Eesti uudised

MIS MUREKS? Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole pöördus mullu üle poole rohkem inimesi kui aasta varem (13)

LISA KOMMENTAAR

veteran 7. jaanuar 2017 13:46
Soodes näen vaid seda probleemi, et soid tekib juurde aastatuhandetega kuid turvast veetakse välja kümnetega ja varsti meil turvast enam ei ole ning mis sa hing siis enam kostad, töö kaob ka Pakostal.
Tekitame olukorra! 6. jaanuar 2017 15:04
Olen töötanud riigiasutuses, kus tööd mõõdetigi kirjade järgi. Seoses uue juhtkonna tulemisega, muutus kõik kui unenäoks.
Oli korraldus kodaniku kirjadele vastata nii, et kodanik peaks uue kirja kirjutama jne...
Et oleks võimalik raporteerida, et "sel kuul on lahendatud NII ja NII palju avaldusi".
Sisuliselt ja tegelikult ei lahendatud aga mitte midagi.
Kui olid tööl inimesed, kes selle süsteemiga kaasa minemast keeldusid ja kodanike probleeme lahendasid otstarbekalt, kiiresti- siis need söödi välja.
Tekitati meeletu paberimajandus, mille tagajärjel raporteeriti koosolekutel eriti innukate poolt meeletutest töösaavutustest väljasaadetud ja vastatud kirjade osas, kuid probleemide lahendamist enam ei nõutud. Mõttetute kirjade hulk oli muidugi muljetavaldav. Tihti koosnesid need vaid mõnest lausest, millele otse loomulikult tuli vastuseks taas kodaniku kiri, milles sooviti täpsustamist. Ja taas kaks lauset, jne... jne... .
Neid, kes asjaga tegelesid, neid nimetati "nõukogudeaegne igand" näiteks.
Nii sai viie minutiga lahendatava teema venitada mitme kuu pikkuseks joruks.
Kogu see jant meenutas fanaatilist tuletõrjujat, kes "töö" olemasolemiseks ise maju süütamas käib.
vana Setu 6. jaanuar 2017 15:38
Ega Sa PRIA-t silmas pea :)
õnneks 6. jaanuar 2017 14:12
aadam ja eeva ei kuule ega näe.
naine 6. jaanuar 2017 14:10
väär mõistuseg peaks doonoriteks tükeldama.
just 6. jaanuar 2017 14:40
Nii väära mõistusega oled järjekorras esimene.
Seltsimees naisseltsimees zoovolinik 6. jaanuar 2017 13:44
SeltsiMees zoovoliniku kultuuramarksistlikus-feministlikus kontoris arvatakse, et tööandja on heategevusorganisatsioon, kellel on vaid kohustused ja ainsaks õiguseks on vastavalt nõudmistele palka maksta?
Kuuuurija 6. jaanuar 2017 11:41
Ega nad ju probleemidega tegelegi. Registreerivad vaid pöördumisi. Kirjadele isegi ei vastata.
6. jaanuar 2017 14:41
1 kuu jooksul peab ametlikule kirjale vastama, st saada tähitud kirjana.
liiga pikk ametinimi 6. jaanuar 2017 11:14
Ta peab ju lihtsalt statistikat, mitu pöördumist esitati.
6. jaanuar 2017 14:42
Selleks ei ole nii kõrge palgaga ametnikku üldse tarviski, et kirju kokku lugeda, piisab mõnest invapensionärist 0.002 koormusega.

sotsutoopia 6. jaanuar 2017 10:50
Igasugune kaebus lõppeb vallandamisega, kaevates saate vaid lõpparve. Te olete tülitekitaja.
Kui selline asi ei meeldi, siis on teil valikuks teha oma firma, kus te hakkate omanikuna ise teisi niik ohtlema, nagu te unistasite ennast kohtlevat seal, kust te lõpparve saite.