Foto: Jörgen Norkroos
Kommentaar
5. jaanuar 2017 18:59

Hanno Pevkur | Vahel tuleb kukkuda, et tõusta kõrgemale (26)

Esimest korda Reformierakonna ajaloos valitakse esimeest päriselt. On kaks tugevat kandidaati ja erakonnaliikmed saavad öelda, kumma visioon erakonna järgmistele valimistele viib. Vaadates tagasi, peame erakonnana möönma, et opositsiooni langemine ei olnud üksnes teiste erakondade soov ja kokkulepe meid valitsusest välja tõugata, vaid ka meie enda tegematajätmiste tulemus.

Aga tahavaatepeeglisse vaatamine meid edasi ei vii. Praegu peame keskenduma tulevikule ning mul on väga hea meel, et erakonnasiseselt on juba kuu aega käinud tõsine debatt erakonna ja Eesti tuleviku üle. Selline debatt ja loodetavasti aktiivne valimistest osavõtt annab valitavale esimehele ka tugeva legitiimsuse, mandaadi kirjutada uus programm ja värskendada põhikirja.

Reformierakonnal on jätkuvalt tugevad väärtused, mis on aidanud Eesti tänast edu tagada. Ettevõtjate ja majandusvabaduse, inimeste põhiõiguste ning -vabaduste eest seismine, tasakaalukas, järjepidev ja sihikindel rahandus- ning kaitsepoliitika ja veel palju tuttavlikult head on olnud ja jääb meie selgrooks.

Samas olen veendunud, et peale põhiväärtuste saab meie uus programm olema julge, avatud ja innustuv. Me pakume Eestile lahendusi, mida teistel riikidel ei ole, aga nad tahaks neid endale saada – nii oli omal ajal e-valitsusega ja on praegu e-residendiks olemisega. Maailm on muutumises ning peame sellega arvestama nii riigi kui ka erakonnana. Koondades erakonnas olevad säravad mõtted ühtsesse tugevasse liberaalsesse parempoolsesse programmi, suudame liigutada mägesid.

Reformierakonna uus programm peab kõnetama kõiki eestimaalasi ja eluvaldkondasid. Peame arvestama, et kui tahame olla ka tulevikus riigina edukas, vajab näiteks Eesti kool õppekavadesse majandus- ja ettevõtlusõpet nii, et juba põhikooli lõpetaja teab, mis on käive ja kasum ning saab alusteadmised Eesti maksusüsteemist. Või kuidas meie koolilõpetajad on valmis igapäevaeluks. Kas ja kui palju saadakse praegu väärtuskasvatust? Ja loomulikult hoiab ning väärtustab haritud inimene ka eesti keelt ja kultuuri.

Minu jaoks on alati majanduse ja haridusega koos käinud küsimus tööturust. Ei ole uudis, et Eesti tööturul on tekkimas töökätepuudus, seetõttu peab Eesti majandus olema maksimaalselt avatud ning siinne tööturg paindlikult turvaline. Ettevõtjatel peab olema kindlus, et riik sekkub majandusse minimaalselt, sest tootlikkust ei loo riigi regulatsioonid, aruandlus ega järelevalve, vaid paindlik tööturg, uuenduslikud lahendused ja inimeste tahe olla ettevõtja ning ettevõtlik. Riigi võimalus ettevõtjatele jõukuse kasvatamisel appi tulla olgu eelkõige lihtsa, selge ja arusaadava maksukeskkonna loomine, ekspordi toetamine ja seadusandluse lihtsustamine.

Meie eesmärk peab olema tugeva keskklassi kasvamine Eestis ja seejuures on oluline roll ka sotsiaalpoliitikal. Mööngem – tugevat keskklassi ei saa kasvatada kõigile kõrgete sotsiaaltoetuste maksmisega. Riigi ülesanne on aidata neid, kes abi vajavad ja mitte karistada neid, kes soovivad ja suudavad olla edukad. Neid eesmärke saab saavutada, kui kasutame senisest paremini ära oma ühte edulugudest – IKT valdkonna arengut ja muudame riigi maksimaalselt efektiivseks, jättes ära dubleerivad tegevused ja vähendades oluliselt bürokraatiat. Loomulikult sisaldab uus erakonna programm senisest tugevamat tähelepanu ka Eesti julgeolekule, sest olukord nii meie lähinaabruses kui ka maailmas tervikuna on oluliselt muutunud.

Tulles tagasi erakonna juurde, ootavad ka teda muutused. Ma soovin muuta erakonna juhatust laiapindsemaks, tagades koha juhatuses esindajatele erinevatest Eesti piirkondadest ja miks mitte ka meie noortele, naistele ja seenioritele. Samuti ei saa pärast haldusreformi väheneda piirkondade esindatus meie volikogus.

Ja lõpetuseks – mulle ei meeldi, et me oleme täna opositsioonis. Me saime Eesti rahvalt tugevaima mandaadi riigikogu valimistel ja opositsioonis ei saa me ellu viia oma lubadusi. Aga ma ei näe ka põhjust mustaks masenduseks. Opositsioonis olles saame oma ridu tugevdada, liita kõik oma jõud, et tulla tagasi ühtsemana kui varem, sest vahel tulebki kukkuda, et saada tugevamaks, tõusta kõrgemale!