Vasakult: (üleval) Kaja Kallas, Liina Kersna, Heli Teder, (all) Anne Sulling, Maris Lauri, Valve Kirsipuu. Foto: 5 x Teet Malsroos ja Stanislav Moshkov
Õhtuleht.ee 6. jaanuar 2017 00:17
Juba terve kuu kütab kirgi ja avalikkuse huvi 7. jaanuaril toimuvad Reformierakonna uue juhi valimised. 10 Reformierakonna tuntud naist ütlevad, miks nad toetavad esimehe valimistel just Hanno Pevkurit. 

Kaja Kallas (Europarlamendi liige)

"Ma toetan Hanno Pevkurit erakonna esimehe kohale, sest arvan, et tema esindab avatumat ja demokraatlikumat valitsemisstiili, mis tooks endaga kaasa muutuse, mida me vajame. Usun, et erakonna juhina on ta ka teistele erakondadele valitsuskoostöö mõttes vastuvõetavam.

Hannoga suudame avada uusi teemasid, mis puudutavad liberaalset lähenemist nii kodakondsuspoliitikale kui ka tehnoloogiliste arengutega kaasnevatele muutustele." 

Anne Sulling (Riigikogu liige)

"Reformierakonna uue juhi valik ei ole niivõrd valik Hanno ja Kristeni (Kristen Michal - toim) vahel, kuivõrd valimine kahe väga erineva juhtimiskultuuri vahel. Kui Hanno tooks otsustamise erakonna juhatuse tasandile, siis Kristeni puhul jätkuks senine traditsioon, kus otsused lepitakse kokku väikses ringis ning erakonna juhatusele jääb vaid nende heakskiitmise roll.

Mõnele meeldib üks stiil, teisele teine. Mina toetan Hanno Pevkuri kandidatuuri."

Valve Kirsipuu (Reformierakonna asutajaliige, Reformierakonna naisteühenduse Naire auliige)

"Mõlemad kandidaadid on minuga rääkimas käinud. Olen nad ära kuulanud ja kaalunud põhjalikult. Mind on ära tüüdanud tagatoa jutud ja Hanno lubas need ära lõpetada ning korra majja lüüa. Ma olen erakonna asutaja liige ja ma tahan teada, mis minu koduerakonnas toimub.

Hanno on küll pehmem, aga ta on aus ja teeb oma tööd südamega ning selles peitub tema jõud!"

Heli Teder (Reformierakonna naisteühenduse Naire Tallinna klubi juhatuse liige, Eesti Naiste Koostööketi juhatuse liige)

"Minul on Hannoga mitmekordne koostöökogemus. Meeskonna vaim, mis Hanno oskab luua, et iga inimene meeskonnast tunneb ennast kaasatuna ja vajalikuna olenemata tema rollist meeskonnas. Seda meeskonna vaimu, usaldust ja kaasatust nägin/tundsin mõlemal korral.

Paljuräägitud "pehme" loomuse taga on tugev, kindlakäeline, rahulik ja enesekindel isiksus. Tõeliseks liidriks sünnitakse, selleks ei ole võimalik õppida. Elukogemus annab juurde oskust kõiki kaasata ja julgust ka raskeid ning ebamugavaid otsuseid vastu võtta.

Hanno on sündinud liider. Mina näen teda erakonna uue juhina, kes on suuteline erakonda kokku liitma ja edasi viima. Ega ilmaasjata igal debatil ei mainita, et kui on vaja läbirääkijat/otsustajat kriitilises kohas  siis saadetakse Hanno."

Maris Lauri (Riigikogu liige, Reformierakonna naisteühenduse Naire esinaine)

"Mul on valitsuses olles olnud võimalus töötada koos Hannoga ja mulle meeldis tema konstruktiivne koostööstiil. Tal on tulnud siseministrina lahendada väga keerulisi probleeme, kus arusaamad on olnud nii Eesti sees kui ka Euroopas väga vastandlikud, meenutaks kasvõi pagulaskriisi puhkemist.

Ma arvan, et just sellist juhti ongi vaja nii Reformierakonnal kui ka Eestil - koostööle suunatud, konstruktiivset, keeruliste probleemide lahendajat."

Irina Talviste (Reformierakonna Pärnu piirkonna juhatuse liige)

"Tänapäeva tippjuht mõistab, et muutuvas ühiskonnas peab ta esmalt ise muutuma. Laiapõhjalisem ja kaasatud meeskond on edu eeliseks. Ei toimi, kui keegi kuskil otsustab ning paljud ei tunne ennast protsessis kaasatuna.

Olla avatud uuendustele, sõnapidaja, hea kuulaja ning märgata ja kõnetada inimesi. Need on Hannot iseloomustavad omadused. Tema poolt pakutav tulevik on see, mida ootan."

Ilona Leetma (Reformierakonna naisteühenduse Naire Valgamaa klubi esinaine)

"Minu arvates on Hanno suurimaks plussiks talle omane kaasav juhtimiskultuur. Seda on vältimatult vaja, et rohkem Eesti majanduse edasiviimist toetavaid ideid jõuaks Reformierakonna programmi."

Liina Kersna (Riigikogu liige)

"Hanno poliitiline kogemustepagas on erakordselt mitmekesine - ta on olnud sotsiaalminister, justiitsminister ja siseminister. Kõigis ametites on ta end tõestanud julge otsustaja ja tasakaaluka läbirääkijana, kes suudab ilma skandaalideta juhtida muutusi. Oluline on ka see, et oma selge ja avatud jutuga oskab ta muudatuste vajalikkuses veenda ka avalikkust.

Lisaks on mulle sümpaatne Hanno sisemine väärikus, mis aitab tal tormisel poliitikamerel hoida moraalset kurssi."

Ene Künnapuu (maanaine Setomaalt)

"Minule on Hanno olnud väga sümpaatne, kuna tema tegeles eesti-vene piiriga. Ta käis tihti Setomaal. Kui uudistest kuulsime, et Hanno Pevkur väisas piiriala, siis olime uhked, et tema lendas üle meie maakodu.

Tal on seda sisemist sära, mis paneb kuulama ja uskuma, et tema otsused on ōiged ja vajalikud. Soovin talle edu!"

Pille Mägi (maanaine Kaarmalt, Saaremaalt)

"Mina toetan Hannot, sest sellest praegusest erakonna demokraatiast on vähe villand saanud, soovin muutust - valgete kampsunite aeg võiks läbi saada. Usun, et Hanno on just õige juht. Ta on mulle sümpaatsem olnud kogu aeg."

Teate edastas Reformierakonna naisteühenduse Tallinna klubi juhatuse liige Heli Teder.