Eesti uudised

Väinamere Liinid: St. Ola arestimine on riigi põhjendamatu jõudemonstratsioon (13)

Toimetas Kristin Aasma, 5. jaanuar 2017 17:11
St. OlaFoto: Mattias Tammet
Väinamere Liinid OÜ kinnitusel on ASi Saarte Liinid tegevus arusaamatu ja põhjendamatu, sest riigifirma jättis tasumata sadamateenuse osutamise lepingust tulenevad Väinamere Liinide nõuded ning tagatipuks lasi arestida teisele äriühingule kuuluva vara. 

Möödunud aasta viimastel päevadel rahuldas Pärnu maakohus riigi äriühingu AS-i Saarte Liinid taotluse arestida parvlaev St. Ola. Kuna St. Ola riigile liiniveoteenust sel hetkel enam ei osutanud, oli tegemist igati sobiva parvlaevaga, mida jõudemonstratsiooniks ohverdada, sealjuures hoolikalt jälgides, et manööver kuidagi ei takistaks riigi parvlaevateenuse osutamist mandri ja suursaarte vahel, edastas Väinamere Liinid pressiteatega. 

Samal teemal

Saarte Liinide väidetav nõue on Väinamere Liinid OÜ, mitte parvlaeva omanikfirma OÜ St. Ola Maritime vastu. Sellise käiguga piiratakse alusetult OÜ St. Ola Maritime ettevõtlusvabadust ja majandustegevust ning sellisest tegevusest tulenevad kulud nagu näiteks laeva ülalpidamine ning võimalikud kahjud jäävad ilmselt Saarte Liinide kanda. 

Saarte Liinide poolt kohtule esitatud avaldus pöörata oma nõuded väidetava võlgniku asemel hoopis teise äriühingu vastu ning taotleda vara arestimist ettevõttelt, kes ei ole võlgnik, on pahatahtlik. Riigiettevõtte mõtlematust käitumisest annab tunnistust ka asjaolu, et laeva arestimine on võimalik üksnes merivõla katteks, kuid Saarte Liinid on merivõla hulka arvestanud ka sellised tasud, mis ei ole tegelikult merivõlg ning mis ei ole kuidagi seotud konkreetse laevaga ja teenindatud parvlaevaliiniga. Nii näiteks ei ole parvlaev St.Ola teenindanud Ruhnu liini ja Triigi-Sõru liini, kuigi Saarte Liinid tahavad seda parvlaevale St.Ola süüks panna. 

Riigiettevõte ei ole oma kohustusi täitnud  

Samuti jätab riigiettevõte Väinamere Liinide võlgnevustest rääkides kogu tõe välja ütlemata. Nimelt esitas Väinamere Liinid möödunud aastal nõudeavaldused Saarte Liinide vastu, kuna sadamaid haldav ettevõte jättis täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused. Sellega tekitati Väinamere Liinidele olulist kahju. Saarte Liinid ei ole võlgnevusi tasunud ning seetõttu on Väinamere Liinid vastastikused nõuded tasaarvestanud ning igasugune varade arestimine on toimunud põhjendamatult ja pahatahtlikult. 

Lisaks omavahelistele läbirääkimistele sõlmisid Väinamere Liinid ja Saarte Liinid oktoobris 2016 kokkuleppe, et lahendavad erimeelsused läbirääkimiste teel hiljemalt 14. veebruariks 2017. Kokkuleppes kinnitas Saarte Liinid, et hoidub kuni selle kuupäevani laevade arestimisest või muudest sarnastest meetmetest. Leppest nähtus tahe teha koostööd ja vältida kohtumenetlusi, kuid Saarte Liinid käitus paraku pahatahtlikult ning rikkus sõlmitud kokkulepet.

Riik viivitab maksetega 

Märkimisväärne on asjaolu, et AS Saarte Liinid on sajaprotsendiliselt riigile kuuluv äriühing, mille aktsiad kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM). Ka MKM  ei ole täitnud varasema operaatori Väinamere Liinid OÜ-ga sõlmitud suursaarte sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut ning viivitab alusetult ettenähtud ühistransporditoetuse maksmisega. Kuigi väljamakse tähtaeg oli juba 20. oktoobril 2016, ei ole tänaseni Väinamere Liinide ees 296 570 euro suurust kohustust täidetud, ning seda ületanud päevade eest lisanduvad põhisummale juba täiendavalt viivised.

Riigipoolne maksetega viivitamine häirib aga paratamatult Väinamere Liinide majandustegevust. 

Väinamere Liinid on sõnapidaja ja kui on esinenud võlgnevusi koostööpartnerite ees, on need ka tasutud. Ettevõte täidab võetud kohustusi ka edaspidi, kaasates vajadusel täiendavaid investeeringuid. Koostöö osas võib siinkohal välja tuua ettevõtte kütusetarnijaid, kes on konstruktiivsed koostööpartnerid ja kes oskavad ka dialoogi pidada. Leiame kokkuleppe ka Saarte Liinidega, kuigi poolte tahe ja ka kokkulepe oli lahendada erimeelsused kohtuväliselt. 

Kindlasti ei kavatse Väinamere Liinid käituda viisil, nagu tehti ebaseaduslikku riigiabi saanud riikliku lennuettevõtte pankroti korral, kus ettevõtte töötajate ja koostööpartnerite nõuded jäeti rahuldamata ning alustati "puhtalt lehelt“ teenuse osutamist uue lennuettevõttega.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee