Eesti uudised

Leitud süstlaga raviti laevas ilmselt meremeeste suguhaigusi

Keskajal hukkunud laeva last kuulus arvatavasti arstile või apteekrile (4)

LISA KOMMENTAAR

Kes selle koostas? 6. jaanuar 2017 23:38
Ajaloolased võiksid siiski oma hüpoteeside rajamisel kasutada ka reaalset ajalugu ;).
Keskaegsete meditsiiniinstrumentide sekka süstal ei kuulunud. Olid opereerimiseks algelised vahendid, nooleotsa eemaldamise vahendid ja hiljem lisandusid ka püssikuulide ja kildude eemaldamise vahendid.
Süstal ilmus meditsiini napilt 200 aastat tagasi.
KUI see süstal on ikka süstal (võib olla ka mingiks muuks otstarbeks kasutatav sarnane ese?), siis on see meditsiiniajaloos meeletu murrang ;).
Aga- kaasaegsed ajaloolased on parajad muinasjutuvestjad ja tihti tundub, et nad mõtlevad seda ajalugu välja ja seda kõike võiks pigem lugeda ilukirjanduslikuks interpretatsiooniks.
Süstla selline dateerimine on anekdoot ;).
Olen vestelnud ajaloomagistritega ja nende teadmised ajaloost on väga puudulikud, nad ei tunne isegi lihtsaid ja väga levinud esemeid ära, kusjuures alates rahvasterändest 7-8 saj. kuni tänapäevani.
Kohati ma ei mõista, mille alusel on neile haridust tõendavaid dokumente väljastatud.
last 6. jaanuar 2017 21:06
pidi tulema apteeker Melchiorile!
avastused 6. jaanuar 2017 18:07
Mis aastal avastati antibiootikumid, et kedagi pahade haiguste vastu ravida sadamates, selle jutu autoril, kes haigustest räägib, mõlgub peas vaid ainus mõte, et aastal 1500 oli kõik samuti, nagu aastal 2017.
Igatahes, väga.. 6. jaanuar 2017 17:34