla ja et kõigi osapoolte huve saaks arvesse võtta,” räägib prokurör. “AS Pere 2012. aasta oktoobris välja kuulutatud pankrotis ei ole midagi ebaharilikku, küll aga 2016. aastal saadud kriminaalsüüdistus ei tohiks olla ühe ettevõtte ärimudeli osa.”

Seoses AS Pere pankrotiga said ettevõtte juhid süüdistuse Lõuna-Eesti suurima toiduainete tööstuse pankrotti viimises, sest kasutasid selleks prokuröri sõnul ebaausaid, ebaõiglasi ja ebaeetilisi võtteid.

Viiest kohtualusest neli on saanud süüdistuse ettevõtte maksejõuetuse tekitamises, viies, Kristjan Oolo, sellele kaasa aitamises.

Mis suurendab ettevõtja usaldust riigi vastu?

Majandusraskused sundisid Rein Kilgil, Kaie Raigil ja Karl Liivapuul võtma 13. veebruaril 2012 vastu otsuse asutada OÜ Pere Pagar kui AS Pere tütarettevõte. Loodud ettevõttesse viidi üle AS Perele kuulunud kinnistud. Paar nädalat hiljem võtab AS Pere juhatuse liige Neeme Raig vastu otsuse võõrandada Pere Pagarile kõik AS Perele kuuluvad kinnistud ja kaubamärgid. Süüdistuse järgi muudeti selle tehinguga AS Pere edasine majandustegevus võimatuks ja AS Pere ei saanud tehingust vähimatki kasu, mis viiski lõpuks AS Pere pankroti välja kuulutamiseni.

“Antud kriminaalasjas on minul kaks eesmärki,” lõpetab ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja oma etteaste. “Esimene eesmärk võib tunduda klišeena, kuid see on suurendada ausate ettevõtjate usaldust riigi vastu. Teiseks eesmärgiks on jõuda õiglase kohtulahendini.”

Kohtualune Rein Kilk tunnistab, et keeleliselt sai ta süüdistusest aru. “Ei, ma ei tunnista end mitte milleski süüdi – süüdistus on absurdne,” paneb ettevõtja kohtueelsete menetlejatele töö ja vaeva paika. Temaga on sama meelt ka ülejäänud kohtualused.

Kaitsjatest teeb otsa lahti vandeadvokaat Ramon Rask: “Minu kui kaitsja hinnangul ajab süüdistuses üks vale taga teist. Eesti ühte suuremat toiduainetetootjat ja Lõuna-Eesti tööandjat süüdistatakse selles, et nad tõstsid oma vara ühest taskust teise. Sellist tegevust on leidnud aset varemgi nii Eestis kui ka mujal ja saab toimuma ka tulevikus – tütarettevõtete olemasolu ei saa olla karistatav. Tootmistegevuse ümberkorraldamine on tavapärane praktika. Lahenduste otsimist raskete aegade üle elamiseks ühe ja sama kontserni see ähvardab kriminaalkaristus.”

Vandeadvokaat Raski sõnul võivad prokuröri laualt läbi käinud ebaseaduslikud varakantimise juhtumid olla põhjustanud prokuröril professionaalse deformatsiooni, kus nähakse vaid seda, et vara kanditakse vaid ettevõttest välja. Antud juhul jäi aga vara ettevõttesse ning leiba toodetakse seal tänase päevani. 

Advokaadid ei jäta süüdistusest kivi kivi peale – siin pole tegu pelgalt riigi õigusabi tagamisega!

Kui menetlus mõistlikkuse piiridesse jääb, kuuleme ehk kunagi ka Rein Kilgi ja tema lähedaste süüdi- või õigeksmõistvast kohtuotsusest. 

Foto: Alar Truu 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee