Koht, kus olevat kärbikust aken katki lastud.Foto: Tiina Kõrtsini
Liis Vaksmann 5. jaanuar 2017 11:23
"Ta läks koju, võttis sealt kärbiku, läks peopaika tagasi ja tulistas. Seepeale sai ta aga peksa," räägib Türi kohalik elanik peost, kust toimus väidetav tulistamine.

Õhtulehega võttis ühendust üks Türi kohalik elanik, kes teadis rääkida, et uue aasta esimestel tundidel toimus Kalevi tänaval asuval üüripinnal tulistamine. Väidetavaks tulistajaks on 24aastane Mikk.

"Mikk oli tahtnud sinna peole minna, kuid teda ei võetud sinna. Ei lastud sisse," teab ta rääkida. "Seepeale läks ta koju, võttis sealt kärbiku ning läks peopaika tagasi ja tulistas klaasidesse. Siis peksti ta aga läbi."

Noormeest peksti nii hullult, et too viibib hetkel koomas, mida ka Mikule lähedane inimene Õhtulehele kinnitas. "Jah, ta on hetkel raskes seisus - koomas on. Seda ma ei tea teile öelda, kas elulootust on."

Õhtulehega ühendust võtnud kohalik elanik teadis ka öelda, et Miku puhul pole taoline käitumine esmakordne. "Mikk on ennegi nende relvadega vehkinud ja neid jamasid on ennegi olnud."

Sellele viitab ka noormehe karistusregister. Teda on eelnevalt kohtulikult karistatud avaliku korra raske rikkumise eest, mille eest on talle 2013. aastal määratud seitse kuud vangistust. Toona jäeti vangistus tingimisi kohaldamata, kui Mikk ei pane kahe aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle sätestatud käitumiskontrolli ajaks kehtestatud kontrollnõudeid. Sellele vaatamata esitas noormehe kriminaalhooldusametnik juba aasta hiljem kohtule erakorralise ettekande, milles teavitas, et hooldusalune oli viibinud Türi linnas toimuval noortepeol ning oli seal sattunud konflikti pidu turvanud turvatöötajatega, segades nende tööd ja püüdes nende eest ära joosta, kui need üritasid teda kinni pidada. Toona aga juhtunu osas menetlust siiski ei algatatud.

Katseajal viibides on Mikk teinud ka mitteametlikke juhutöid, mille kohta on tunnistanud, et ei ole motiveeritud ametlikult töötama, sest kohtutäiturid võtavad siis tema võlgnevusi arvelt maha. Samuti on kohus noormehe puhul leidnud, et lisakohustused, mille kriminaalhooldaja on ettepanekuna esitanud – sotsiaalprogramm "Vihajuhtimine" ja mitte viibimine lõbustusasutustes -, tulevad isikule kasuks ja on abiks tema suunamisel õiguskuulekale teele.

Peokohta välja rentinud meesterahvas ei osanud kommenteerida, kas ruumides võis tulistamine aset leida või mitte. "Võimalik. Nii nad räägivad," nentis mees. "Selles mõttes midagi seal oli, aga täpsemalt ei tea. Aknad on katki küll, aga kas just tulistatud. Ikka juhtub peo käigus," leidis ta. "Kuid hetkel veel vastust anda ei oska. Uurimine käib."

Küsimuse peale, kes pidulised olid, tõi ta välja, et tema jaoks olid nad tundmatud. "Mina ainult rendin seda kohta ja kõik. Mina taustauuringut ei tee," põhjendas ta. "Ma arvan, et on kohalikud, aga minu jaoks olid võõrad näod. Minu jaoks on oluline, et pind oleks rendis ja kõik."

Küll aga oskas ta öelda, mis vanuses rentijaga tegu võis olla. "Mis ta võis olla, kolme-neljakümnene."