JULMAL VIISIL: kuus kuud tingimisi neljajalgse "sõbra" ülespoomise eest – küllap on see õiglane!Foto: Toomas Tatar
Juhan Haravee 16. detsember 2016 14:52
"Ega vanus ei ütle veel seda, et inimene mõistuseta on," teatas  koera ülespoomise omaks võtnud mees reedel Harju maakohtu saalis kokkuleppemenetlusele joont alla tõmmates. Vanus kindlasti mõistuse puudust ei kinnita, kuid mis põhjustas pealtnäha soliidse vanahärra  meeltesegaduse, mis viis mõistusevastase tagajärjeni,  jääb kohtuski paraku vastuseta. 

Jaano on 69aastane varem kohtulikult karistamata tallinlane. Tal on keskharidus ja töötab ühes Tallinna lähistel asuvas hooldekodus. Kasvult pigem lühike hallipäine mees ei tunne end kohtuseinte vahel just eriti mugavalt.

JULMAL VIISIL: kuus kuud tingimisi neljajalgse "sõbra" ülespoomise eest – küllap on see õiglane! Foto: Toomas Tatar

"Ta kuuleb halvasti," hõikab vanahärrat saatev naisterahvas üle kohtusaali ja kohtualuse rollis debüteeriv Jaano suunatakse õigusemõistmisele lähemale.

Kohus tunneb huvi, kas Jaanot on antud asjas ka kinni peetud. "Ööpäev või poolteist vist peeti," vastab mees pärast lühikest mõttepausi.

Jaanole selgitatakse, millised on tema õigused kokkuleppemenetluses ja kohtus üldse. Kaitse abist kohtus on Jaano loobunud juba varem. Kohtu päringule, kas ta pole selles suhtes viimasel hetkel meelt muutnud, vastab mees vaikselt kuid kindlalt: "Ei ole vaja!"

Jaano ütleb kohtule, et kõik etteloetud õigused on talle arusaadavad ja enamgi veel. Istungisekretär võtab mehelt selle kinnituseks allkirja.

Prokurör loeb ette 18. novembril Jaanoga kaitsja juuresolekul sõlmitud kokkuleppe.

Jaanole on antud kriminaalasjas raames esitatud süüdistus selles, et ta on pannud  toime loomakaitseseaduse paragrahvi nelja lõige üks tähenduses lubamatu teo julmal viisil.

Süüdistuse järgi viibis Jaano 16. septembril kella 13.25 paiku oma korteris Tallinnas. Seltsiks oli talle segavereline koera. "Koera omanik peksis vihahoos põhjendamatult koera ning poos see-järel looma kaela- ja jalutusrihma kasutades  üles, visates rihma üle kapiukse," kirjeldab prokurör kiretult kuriteo käigus juhtunut. "Kohtualune, väljendades oma käitumisega hoolimatust tema hoole alla oleva looma  tervise ja heaolu suhtes, põhjustas koerale tugevat valu ja kannatusi."

Prokurör sõnul tegutses kohtualune talle kuulunud koera üles puues täiesti põhjendamatult.

Kuus kuud tingimisi krantsi eest?

Vastavalt kokkuleppele palub prokurör kohut karistada Jaanot kuuekuulise vangistusega. Arvestades, et mees oli juba septembris kaks päeva kahtlustatavana kinni peetud, siis lüheneb karistus viie kuu ja 28 päeva pikkuseks, mis tuleb ära kanda tingimisi 18 kuu pikkuse katseajaga.

Menetluskulud 717 eurot tuleb Jaanol tasuda ositi ühe aasta jooksul.

Jaano ütleb kohtule, et kokkulepe sisu on talle arusaadav ja ta ei ta ei kavatse kasutada talle antud õigust sellest loobumiseks. Oma sõnul saab mees kohtus toimuvast ja seal räägitavast hästi aru.

Prokurör sõnul tegutses kohtualune talle kuulunud koera üles puues täiesti põhjendamatult. Foto: Toomas Tatar

"Ega vanus ei ütle veel seda, et inimene mõistuseta on," kommenteerib mees torisedes tema suhtes üles näidatud osavõtlikust. Kohus väidab, et mehe mõistusele pole soovitud teha vähimatki etteheidet. Mõne juba kohtusaalis kõlanud lause ülekordamise vajaduse tinginud pigem vanahärra kehv kõrvakuulmine.

Kui prokuröri sõnavõtt oli jõudnud järjega kuriteo üksikasjade põgusa kirjelduseni raputas Jaanole kohtusaalis toeks olnud daam energiliselt pead, nagu soovides süüdistaja õõvastust tekitanud väited seal samas kohemaid ümber lükata.

Kas arenesid sündmused sel septembrikuu reede pärastlõunal tõesti teisiti, kui see on kirja pandud süüdistuses, ning ehk polegi Jaano oma armsale seltsilisele tekitatud kannatustes süüdi? Liivalaia tänava kohtumaja fuajees vaikides oma saatust ootav maitsekas ruudulises pintsakus vanahärra põrnitseb möödujaid altkulmu. Palve meenutada, mis käivitas traagiliste tagajärgedega sündmused, tõrjub mees kasutades klassikalist sõnapaari: “Ei kommenteeri!” Truult sõnaahtraks jääb ka Jaano naissoost saatja.  

Kuu aega tagasi sõlmitud kokkulepe eeldab aga, et mees on julma teo omaks võtnud ning end süüdi tunnistanud.

Pool tundi hiljem saab Jaano kätte kohtuotsuse. Kohus on kinnitanud prokuratuuri ja kohtualuse vahel sõlmitud kokkuleppe, kõik klapib – pool aastat tingimisi vangistust ja kohtukulud, segavarelise koera kannatuste eest!